Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Nová obecní knihovna v budově mateřské školy - 2015

Nová obecní knihovna v budově mateřské školy

Obecní knihovna během své působnosti byla několikráte stěhována. Původně se nacházela v budově čp. 81 („Židovna“), na začátku devadesátých let byla přestěhována do domu s pečovatelskou službou čp.150, kde byla původně v prvním patře, potom se zde ještě stěhovala do přízemí. Po otevření nové školy byla přestěhována do prázdné budovy po základní škole na Horní Bobrové čp. 158.
Duchem knihovny byl po celou její „toulavou“ existenci pan Jiří Šoustar, který se o rozvoj knihovny a její provoz velice dobře staral. Přestože si sám prošel nelehkým životem v padesátých letech, byl nadřený čtenář, věrný svému přesvědčení. V roce 2009, ve svých 84 letech, se rozhodnul vyhledat svého nástupce a knihovnu předat.
Jeho volba padla na paní Hanu Hájkovou, která knihovnu převzala stále ještě v prostorách staré školy. V roce 2014 zastupitelstvo rozhodlo o prodeji budovy a knihovna se opět stěhovala, tentokráte snad naposledy, do nevyužitých prostor v mateřské školena Dolní Bobrové. Prostor nebyl požadavku na provoz knihovny přizpůsoben, proto v roce 2015 začaly stavební úpravy prostoru. Nově vznikla knihovna o dvou místnostech, samostatným zadním vchodem, sociálním zázemím pro knihovnici i čtenáře.
V rámci stavebních prací byla odstraněna dělící příčka, z důvodu statiky vystužen strop, opravena elektoinstalce, položena nová podlahová krytina a vše bylo ukončeno výmalbou a pořízením nového vybavení (regály, počítač, kopírka, atd...).
Celková investice do oprav prostoru činila 495 068,- Kč, na projekt byla poskytnuta dotace z Fondu Vysočiny ve výši 105 000,- Kč.

Provoz knihovny:
V knihovně se půjčovně ve čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin a v sobotu od 14,00 do 16,00 hodin.
Čtenáři mají k dispozici 5000 knih a kromě toho funguje spolupráce s knihovnou ve Žďáru nad Sázavou, odkud si naše knihovna pravidelně půjčuje soubory knih vždy nejméně na čtyři měsíce.
Díky kvalitnímu novému zázemí se v knihovně konají různé tvůrčí dílničky a setkání místních žen, které také např. připravují výstavy. V loňském roce se u nás konalo setkání knihovníků z našeho regionu.

Knihovna se věnuje i dětem, pro které připravuje knihovnické lekce a soutěže.