Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Společnost EG.D oznamuje, že v pátek 17.6.2022 bude přerušena dodávka el. energie v části obce Bobrová

 • MUDr. V. Derner nebude ordinovat ve dnech

  7.6.-13.6. 2022 - D O V O L E N Á

  V akutních případech ošetření poskytne MUDr. Pecinová v Bystřici n.P. (tel.: 566 688 259

 • Prodejna COOP na Horní Bobrové oznamuje, že v pondělí 30.5.2022 bude z důvodu inventury ZAVŘENO.

 • Pošta v Bobrové oznamuje, že ve středu 25.5.2022 bude otevřeno pouze od
  8°° - 12°° a 13°° - 14:30 hodin.

 • Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 19.5.2022 od 9°° do 13°° hodin nepoteče voda z důvodu opravy vodovodu.. Jedná se o části Bobrové - Šibínek a Potácelka.

  Děkujeme za pochopení

 • MŠ Bobrová, příspěvková organizace, pořádá pod záštitou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Fotbalový turnaj mateřských škol za účasti MŠ Olešínky a MŠ Radešínská Svratka. Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2022 v dopoledních hodinách na fotbalovém hřišti TJ Sokol Bobrová . Záměrem akce je sportovní vyžití dětí, představení nejpopulárnějšího sportu na světě a týmový zážitek. Akci organizuje Grassroots trenér mládeže FAČR - Okresního fotbalového svazu p. Josef Chmelík, trenér s nejvyšší trenérskou licencí a zkušeností s trénováním nejmladších dětí.  Jedná se o pilotní projekt pro mateřské školy, který bude realizován postupně v Kraji Vysočina a v případě kladné odezvy v dalších krajích ČR, proto bude prezentován v médiích. Pro ostatní děti, které nebudou hrát fotbal, bude připraveno sportovní dopoledne, různé aktivity, soutěže apod.

  Aktuality - Fotbalový turnaj mateřských škol
 • Společnost EG.D oznamuje, že dne 20.5.2022 od 7:30do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v části Dolní Bobrová - od pohostinství čp 1 a čp 46 směrem na Moravec, včetně Potácelky od čp 287 směrem na Moravec.

 • Pošta v Bobrové oznamuje, že ve čtvrtek 19.5.2022 bude otevřeno pouze od 8°° do 10°° hodin.

 • Ve dnech 11. a 12.5.2022 (středa, čtvrtek) budu provádět odečty elektroměrů v Bobrové.

  Žádáme proto, aby v tento den byly zpřístupněny elektroměry, případně o zanechání stavu elektroměru na viditelném místě.

  Odpočty elektroměrů

  DOKULIL Ondřej
  odečty EG.D
  tel.: 728 794 958

 • Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity.

  Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kůrovcové kalamity. Proto vyzýváme vlstníky lesů k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asasnaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně machanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány krajským úřadem dotace. Vylétlé opuštěné (sterilní) kůrovcové souše se zpracovat musí - termín zpracování tohoto dřeva je stanoven na základě vydaného OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, vydaným Mze ČR dne 3.4.2019 pod Č.j. 1898/2019-MZE-16212 , do konce roku 2022 !!!!!

  Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “lesní zákon”), se na Vás obrací - v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a gradující kůrovcovou kalamitou s následujícím upozorněním:
  Vlastníci lesů ( stát, obce, ostatní právnické osoby fyzické osoby) jsou podle § 32 z.č. 289/95 Sb., o lesích (dále jen lesní zákon) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména:
  - Bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců ( lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý a další), vyskytujících se především na smrku.

 • MUDr. V. Derner nebude ordinovat ve dnech 9.5.-13.5. 2022

  D O V O L E N Á

  V akutních případech ošetření

  poskytne MUDr. Pecinová v

  Bystřici n.P. (tel.: 566 688 259)

 • MŠ Bobrová, příspěvková organizace, hledá vhodnou uchazečku na pozici učitelky MŠ na zástup za rodičovskou dovolenou do 31. 7. 2023.  

  Jedná se o práci na celý úvazek, s nástupem v nejbližším možném termínu.

 • V sobotu 23. 4. 2022 bude probíhat vakcinace psů.

  V 8:30 hod. u kostela na Horní Bobrové, v 8:40 hod. u COOPu na Dolní Bobrové.

  Ceny: vzteklina 3roky 350Kč
  Více kombinace 3roky 350Kč

  MVDr. Bureš