Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 •  

  Výdejna léků Bobrová bude v pátek 22.4.2022 UZAVŘENA.

   

 •   Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost je možné podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana.  – viz. přiložená Tisková zpráva MPSV.

 • Pošta v Bobrové oznamuje, že ve čtvrtek 14.4.2022 bude ZAVŘENO.

 •  

  Ve spolupráci s Krajem vysočina a Městysem Bobrová Vás zveme na akci
  ČISTÁ VYSOČINA

  PřidámE ještě několik málo informací:
  - akce je vhodná pro každého, včetně dětí.
  - rozdělení do skupinek k jednotlivým trasám vymyslíme na místě, podle toho, kolik se nás sejde a na co se bude kdo cítit.
  - sbíráme podél silnic a cest do pytlů, které dostaneme od Kraje Vysočina. Krajský úřad rovněž zajišťuje svoz plných pytlů od silnic.
  - pracovní rukavice si vezměte vlastní, ty od kraje nedostaneme.
  - závěrečné opékání špekáčků proběhne cca po 16. hodině a nejspíš na hasičském cvičišti pod Kaňovcem. To ještě potvrdíme.
  Nebojte se propagovat akci dál. Tuto událost mohou zobrazit jen členové skupiny Bobrováci sami sobě, ale leták, který zde vidíte, můžete šířit volně. Předem díky!
  Máte-li dotazy, sem s nimi. Moc se těším, že se nás sejde dost! 
            </div>


            
            <div class=Číst dále

  Aktuality - Čistá Vysočina 2022
 • Schůzka rodičů k zápisu

  Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 20. dubna 2022 od 15,30 hodin uskuteční v prostorách MŠ informační schůzka k zápisu do MŠ. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2022/23 a součástí bude i prohlídka prostorů MŠ.

  Zápis do MŠ Bobrová

  proběhne:

  • prezenční formou: 4. 5. 2022 v časech 9,30 – 11,30 a 13,00 – 16,30 hodin

  Prezenční forma: osobní podání ve škole.

  K osobnímu podání žádosti se dostavte s Vaším dítětem. K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte.

  Pokud se nezúčastníte schůzky, najdete poté Žádost o přijetí dítěte na webových stránkách školy.

  Zápis do MŠ pro cizince s dočasnou ochranou

  proběhne:

  • prezenční formou: 8. 6. 2022 v časech 9,30 – 11,30 a 13,00 – 15,30 hodin

   

                                                 Ředitelství MŠ Bobrová

 • V současnosti začala příprava pro vytváření digitální technické mapy Kraje Vysočina.

  V rámci tohoto projektu je území kraje podrobně mapováno geodeticky, pomocí automobilů i letecky.

  Pro tyto účely je nezbytné umístit na vybraná místa v kraji „vlícovací body“, nejčastěji jejich nastříkáním na povrch komunikací (viz příloha).

  Budeme rádi, pokud zůstanou zachovány a nedojde k jejich zneviditelnění. Barva nástřiku se po čase sama smyje.  

  Ujišťujeme, že umístění těchto značek v území nemá žádnou spojitost s právě probíhajícím konfliktem na Ukrajině a ani nemohou být v tomto smyslu jakkoliv zneužity.

   Aktuální informace o přípravě Digitální technické mapy Kraje Vysočina jsou dostupné na webových stránkách krajského projektu nebo webu ČÚZK.

   Děkujeme předem za pochopení a spolupráci.

  Digitální technická mapa Kraje Vysočina.

 • Zkouška sirén

  První středu v měsíci v 12:00 hodin probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování, od skutečného varování je jasně odlišitelná. Sirény se rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických rozhlasů jsou občané vyrozuměni také hlasově.

  Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varo

  Požární poplach

  Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény po dobu 1 minuty (25s houká, 10s přerušení, 25s houká). U elektronických rozhlasů jsou občané vyrozuměni také hlasově (u nás v Bobrové je pro požární poplach rozhlas v noci vypnut).

  Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varo

  Všeobecná výstraha

  Hlavním varovným signálem v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události , kdy je varováno obyvatelstvo je signál  „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Motor rotační sirény je opakovaně spínán na dobu čtyř sekund a na dobu 3 sekund vypínán (první sepnutí trvá zpravidla sedm sekund).

  Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

   

  Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varo

  https://www.youtube.com/watch?v=0TV0EZ5SfW8

 • V pondělí 21.3.2022 bude pošta v Bobrové otevřena 11°° - 12°°   13°°-17°°.

 • Z důvodu nemoci bude KNIHOVNA uzavřena až do 19.3.2022.
  Děkujeme za pochopení

 •   Poslední zimní svoz by byl 30.3.2022 a první letní svoz 6.4.202 2 a pak již standardně po 14 dnech. Vychází to na sudé týdny.

  Změna svozu domovního odpadu ze zimního na letní.

 • SBÍRKA PRO UKRAJINU

  DNEŠNÍM DNEM VYHLAŠUJEME SBÍRKU PRO UKRAJINU
  Sbírka proběhne v provozních hodinách úřadu, až do pátku 11.3.2022 12°° hodin.
  Sběrné místo: Úřad městyse Bobrová
  Prosíme, noste pomoc v krabicích a igelitových pytlech pokud možno roztříděné.
  Bližší informace na tel.: 775900883

  SBÍRKA PRO UKRAJINU

 • Na pomoc Ukrajině

  Vážení rodiče a přátelé školy,

  žáci naší školy přišli s nápadem udělat v ZŠ Bobrová sběrné místo pro všechny, kteří chtějí pomoci věcným darem ukrajinským občanům.

  Sbírka bude probíhat od 2. do 11. března 2022 u hlavního vchodu do ZŠ v časech: 6.40 – 7.10      11.50 – 12.30    14.30 – 15.00

  Všechny dary budou předány do společné sbírky organizované v Novém Městě na Moravě.

  SEZNAM POTŘEBNÝCH DARŮ

 • V pátek 18.2.2022 bude pošta v Bobrové uzavřena.

 • Ve čtvrtek 17.2. a v sobotu 19.2. 2022 bude KNIHOVNA uzavřena.

 • VÝDEJNA LÉKŮ BOBROVÁ bude v týdnu od 14.2.-18.2. otevřena pouze:

  Pondělí 14.2.2022 7,30-12,00h

  Čtvrtek 17.2.2022 8,00-12,00h

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že z důvodu dovolené bude ordinace od 14.2. do 18.2.2022 uzavřena.

  V průběhu dovolené lze komunikovat distančně, elektronickou formou na email ordinacekozarova@centrum.cz.

  Akutní případy ošetří zastupující lékař. MUDr. Pavel Hruška ordinace Strážek a Moravec.

  Ordinuje po telefonickém objednání na tel č. 731756960.