Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Policisté apelují na občany, aby byli při nakupování na internetu obezřetnější a při placení prostřednictvím internetového bankovnictví pozornější. S přibývající oblíbeností online nákupů se zvyšuje také počet spáchaných podvodů. Obětí podvodníka se může stát jak kupující, tak i prodávající. K tomu, aby se člověk nenechal snadno napálit, by přitom v mnoha případech stačilo - řídit se doporučeními a preventivními radami, nejednat unáhleně, při práci s novými aplikacemi se nejprve důkladně seznámit s jejich ovládáním a věnovat prováděným finančním operacím patřičnou pozornost.

  Poučit se každý může z případů, které se již staly. Navíc je na nich možné velmi dobře prezentovat, jak k nim došlo a na co si dát pozor. Nicméně nelze obsáhnout všechny varianty, za kterých k podvodu může dojít, a pachatelé navíc dokáží velmi rychle měnit způsob páchání podvodu, proto je obezřetnost nutná v každém případě.

  O více než dvacet tisíc korun přišel muž z Jihlavska, který si chtěl koupit konzoli. V druhé polovině dubna zareagoval na inzerát zveřejněný na internetovém portálu. Za konzoli chtěl prodávající přes deset tisíc korun. Zájemce se s ním domluvil za využití komunikační aplikace a platba následně proběhla prostřednictvím platební brány. Přes internetové bankovnictví muž odeslal na účet prodávajícího peníze. Platba sice úspěšně proběhla, muž ale obdržel zprávu, že ne, transakci proto zopakoval a peníze poslal podruhé. Zaplacené zboží podvedenému muži nepřišlo, prodávající s ním přestal komunikovat a nebyly mu vráceny ani peníze.

  Obdobně dopadl také jiný podvedený muž z Jihlavska, který tentokrát zboží prodával. Na internetovém portálu s bazarovým zbožím zveřejnil inzerát nabízející k prodeji jízdní kolo. Výsledkem bylo, že přišel o bezmála deset tisíc korun. Pachatel v tomto případě využil jeho omylu. Prodávající si totiž při obsluhování internetového bankovnictví myslel, že mu sjednaná finanční částka na účet přišla, opak byl ale pravdou. V domnění, že se jedná o příchozí platbu od kupujícího, potvrdil zaplacení částky a peníze tím poslal na účet podvodníka.

  Další podvedenou je žena z Havlíčkobrodska, která nabízela prostřednictvím internetu k prodeji prosklené skříně za jeden tisíc korun. Na konci dubna ji kontaktoval pachatel prostřednictvím komunikační aplikace a projevil o nábytek zájem. Po krátké komunikaci od ní vylákal peníze prostřednictvím zaslaného linku, kde žena vyplnila údaje o platební kartě a omylem potvrdila platbu, přišla tak o částku deset tisíc korun. Přehlédla totiž navíc ještě nulu a z jednoho tisíce bylo rázem deset tisíc. Pachatel s ní poté přestal komunikovat.

  Riziko spáchání podvodu hrozí nejvíce u nákupů bazarového zboží na internetu a platby předem. Po odeslání domluvené finanční částky na účet prodávajícího se totiž může stát, že se hned poté veškerá komunikace s ním přeruší. Zájemce tak skončí bez peněz a marně čeká na zboží, za které už zaplatil.

  Předem uhradil požadovanou finanční částku za nabízenou herní konzoli například muž z Havlíčkobrodska a přišel o patnáct tisíc korun. Muže ze Žďárska stála zkušenost s podvodníkem necelých sedm tisíc korun, když zaplatil předem za vyrovnávací laser. Žena z Třebíčska poslala téměř patnáct tisíc korun na účet pachatele, který nabízel k prodeji mobilní telefon. O nabízené chytré hodinky projevil zájem muž z Pelhřimovska a přišel o šest a půl tisíce korun. Muž z Jihlavska marně čekal na grafickou kartu, za kterou předem zaplatil deset tisíc korun.

  Dalším rizikem při online nákupech je skutečný stav prodávaného zboží. Žena z Jihlavska si v druhé polovině dubna na inzertním portálu sociální sítě vyhlédla nabízený repasovaný mobilní telefon za částku přes pět tisíc korun. Zboží jí bylo na dobírku doručeno, následně ale zjistila, že je telefon poškozený a hlavně nefunkční.

  Stát se také může, že při rozbalení zboží poslaného na dobírku poté kupující zjistí, že mu byla zaslána zcela jiná bezcenná věc.

  Policisté v minulosti již mnohokrát apelovali na občany, aby byli při nakupování na internetu obezřetnější, stále ale počty podvedených přibývají. Při online nákupech je třeba být opatrný a je nutné mít se na pozoru zejména, pokud se jedná o platbu předem. Minimální krok, který může každý udělat, je projít si zveřejněné recenze. Mnoho podvedených své negativní zkušenosti sdílí a je tak možné z nich čerpat.

  Při využívání internetového bankovnictví je nutné si důkladně vše prostudovat a seznámit se řádně s jeho ovládáním. Při provádění finančních transakcí je důležité řešit je v klidu, vše si dobře pročíst, dát si dostatek času a pečlivě vše zkontrolovat. Není dobré jednat pod tlakem a unáhleně. Samozřejmostí by měla být také zpětná kontrola prováděných transakcí.

 • Zápis do MŠ Bobrová

  proběhne:

  • distanční formou od 2. 5. do 16. 5. 2021
  • prezenční formou: 5. 5. a 12. 5. 2021 v časech 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hodin

   

  Distanční forma: doručení žádosti do datové schránky školy nebo e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce nebo poštou (vždy je rozhodné datum podání žádosti na poštu).

  Prezenční forma: osobní podání ve škole nebo vhození žádosti do schránky u budovy školy.

  Při volbě osobního podání je nutné si předem zarezervovat čas na e-mailu: ms.bobrova@mestysbobrova.cz.

  Je nutné dodržet v době zápisu platná mimořádná protiepidemická opatření, proto zápis v případě prezenční formy proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

  Žádost o přijetí dítěte najdete na webových stránkách školy.

  K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte.

   

                                                 Mateřská škola Bobrová

 • Ve dnech 13. a 14.5.2021 (čtvrtek, pátek) budu provádět odečty elektroměrů v naší obci.

  Žádáme proto, aby v těchto dnech byly zpřístupněny elektroměry, případně o zanechání stavu elektroměru na viditelném místě.

 • Za účelem rozvoje bydlení v Městysu Bobrová vyhlašuje zastupitelstvo městyse záměr č.9/2021 na prodej stavebních parcel číslo 299, 301, 305 v k.ú. Horní Bobrová v lokalitě Kalvárie.

  Zájemci předloží své nabídky nejpozději do 24.5.2021 do 17:00 hodin.

  Více informací na https://www.mestysbobrova.cz/public/frontend/data/dokumenty/251/161962254020210428171157643.pdf

  Prodej stavebních parcel číslo 299, 301, 305 v k.ú. Horní Bobrová v lokalitě Kalvárie

 • MUDr. Kozárová Zuzana oznamuje, že 6.5.2021 bude ordinace v Bobrové uzavřena!!!

 • V loňském roce se podařilo za podpory Kraje Vysočina opravit Boží muka směrem na Zvoli. Je to klenot, který nemá v okolí obdoby. Poslechněte si reportáž https://vysocina.rozhlas.cz/santiniho-bozi-muka-u-bobrove-jsou-sperk-je-dokonaly-krystal-8478813?fbclid=IwAR1r_BOZfZIq35tnvDPS6i5u7VEqisZzxkfEPpHGOGZTEESVRedD7xIXEp8

  Nová reportáž o Božích mukách směr Zvole

 • MVDr. Bureš oznamuje občanům, že v sobotu 22.4.2021 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině a to v 8:30 hod na Horní Bobrové a pak v 8:40 hod na Dolní Bobrové.

  Ceny: vzteklina 3 roky 300,- Kč

  vzteklina 2 roky 250,- Kč

  vícekombinace 1 rok 300,- Kč

 • Plánované opravy silnic v okrese Žďár n. Sázavou v roce 2021

  V roce 2021 bude v okrese  Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či zrekonstruováno téměř 30 km silnic II. a III. třídy, z toho cca 25  km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsí a 5 km technologií emulzního  mikrokoberce. Bude provedena úplná rekonstrukce 2 mostů.

  V nejbližším okolí se jedná o most do Podolí a silnici Dlouhé – Račice.

  Více na https://www.ksusv.cz/planovane-opravy-silnic-v-okrese-zdar-n-sazavou-v-roce-2021/d-2572/p1=1686

 • V pátek 16. dubna 2021 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, bude moci před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru posbírají. Získané finance budou letos použity k pořízení nového dopravního automobilu.

  Společně se železným šrotem proběhne i sběr starých elektrospotřebičů. Ty lze také připravit před dům a hasiči je odvezou.

 • Městys Bobrová upozorňuje občany, že v pátek 9. dubna 2021 od 9.00 do 13.00 hodin bude pozastavena dodávka pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu překládky vodovodního řádu.

 • ‼️ Firma AVE oznamuje občanům, že poslední vývoz komunálního odpadu v týdenním intervalu proběhne 7.4.2021. Další termín svozu bude 21.4.2021 a bude se opakovat každé dva týdny ‼️

 • Myšlenkou přebudování autobusové zastávky v Bobrové se zabývala zastupitelstva obce již od 80. let, kdy po vystoupení z autobusu vběhlo malé dítě pod automobil došlo k nehodě s tragickými následky. Dalším důležitým mezníkem pro obnovení myšlenky bezpečně vyřešit nastupování a vystupování osob a dětí z autobusu byla bohužel další nešťastná událost, po níž si postižená dívka ponese následky po celý život.

       Proto se v  této době začalo s plánováním „Terminálu“, vznikaly různé studie, aktivně se zapojovala i škola, také různé instituce byly obesílány peticemi a dopisy od rodičů s apelem na vyřešení dopravní situace. Po dostavbě ČOV a kanalizace zastupitelstvo oprášilo studie a začal se řešit terminál. Vznikl první projekt, který byl různě upravován a přizpůsobován požadavkům Policie ČR, KSÚSV, stavebním normám atd. S projektem jsme byli na konzultaci na IROP v Jihlavě (poskytovatel dotace), kde z projektu vyřadili mnoho věcí a vrátili ho k přepracování. Projekt byl přepracován, bohužel dotační období na IROP skončilo, tak se hledaly jiné možnosti. Mezitím probíhalo obesílání dotčených institucí k vyjádření pro stavební povolení (2014-2015). V projektu byla naplánována přeložka sochy sv. Jana Nepomuckého asi o 20 m směrem do parku a jen řízení s NPÚ Telč trvalo 2 roky, kdy se jednalo a uzpůsoboval se projekt. Přeložka sochy byla stejně zamítnuta. Poté, co jsme doložili fotografie a záznamy z kronik, které prokázaly fakt, že se se sochou již v 70. letech manipulovalo, povolil NPÚ její přesun, avšak za dodržení stanovených podmínek. Jednou z nich byl i návrh autobusové čekárny, která neměla být typizovaná, ale měla být unikátní a navazovat na historii, což je například část znaku – břevna. Policie ČR a Kraj Vysočina - odbor dopravy, měl požadavek na poloměry otáčení autobusu, které musejí být v nejširší části náměstí, aby vyhověly normám. To už jsme v roce 2017 žádali o vydání územního souhlasu, což byla záležitost opět několika měsíců, znovu se projekt přizpůsoboval a upravoval. V roce 2018 byla podána žádost o stavební povolení. MěÚ Nové Město na Moravě vydal veřejnou vyhlášku, která byla vyvěšena a občané měli možnost nahlédnout do projektu jednak na obci, ale také na MěÚ Nové Město na Moravě a účastníci řízení (majitelé nemovitostí v okolí stavby) byli obesláni doručenkami.

      Stavba byla povolena, problémem začalo být financování. Obec nechtěla ze svého rozpočtu investovat v plné výši, tak se hledaly dotační tituly, ze kterých by bylo možné projekt financovat. Byla vyhlášena výzva na „Terminály“ z MAS Zubří země, projekt se opětovně musel mírně přizpůsobit podmínkám dotací. V mezičase Kraj Vysočina vytvořil novou koncepci rozvoje dopravy v kraji, která byla schválena a měla začít platit od roku 2021. V souvislosti s touto koncepcí kraj zaslal připomínku, že v Bobrové budou stát současně 4 autobusy a že je potřeba terminál tomuto požadavku přizpůsobit, což byla docela zásadní změna v projektu (2 nástupiště se musela změnit na 4). Další nový požadavek vznesla i PČR (jako reakci na časté stížnosti na dopravu ke škole) a požadovala i nové dopravní značení v návaznosti na autobusovou zastávku.  Tato změna vyžadovala nové stavební povolení se všemi potřebnými vyjádřeními a než se podařilo vyřídit všechny náležitosti, tak byl dotační titul ukončen. Naštěstí v MAS po ukončení období „zbyly“ nějaké prostředky a opětovně byl vyhlášen titul na podporu bezpečnosti dopravy, a protože jsme byli kompletně připraveni, tak v lednu 2020 jsme požádali o dotaci z tohoto titulu. Během schvalovacího procesu se ještě vysvětlovaly a doplňovaly některé drobnosti a asi v srpnu – září jsme měli informaci, že jsme úspěšní a mohli bychom obdržet dotaci cca 4 mil. Kč. Podmínkou bylo dodání výsledků výběrového řízení, které proběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Byla vybrána firma  SPOLEČNOST STAVBY SR – DS SMRČKA – REMAT PLUS  ze Zlína, cena stavby  8 409 500,- Kč, včetně DPH, termín dokončení 31.10.2021.  Po dodání výsledků výběrového řízení a ještě dalších jiných podkladů došlo k upřesnění výše dotace, která by mohla být asi 5,25 mil. Kč. Podmínkou bylo zahájení stavby ještě v roce 2020, proto jsme okamžitě s firmou podepsali protokol o předání staveniště – prosinec 2020.

       Stavba se musí nejprve dokončit, zaplatit a poté bude zažádáno o proplacení dotace. Poskytovatel bude posuzovat, zda se dodrželo provedení stavby dle projektu a stavebního povolení a také naplnění kritérií, což je například navazující chodník, parkoviště pro osobní automobily, parkovací stání pro invalidy, místo na přecházení z terminálu a jiné další věci.

       Zahájení stavby vyžádalo mnoho práce, obec byla směřována různými vyjádřeními a požadavky. Osobně si myslím, že je to veliký kus práce několika zastupitelstev. Po dokončení stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici, místních komunikacích, autobusové dopravě, při přecházení (bude vybudována část chodníků, na které se bude moci dále navázat) a v neposlední řadě bude změněn vzhled náměstí rozhodně k dobrému.

      Stavební firma pracuje velmi intenzivně, předpokládá dokončení do 3 měsíců, tak ještě prosím občany žijící u stavby o trpělivost.

      Každý projekt se musí nějakým způsobem vyvíjet. Možná se ne vždy trefí do vkusu všech občanů, obzvláště když je na něj navázáno spousta jiných požadavků různých institucí, bez jejichž souhlasu by ani nemohl být projekt realizován. Proto děkuji za pochopení a přeji pěkné dny

                                                                                                                            Zdeňka Smažilová

  https://www.mestysbobrova.cz/cz/novy-dopravni-terminal-na-dolni-bobrove

 • V letošním roce někdo nominoval naše nově restaurovaná Boží muka na ocenění Zlatá jeřabina v sekci Péče o kulturní dědictví. Pokud by jste chtěli tomuto počinu pomoci, hlasovat můžet e do konce března na https://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/

  Zlatá jeřabina  Zlatá jeřabina

 • V pondělí 22. 3. 2021 se otevírá zubní ordinace na zdravotním středisku Křižanov.

  Pro registraci je nutné se objednat na vstupní prohlídku na telefonním čísle 565 555 424. Na vstupní prohlídku je nutné sebou mít vyplněný vstupní dotazník

  https://www.novinyvm.cz/19205-v-pondeli-223-se-v-krizanove-otevrela-nova-zubni-ordinace.html?fbclid=IwAR3t_341DNe6LzhcxMLZG3Itody9_UIqIqll5eJpm0OBqLWnG7TW1Q6zkyE

   

   

 • Po dobu platných vládních omezení budou na Vysočině dočasně omezené regionální autobusové a vlakové spoje. Autobusy a vlaky budou jezdit jako o prázdninách.

 • Z důvodu výstavby nového autobusového terminálu na Dolní Bobrové dojde k částečnému omezení dopravy a k přesunutí autobusových zastávek na nové prozatímní místo.

  Termín realizace: 15.2. – 31.7.2021.

  Na sil. II/360 dojde k zúžení vozovky, zůstane zachován obousměrný provoz, šířka jízdního pruhu min. 2,75 m. Souběžná místní komunikace bude úplně uzavřena. Místní komunikace ke škole bude také uzavřena. Zastávka ,,Dolní Bobrová,, ve směru od Křižanova bude dočasně přesunuta na dvě místa viz. Situace DIO v příloze.

  VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU V BOBROVÉ více info. na https://www.mestysbobrova.cz/cz/novy-dopravni-terminal-na-dolni-bobrove