Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

  • Výsledky v Bobrové - volební účast 24,37% (718 voličů z toho odevzdaných 175 obálek, jeden neplatný hlas)

  • V sobotu 25.5.2019 od 7:00 hod. se na hasičském cvičišti pod rybníkem Kaňovec v Bobrové koná okresní kolo soutěže v požárním sportu mužů, žen a v odpoleních hodinách dorostenců a dorostenek.

  • Firma E-on bude v pondělí 6. 5. a v úterý 7. 5. 2019 provádět odečty elektroměrů všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o zpřístupnění elektroměru nebo zanechání stavu na viditelném místě.

  • Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální mapu v území Horní  a Dolní Bobrová (v zastavěné části obce intravilánu) bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Úřadu městyse Bobrová  a to ve dnech od 24. 4. 2019 do 9. 5. 2019  s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.