Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

01.11.2022

Veřejná výzva na obsazení fukce referenta/ referentky Úřadu městyse Bobrová

Starosta městyse Bobrové vyhlašuje v souladu s §6 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územně samosprávných celků

                                                 Veřejnou výzvu

Na obsazení funkce referenta/referentky Úřadu městyse Bobrová

Územně samosprávný celek: Městys Bobrová

Druh práce:

1.01.01  Administrativní a spisovný pracovník, matrikář (matrikářka)

 • Zajišťování chodu podatelny a výpravy
 • Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek
 • Komplexní zajišťováni spisové služby a předarchivní péče o dokumenty, příprava a zajištění skartačních řízení podle příslušných předpisů
 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů
 • Evidence a předpis správních poplatku a pokut
 • Zabezpečování přijímání a odesílání pošty
 • Vidimace a legalizace, správa budov a hřbitovů
 • Práce spojené s vedením matriční agendy, včetně správních řízení
 • Evidence obyvatel

Místo výkonu práce: Úřad městyse Bobrová

                                       592 55 Bobrová 138

 

Požadované doklady:

 • - životopis ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů zašlete nejpozději do 21.11.2022 do 12,00 hodin  na adresu

Městys Bobrová 592 55 Bobrová 138 nebo osobně na podatelně Úřadu městyse Bobrová

Kontaktní telefon 776469906 nebo 566673265

Obálku označte: veřejná výzva referent, referentka  – neotvírat

 

V Bobrové dne 1.11.2022                                                                       Koloušek Jiří

                                                                                                                    starosta