Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch.

  Aktuality - KORUNA VYSOČINY
 • S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

  Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách.

  Aktuality - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
 • Městys Bobrová  (zřizovatel  MŠ Bobrová, př.org.)  obdržel  na základě rozhodnutí  ministra  životního prostředí dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování zahrady v přírodním stylu u mateřské školy.

 • Není důvod k panice, ale je potřeba vědět základní informace, jak se v určitých  situacích  zachovat. 

  Jednoduchý návod jak se chovat v připadě kontaktu s infekcí.

  MUDr. Zuzana Kozárová

  Aktuality - MUDR. ZUZANA KOZÁROVÁ - INFORMACE PRO OBČANY COVID-19
 • Od 1. března 2020 vstupuje v platnost integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

  Aktuality - CESTOVÁNÍ REGIONÁLNÍ DOPRAVOU OD BŘEZNA S NOVOU JÍZDENKOU A V NOVÉM TARIFU