Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Výsledky v Bobrové - volební účast 24,37% (718 voličů z toho odevzdaných 175 obálek, jeden neplatný hlas)

 • V sobotu 25.5.2019 od 7:00 hod. se na hasičském cvičišti pod rybníkem Kaňovec v Bobrové koná okresní kolo soutěže v požárním sportu mužů, žen a v odpoleních hodinách dorostenců a dorostenek.

 • Firma E-on bude v pondělí 6. 5. a v úterý 7. 5. 2019 provádět odečty elektroměrů všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o zpřístupnění elektroměru nebo zanechání stavu na viditelném místě.

 • Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální mapu v území Horní  a Dolní Bobrová (v zastavěné části obce intravilánu) bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Úřadu městyse Bobrová  a to ve dnech od 24. 4. 2019 do 9. 5. 2019  s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

 • Firma AVE CZ oznamuje občanům, že dne 10.4. 2019 proběhne naposledy svoz odpadu v týdenních intervalech.

  Další svoz se uskuteční až za čtrnáct dní a to 24.4.2019 a následně vždy po dvou týdnech.

  Aktuality - SVOZ ODPADU 2019
 • Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ

 • Lesy ČR spustili nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. Web nekrmbrouka.cz přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa, a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

  Aktuality - NEKRMBROUKA.CZ