Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Výdejna léků Bobrová oznamuje občanům, že v týdnu od 1.2. do 5.2.2021 bude otevřeno pouze v pondělí a ve čtvrtek od 7:30 do 12°° hodin.

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že bude ordinace v období jarních prázdnin t.j. od pondělí 1.2. do pátku 5.2. uzavřena.

  Distanční formou lze předepsat e - recepty či vyřídit pracovní neschopnost, a to na tel. č. 607 562 076.

  Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška (ordinace Strážek, Moravec)

  Děkuji za pochopení

  MUDr. Zuzana Kozárová

  Bobrová 309, 59255

  mobil 607 562 076

 • OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

  Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie a to ve dnech 14.1., 26.1, 28.1, 2.2. a 11.2. 2021od 7:30 do 15:30 hodin.

  Vypnutá část obce: odběratelská trafostanice u fotbalového hřiště Agrokop HB (č. 700102).

 • MUDR. Zuzana Kozárová oznamuje, že z rodinných důvodů bude provoz ordinace od pondělí 18.1. do středy 20.1. omezen na distanční formu (možné vystavení e- receptů a pracovních neschopností, telefonické konsultace. ) Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška

 • Dočasná redukce autobusových spojů v Kraji Vysočina od 9. 1. 2021S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci dojde s platností od 9. 1. 2021 k dočasné redukci autobusových spojů z důvodu vydaných vládních opatřeních. Jedná se o omezení víkendové dopravy a posilových spojů.

  Linka 840110 Nové Město na Moravě-Dolní Rožínka

  Omezení spojů 11,16

  Linka 840113 Nové Město na Moravě-Bobrová-Radešín-Bobrůvka

  Omezení víkendových spojů č. 110, 113

  Linka 840114 Žďár nad Sázavou-Mirošov-Moravec-Pikárec

  Omezení víkendových spojů č. 103, 104, 109, 112

  Linka 840207 Velké Meziříčí-Nové Město na Moravě

  Omezení víkendových spojů č.106, 107

  Seznam redukovaných linek a spojů není konečný, může docházet k jeho změnám, v závislosti na aktuální situaci a vydaných vládních opatřeních. Aktuální verze redukovaných linek a spojů bude v předstihu dostupná na webové stránce www.verejnadopravavysociny.cz.

 • Milí občané,

  aktuální situace prozatím nedovoluje tradiční koledování.

  Pokud chcete již nyní podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou v její činnosti,

  zašlete finanční příspěvek na Tříkrálový účet

  66008822/0800variabilní symbol: 77706800

  nebo využijte další možnosti finančního příspěvku prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz

  Je také možné posalt DMS na tel 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA30 nebo 60 nebo 90.

  https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/

  Děkujeme

 • Žádáme občany, aby neprodleně přestali ukládat odpad na veřejné prostranství za čekárnou na Dolní Bobrové a u Švomových.

  Odpad, který tam někteří spoluobčané ukládají,  nesplňuje žádné kritérium odpadu, který má v povinnostech obec likvidovat.  Tento odpad si má každý občan likvidovat sám a  na své vlastní náklady, nebo jej zpracovat tak, aby odpovídal rozměrům, které je možné  kompostovat -   tj. maximálně 30 cm dlouhé  větvičky  a průměr maximálně 1,5 cm, to znamená buď pořezat, posekat  a nebo poštěpkovat.

  Odpad se také má ukládat pouze do kontejnerů !!!!  Kontejnery na bioodpad tam již nejsou a o jejich dalším přistavení budeme občany informovat.

  Za pochopení děkuji i jménem ostatních odpovědných občanů.

   Zdeňka Smažilová – starostka.

 • Od 3.12.2020 je znovu otevřená knihovna. Pankí knihovnice se na všechny moc těší.

 • Vážení občané,

  současné epidemiologická opatření nám nedovolují uspořádat tradiční  „Rozsvěcení vánočního stromu“. Bohužel bude letošní zahájení adventu trošku smutnější, bez koled, které nám zpívali děti, bez punče a bez buchtiček, které vždy napekly kuchařky z mateřské školy a bez prodejní vánoční výstavy. Přesto alespoň symbolicky zítra rozsvítíme vánoční stromeček u úřadu  na Horní Bobrové, děti v mateřské školce zahájí vánoční čas rozsvícením stromečku na školní zahradě. Dolní Bobrová ještě letos nebude mít stromeček na náměstí, snad už příští vánoce, důvodem je plánovaná výstavba „Terminálu“, která by měla být zahájena ještě letos. O vánoční naladění však nepřijdou,  Okrašlovací spolek  vánočně naladí  výlohu u Coopu a my se budeme těšit na jaké téma to letos bude.

  Přejeme všem pevné zdraví, krásné a klidné prožití předvánočního času.  

  Rozsvěcení vánočního stromu

 • Dobrý den, dovolte mi, abychom Vás touto cestou pobídli ke spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Zubří země, která nabízí dotace v našem regionu. Pro ty, kteří o MAS Zubří země nikdy neslyšeli upřesňujeme, že se jedná o obecně prospěšnou společnost, která poskytuje na základě strategického dokumentu cíleně dotace pro region Bystřicko, Nedvědicko a Novoměstsko (v posledních letech byly nabízeny prostřednictvím MAS v regionu dotace za více než 110 mil. Kč!).

 • s účinností od 26.10.2020 jsou úřední hodiny:

  pondělí 8:00 – 13:00

  středa 12:00 – 17:00

  Mimo uvedené úřední hodiny bude úřad uzavřen.

  Na agendách, kde je k dispozici el. objednávkový systém (zejm. registr vozidel, ŘP, OP, pasy, evidence obyvatel,  matrika, agendy odboru stavebního a ŽP) jsou vyřizováni pouze klienti, kteří jsou předem objednáni (viz. www.nmnm.cz)

 • Ve dnech 26. 10 až 30. 10. 2020 bude přerušen provoz Mateřské školy Bobrová.

 • Sbírky zákonů č. 171 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 21. 10. 2020.

  zkouska

 • Od pátku 23.10.2020 bud probíhat v naší obci pravidelný závoz vín z Vinařství Holánek.