Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • COOP Dolní Bobrová oznamuje, že od čtvrtka 25. 1. 2024 bude otevřeno v pravidelné prodejní době.

 • COOP Dolní Bobrová oznamuje, že z technických důvodů bude ve všední dny od středy 24. 1. 2024 do odvolání otevřeno pouze do 15°° hodin. 

  Děkujeme za pochopení

 • S účinností od 1. ledna 2023 došlo ke zřizení datových schránek ze zákona nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, ale všem právnickým osobám zapsaným v registru osob, tj. i právnickým osobám zapsaným mj. ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. V důsledku zřízení datové schránky ze zákona a jejího zpřístupnění pak na uvedené právnické osoby, zpravidla v postavení tzv. veřejně prospěšných poplatníků podle § 17a zákona o daních z příjmů, dopadla povinnost podávat DAP DPPO pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem výhradně dle § 71 odst. 1 daňového řádu.   

  Nedílnou, to je povinnou součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je účetní závěrka, respektive přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích (dále „Přehledy“). Pro účely elektronického podání se pak ve smyslu vysvětlivky č. 7 a dílčích pokynů k vyplnění přiznání přílohou v podobě Přehledů rozumí elektronické přílohy přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích, které byly se závazným uspořádáním a strukturou zveřejněny v aplikaci EPO.

  Uvedená úprava pak pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou z povinnosti podat DAP DPPO vyjmuti a vedou jednoduché účetnictví, znamená, že v případě elektronického podání DAP DPPO není pro přiložení Přehledů k DAP DPPO možné využít způsob vložení souboru v některém z podporovaných formátů prostřednictvím tzv. E-přílohy. Pakliže by podání DAP DPPO, jehož součástí jsou Přehledy, nebylo učiněno celé, tj. včetně Přehledů, ve stanoveném formátu nebo struktuře, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k jejímu odstranění. Důsledkem případného neodstranění uvedené vady může být neúčinnost DAP DPPO, nebo vznik povinnosti uhradit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 1 000 Kč. V roce 2023, tj. při podání daňového přiznání za rok 2022, finanční úřady - vzhledem k těmto novým povinnostem veřejně prospěšných poplatníků a vzhledem k postupné aktivaci datových schránek těchto poplatníků - podání, kdy povinné přílohy k daňovému přiznání byly přiloženy ve formátu pdf či jiném, tolerovaly a nevyzývaly k odstranění vad podání. Pro daňová přiznání za zdaňovací období  roku 2023 (či jeho část) už tato tolerance odpadá a daňové přiznání včetně povinných příloh bude muset být celé ve formátu xml.

 • My tři králové jdeme k vám,

  štěstí, zdraví vinšujem vám.

   

  V sobotu 6.1.2023 v dopoledních hodinách začne Tříkrálová sbírka 2024 v Bobrové.

  Otevřete své dveře, srdce i peněženky a přispějte na dobrou věc našim malým koledníkům do zapečetěné kasičky.

  - máte také možnost darovat přes DMS:

  DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30

  DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60

  DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

  DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190

  Na číslo: 87 777

  - nebo můžete přispět online: https://www.trikralovasbirka.cz/

  - nebo přímo na bankovní účet: 66008822/0800

  VS pro pomoc v okrese Žďár nad Sázavou: 777966800

  Bližší informace o sbírce: https://zdar.charita.cz/podporte.../trikralova-sbirka-2024/

  Děkujeme, že pomáháte.

  Aktuality - Tříkrálová sbírka 2024
 • Výdejna léků Bobrová oznamuje, že ve dnech 29.12.2023 -2.1.2024 bude uzavřena.

 • Dne 29.12. 2023  bude ordinace v Bobrové z důvodu dovolené zavřena. 
  Zastupující lékař bude MUDr. Pavel Hruška - ordinace Moravec.

 • Úřad městyse Bobrová bude otevřen 27.12.2023 od 8°°- 11°° a od 13°° - 17°°.

  Dne 28.12. a 29.12.2023 bude z důvodu dovolené zavřeno.

 • Z důvodu nemoci bude 24.12.2023 večerní mše svatá již od 21:30 hodin.

  Děkujeme za pochopení

 • Výdejna léků Bobrová bude v pondělí 27.11.2023 otevřena mimořádně jen do 17:00 h.

 • V pondělí 20.11.2023 bude Bobrovská a.s. od 7:30 do 16°° hodin ve své kanceláři vyplácet pachtovné za rok 2023.

 • ADVENTNÍ JARMARK

  skoro každoroční tradice.

  Začneme v sobotu 2. 12. 2023 v 15°° hodin a ten den zůstaneme až do ukončení rozsvěcení vánočního stromu.

  V neděli 3. 12. a v sobotu 9. 12. 2023 bude otevřeno od 15°° do 17°° hodin.

  Ve všední dny tu budeme také pro Vás a to v pracovní době úřadu.

  Zahajovat budeme soutěží o nejlepší vánočku . Proto prosíme, pekařky a pekaře (ať jsme genderově vyvážení), aby nám v pátek dopoledne, nebo v sobotu od 14°° hodin donesli na úřad vánočku max. z půl kg mouky. Nejlepší vánočka pak bude oceněna věcným darem. Vánočku budou hodnotit návštěvníci jarmarku a rozsvěcení stromu stejně, tak jak jsem hodnotili pomazánky.

  Jarmark zakončíme vánoční dílnou, ale o té napíšeme až zítra.

  PS: Ti kteří by se chtěli zúčastnit jarmarku jako prodejci, volejte na telefon 775900883.

  Aktuality - Adventní jarmark
 • Další aktivita v čase adventním, kterou jsme připravili nejen pro děti, ale i jejich rodiče.

  Adventní stezka - Staročeské Vánoce

  Začínat budeme 1. 12. 2023 u úřadu, kde bude možnost vzít si herní kartičku a bude odtajněna trasa stezky. Každý druhý den budou přidávány úkoly na trase a to až do 23. 12. 2023. Po nalezení zaklínadla, které dětem pomůže, aby na Vánoce napadl sníh a vyplnění soutěžní kartičky, bude třeba kartičku hodit do schránky úřadu do konce tohoto roku. V lednu 2024 budou naši putující, Adventní stezkou, odměněni malou pozorností.

  Aktuality - Adventní stezka - Staročeské Vánoce
 • Pro rodiče všech dětí jsme letos připravili možnost objednat si Mikulášskou partu.

  Pokud by jste měli zájem o jejich návštěvu 5. 12. 2023, prosím, kontaktujte nás na email: drdlova@mestysbobrova.cz do 29.11.2023

  Co potřebujeme vědět:

   přesnou adresu

   telefonický kontakt na jednoho z rodičů, který bude doma

   počet dětí

   stáří dětí

  Co je třeba mít nachystané pro Mikuláše:

   nadílku pro děti

   seznam drobných hříchů a v čem by se mohli polepšit

   ale také v čem jsou vaše děti šikovné a za co by je měl Mikuláš pochválit.

  Pokud se sejde vícero žádostí, budou letos dvě party, jedna půjde Horní a Druhá Dolní Bobrovou. Bude se začínat v pět hodin a budeme se snažit naplánovat cestu tak, aby to na sebe hezky navazovalo.

  Na všechny děti i rodiče se těší Mikuláš, anděl a čerti 

   

   

   

  Aktuality - Mikulášská nadílka
 • V úterý 14.11.2023 bude pošta partner v Bobrové otevřena od 10°° do 15°° hodin.

 • Výdejna léků Bobrová bude ve středu 8.11.2023 otevřena jen do 12°° hodin.
  Děkujeme za pochopení

 • Vážení rodiče,

  rád bych Vás informoval, že na konci měsíce prosince 2023 bude ukončeno poskytování zdravotních služeb praktického lékaře pro děti a dorost

  MUDr. Václava Dernera v obci Bobrová. Důvodem je odchod do důchodu.

   

  Následná lékařská péče v tomto oboru bude poskytována v ordinaci MUDr. Terezie Pecinové, Centrum pediatrie s.r.o., v Bystřici nad Pernštejnem.

  Aktuální ordinační hodiny naleznete na www.centrumpediatrie.cz.

   

  Pokud budete mít zájem přeregistrovat se k jinému dětskému lékaři, stačí se u něj zaregistrovat - Váš nový lékař nás požádá v souladu s legislativou o výpis ze zdravotní dokumentace, který mu následně zašleme.

   

  Důležité upozornění: žádosti o výpis ze zdravotní dokumentace lze vyřídit na adrese ordinace v Bobrové pouze do 22.12.2023. Po tomto datu bude zdravotní karta Vašeho dítěte automaticky převedena do ordinace v Bystřici nad Pernštejnem.

   

  Případné žádosti o přeregistrování po datu 22. 12. 2023 je tedy nutné zasílat na adresu: Centrum pediatrie s.r.o, Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.

   

  Všem rodičům a jejich dětem děkuji za dobrou spolupráci a milou atmosféru, kterou jsme měli v naší ordinaci po celou dobu mého působení.

   

  Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let.

  Váš MUDr. Václav Derner

 • Firma AVE se omlouvá za vzniklé komplikaci při vývozu popelnic v příštím týdnu (8.11.2023). Z důvodu vysokého počtu nemocných zaměstnanců nedojde k vývozu komunálního odpadu. Ten bude vyvezen až další středu (15.112023). Poté již bude komunální odpad vyvážen každý týden.
  Firma AVE děkuje za pochopení

  Aktuality - Změna vývozu komunálního odpadu 8.11.2023
 • Vážení spoluobčané.
  dovolujeme si vás informovat, že ve čtvrtek 2.11.2023 v době 09:00
  -15.00 hod. bude probíhat vojenské letecké cvičení QUO VADIS. V rámci tohoto
  cvičení bude aktivován prostor pro nízké lety a bude využíván
  mikroregion Novoměstska.

  V této souvislosti můžete zaznamenat zvýšenou letovou aktivitu
  letounů 21. zTL Čáslav.