Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Úřad městyse Bobrová oznamuje, že v týdnu od 24.7. do 28.7.2023 bude z důvodu DOVOLENÉ uzavřen.

 • Přijměnte srdečné pozvání na KONCERT k výročí 300 let úmrtí J.B. Santiniho a 100 let narození rodáka Miloše Kašpárka.

  Koncert se uskuteční v neděli 30.7.2023 v 16 hodina v kostele sv. Petra a Pavla.

  Vstupné dobrovolné bude věnováno na potřeby obou kostelů v Bobrové.

  Aktuality - KOncert k výročí J.B. Santiniho a rodáka Miloše Kašpárka
 • Ve středu 12. 7. 2023 bude z důvodu oprav na vodovodním řadu od 13°° do 16°° hodin po celé Bobrové odstavena dodávka pitné vody.

 • Z důvodu revize knihovního fondu a dovolené, bude knihovna uzavřena 8. 7. , 20. 7. , 22. 7. , 27. 7. , 5. 8. , 10. 8. , 12. 8.

 • Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

  Důvodem pro zrušení je fakt, že do stanovené lhůty pro podání nabídek nepodal žádný uchazeč nabídku na tuto veřejnou zakázku a zadavatel tudíž obdržel 0 ks nabídek.

 • Kominictví Menšík bude v naší obci dne 29.6.2023 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, po domluvě i frézování, vložkování či výstavba nových komínových těles. Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 410,-Kč. Zájemci se mohou objednávat u operátorky na telefonním čísle +420 722 944 385.

  Facebook: facebook.com/kominictvimn

 • MUDr. V. Derner nebude ordinovat:  3.7. - 14.7.2023. Zastupovat bude MUDr. Pecinová v Bystřici nad Pernštejnem (tel: 566688259)

  MUDr. Z. Kozárová nebude ordinovat: 17.7. - 21.7.2023 a 14.8. - 18.8. 2023. Zastupovat bude MUDr. Pavel Hruška , ordinace Moravec , po telef. objednání 731 756 960 

  Výdejna léků Bobrová bude uzavřena 17.7. - 28.7. 2023  a 14.8. - 18.8. 2023. 

                                                                

 • Úřad městyse Bobrová oznamuje, že ve středu 14.6.2023 bude z důvodu školení uzavřen.
  Děkujeme za pochopení.

 • Prodejna COOP na Dolní Bobrové oznamuje, že ve čtvrtek 8.6.2023 bude prodejna z technických důvodů od 12°° - 13:30 hodin uzavřena.

 • Název veřejné zakázky: „Dílna a sklad techniky – městys Bobrová“
  Druh zakázky: Zakázka na stavební práce

  Způsob zadání zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“, ZZVZ).
  Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.

  1. Předmět veřejné zakázky
  - Název veřejné zakázky: „Dílna a sklad techniky – městys Bobrová“
  - Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV: 45000000-7 - Stavební práce
  - Druh veřejné zakázky: „STAVEBNÍ PRÁCE“
  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 500 000,00 Kč bez DPH
  - Předmět veřejné zakázky:
  Předmětem veřejné zakázky je realizace dílny a skladu techniky. Stavební pozemek se nachází ve středu městyse Bobrová (okres Žďár nad Sázavou). Na pozemku v současné době stojí budova úřadu městyse a ve dvoře dílna s garáží zemědělské techniky. Objekty se nachází na parcelách 175 a 166, kde parcela č. 175 je vedená jako zastavěná plocha a nádvoří, parcela 166 je vedena jako ostatní plocha. Pozemek se nachází v nadmořské výšce 499 m nad mořem (BPV) a má výměru 2789 m2 (společně s parcelou č. 164, která je také ve vlastnictví investora).
  Nově budovaný objekt bude napojen na nízké napětí, vodu a splaškovou kanalizaci. Vjezd do objektu je již zřízen na severní straně pozemku, bude využíván stávající vjezd.

 • KRAJ VYSOČINA - Podvodníci vymýšlejí stále nové způsoby, jak připravit ostatní o jejich peníze. Je tak nutné mít se na pozoru a být velmi obezřetný, zejména při komunikaci s lidmi, jejichž totožnost si nemůžeme osobně ověřit.

  V současné době se začaly objevovat případy, ve kterých se pachatel vydává za operátora/zástupce telefonních společností s tím, že je nutné vyměnit zastaralou SIM kartu. Volající může být muž i žena, dokáže být velmi přesvědčivý a působí sebejistě. Argumentuje zabezpečením telefonu, jeho cílem je ale vylákat zaslané číselné kódy. Podvodník si pak zřídí e-SIM kartu, získá vládu nad telefonním číslem a přístup do aplikací. Následně se snaží dostat k finančním prostředkům majitele telefonu, rychle odčerpat peníze, případně si ještě na účtu podvedeného sjednat úvěr. Naopak majiteli přestane telefon fungovat a ztratí kontrolu nad telefonním číslem, včetně s ním svázanými službami a aplikacemi.

  Zkušenosti s tímto typem podvodu má již muž z Jihlavska, který se stal cílem pachatele na začátku května. Muž přijal hovor, volající se mu představil jako operátor telefonní společnosti a informoval ho o nutnosti převedení zastaralé SIM karty na novou e-SIM kartu. Muž poté přijal zprávu a číselný kód volajícímu nadiktoval. Následovalo zaslání dalších kódů, které nic netušící muž opět předal. Podvodník si následně vytvořil novou e-SIM kartu, získal vládu nad daným telefonním číslem a přístup do aplikací. Přihlásil se do účtu, kde má muž uložené virtuální karty a v několika výběrech vybral finanční hotovost v celkové výši 150 tisíc korun. Muži telefon přestal fungovat a následně zjistil, že se stal obětí podvodníka.“

  „Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a dále neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.“

  Pachatelé při hovorech rádi využívají dobu, kdy předpokládají, že jsou lidé zaneprázdněni a nemají tak dostatek času na důkladné vyhodnocení nastalé situace. Pozor tak dávejte zejména na nenadálé hovory například v době oběda či večerních hodinách. Nenechte se přesvědčit o nutnosti jednat hned, bez důkladného promyšlení.

  E-SIM karty existují, mají podobu vestavěného čipu, který se umísťuje napevno do základní desky telefonu (případně tabletu či chytrých hodinek). Znamená to, že ani nelze aktivovat službu na dálku u mobilních telefonů, které tuto kartu nemají. Myslete také na to, že majitel telefonního čísla si o zřízení e-SIM karty žádá v případě zájmu sám, nikoli aktivní nabídkou „operátora“.

  Jak se podvodníkům bránit?

  • Při nevyžádaném hovoru od neznámých lidí (ať už se představí jakkoli) nejednejte zbrkle, dejte si vždy čas vše promyslet a nerozhodujte se pod nátlakem
  • V případě pochybností si sami vyhledejte číslo dané společnosti, zavolejte a vše si ověřte. Nikdy nevyužívejte zpětné volání.
  • Nepředávejte cizí osobě ověřovací číselné kódy, které jsou vám na telefon zaslány
  • Mějte také na mysli, že telefonní číslo, které se vám na telefonu zobrazí, může být podvržené

  Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

 • Městys Bobrová oznamuje občanům, že v pátek 19.5.2023 bude přerušena dodávka pitné vody z důvodu výkopových prací a to od 12°° do zhruba 16°° hodin.

  Odstávka se týká čísel popisných:

  285 směr Račák až 348

  10 směr Račák až 288

  311,312,313,314, E5, E2 a 89.

  Děkujeme za pochopení.

 • Ve dnech 17. a 18.5.2023 (středa, čtvrtek) se budu provádět odečty elektroměrů v naší obci.

  Žádáme proto, aby v těchto dnech byly zpřístupněny elektroměry, případně o zanechání stavu elektroměru na viditelném místě.