Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Z úřední desky

Vyvěšeno: 04.10.2021 - 16.11.2021

Ostatní

Záměr Městyse Bobrová č. 16/2021

 • Stáhnout (344.14 Kb)
 • Vyvěšeno: 04.10.2021 - 16.11.2021

  Ostatní

  Záměr Městyse Bobrová č. 17/2021

 • Stáhnout (352.04 Kb)
 • Vyvěšeno: 04.10.2021 - 16.11.2021

  Ostatní

  Záměr Městyse Bobrová č. 18/2021

 • Stáhnout (387.77 Kb)
 • Vyvěšeno: 04.10.2021 - 16.11.2021

  Ostatní

  Záměr Městyse Bobrová č. 19/2021

 • Stáhnout (385.05 Kb)
 • Aktuality

  • Vážení občané,

   v případě, že vaším dosavadním dodavatelem zemního plynu byla společnost Bohemia Energy, 3E (Europe Easy Energy), Comfort Energy, ČS Energie nebo X-Energie, prosíme o zaslání stavu plynoměru nejpozději do 22.října 2021 na e-mail distribuce@quantumas.cz, popřípadě nahlaste telefonicky na čísle 517 302 839. Je to NUTNÉ z důvodu ukončení činnosti uvedených dodavatelů plynu a nutnosti provést fakturaci.

   Děkujeme za spolupráci, společnost QUANTUM.

  • Dodavatel se vám sám ozve a předá vám zásadní informace, jako například cenu za dodávku, výši záloh, termín jejich splatnosti a kam je platit.

   Dodávku elektřiny a plynu vám dodavatel poslední instance může zajišťovat nejdéle 6 měsíců od jejího zahájení v tomto režimu. Kdykoliv během této doby si můžete vybrat nového dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu.

   Bližší informace naleznete na tomto odkazu:

   https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatel-posledni-instance/

  • Zapsáno 716 voličů v seznamu, vydaných obálek 461 z toho platných 455 tedy 98,7% platných hlasů

   Voličská účast 64,39%

    

   SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09        136 hlasů  29,89%

   ANO 2011                                               108 hlasů  23,73%   

   PIRÁTI a STAROSTOVÉ                          59 hlasů  12,96%

   Česká strana sociálně demokratická        45 hlasů   9,89%

   Svoboda a přímá demokracie (SPD(        39 hlasů   8,57%

   Komunistická strana Čech a Moravy        24 hlasů   5,27%

   PŘÍSAHA Roberta Šlachty                       14 hlasů   3,07%

   Strana zelených                                         6 hlasů   1,31%

   Trikolora Svobodní Soukromníci                6 hlasů   1,31%

   VOLNÝ blok                                               5 hlasů   1,09%

   Hnutí Prameny                                           5 hlasů   1,09%

   Otevřeme ČR normálnímu životu                2 hlasy    0,43%

   Moravané                                                  2 hlasy    0,43%

   ALIANCE NÁRODNÍCH SIL                      1 hlas     0,21%   

   Aliance pro budoucnost                             1 hlas    0,21%

   Koruna Česká (monarch. strana)              1 hlas    0,21%

   Moravské zemské hnutí                            1 hlas    0,21%

        

  • VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

   pátek 8.10.2021 od 14°° do 22°°hodin

   sobota 9.10.2021 od 8°° do 14°° hodin

   volební místnost je v zasedací místnosti úřadu Městyse Bobrová, Bobrová 138

   Telefonní číslo, na kterém lze zažádat o volbu z domu: 608830489

   Oslavte tento svátek demokracie tím, že přijdete k volbám.

   Aktuality - VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
  • Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
   se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani
   z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
   Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
   podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od
   1. 1. 2020. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
   věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů
   a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které
   nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
   a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
   V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ u pozemků remízků, hájů,
   větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici
   krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad)
   a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále
   jen „LPIS“)
   a u pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná
   o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,
   na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.
   Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou
   v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako
   skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky
   pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí
   a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
   nárok na jejich osvobození.
   Obdobně je tomu i v případě pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem
   využívat. Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1
   písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná
   se o pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá
   údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky
   významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál,
   bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné
   území obce, které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
   zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již nadále
   uplatňovat, protože k 31. 12. 2021 uplyne přechodné období. Pokud se na pozemku výše
   uvedený krajinný prvek nachází, lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto krajinného
   prvku, nikoliv celý pozemek.
   Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje
   1. 1. 2022 nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání
   na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.
   Osvobození u krajinného prvku bude možné na zdaňovací období roku 2022 uplatnit pouze
   v případě, že krajinný prvek bude k 1. 1. 2022 již evidován v evidenci ekologicky významných
   prvků v evidenci LPIS, a to s ohledem na ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitých věcí,
   podle kterého se daň z nemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
   V případě, že bude podán nový podnět (žádost) o zaevidování krajinného prvku do evidence
   ekologicky významných prvků v evidenci LPIS v roce 2021, ale bude zaevidován až po
   1. 1. 2022, bude možné uplatnit osvobození u daného krajinného prvku až na zdaňovací
   období roku 2023.
   Podrobné informace k uplatnění osvobození a postupům pro zápis krajinného prvku
   do evidence LPIS byly zveřejněny na stránkách Finanční správy dne 13.7.2021
   https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/
   2021/inf-dnv-uplatneni-osvoboz-par4-odst1-k-zdan-obd-2022-11591

  • Školní jídelna při ZŠ Bobrová hledá zástup za nemoc na pozici pomocné kuchařky, nástup možný ihned. Jedná se o částečný úvazek. Zástup je vhodný pro maminky na mateřské dovolené, či zdatné důchodkyně.

   Více informací získáte na čísle: 566 673 958 (608 803 770).

  Odběr novinek

  Česká obec

  Pro informování o novinkách můžete využít i aplikaci Česká obec pro Vaše mobilní zařízení

  Ke stažení na

  Užitečné odkazy