Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • Památník Hodonín u Kunštátu připravuje výstavu „Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci“, která bude přístupná zdarma od 3.4. do 31.10. 2024.

  Část výstavy chce věnovat i příslušníkům RAF (tedy nejen letcům, navigátorům, ale také pozemnímu personálu a dalším), kteří pocházeli z regionů v širším okolí památníku.

  Z naší obce byl příslušníkem RAF: Kubita, Alois

   V sobotu 6.4. je naplánovano k otevření této nové výstavy uspořádat přednášku předsedy KVH 276th Sqdn. (Reenacted) RAF Filipa Procházky „Českoslovenští letci z RAF v popkultuře a jejich skutečné osudy“ a po ní potom besedu s potomky příslušníků RAF z obcí z širšího okolí památníku.

  Českoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdciČeskoslovenští letci v RAF – Nebeští jezdci

 • Sdružení kominíků a topenářů
  bude provádět v naší obci ve ČTVRTEK dne 15.2. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů.
  Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
   

 • Oznámení pro čtenáře knihovny.
  Ve čtvrtek 8.2. a v sobotu 10.2. 2024 bude knihovna z důvodu nemoci zavřená.

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že od 12.2. - 16.2. 2024 bude ordinace v Bobrové z důvodu dovolené zavřena.

  Zastupující lékař bude MUDr. Pavel Hruška -ordinace Moravec.

  Výdejna léků Bobrová bude v týdnu od 12.2. - 16.2. 2024 z důvodu dovolené MUDr. Kozárové UZAVŘENA.

 • Společnost EG.D hlásí poruchu na vysokém napětí. Z tohoto důvodu nejde elektřina v části Dolní Bobrová.

  Aktuality - Výpadek el. energie - Dolní
 • Jan Blažej Santini – Aichel (1677 – 1723) souvisí s pojmem „barokní gotika“. Vyučený kameník a malíř, ale povoláním architekt, proslul jako tvůrce staveb osobitého stylu – ať se jednalo o chrámy, kostely, kaple, paláce, zámecká sídla nebo budovy pro hospodářské využití. Vždy jim vtiskl neobvyklou vizuální podobu a Santiniho autorství lze proto zpravidla rozeznat mezi množstvím významných děl jeho uměleckých kolegů. Santinimu je dlouhodobě věnována pozornost – k dispozici jsou knižní monografie, celovečerní hrané filmy, které „pracují“ s motivy santiniovského tajemna či filmové dokumenty, v nichž je umělcova tvorba odborně hodnocena. Jaký člověk byl Jan Blažej Santini – Aichel? Jakou úlohu v práci a životě hrálo jeho chatrné zdraví? Jsou Santiniho stavby „barokní gotikou“ nebo spíše „gotizujícím barokem“? Co o něm vlastně víme?

  Odpovědi nejen na tyto otázky přináší výstava Santini a svět jeho architektury (1723 – 2023) v Národním technickém muzeu v Praze, pořádaná při příležitosti třistaletého výročí úmrtí slavného architekta.

  Santini a svět jeho architektury (1723 - 2023)

 • COOP Dolní Bobrová oznamuje, že od čtvrtka 25. 1. 2024 bude otevřeno v pravidelné prodejní době.

 • COOP Dolní Bobrová oznamuje, že z technických důvodů bude ve všední dny od středy 24. 1. 2024 do odvolání otevřeno pouze do 15°° hodin. 

  Děkujeme za pochopení

 • S účinností od 1. ledna 2023 došlo ke zřizení datových schránek ze zákona nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, ale všem právnickým osobám zapsaným v registru osob, tj. i právnickým osobám zapsaným mj. ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. V důsledku zřízení datové schránky ze zákona a jejího zpřístupnění pak na uvedené právnické osoby, zpravidla v postavení tzv. veřejně prospěšných poplatníků podle § 17a zákona o daních z příjmů, dopadla povinnost podávat DAP DPPO pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem výhradně dle § 71 odst. 1 daňového řádu.   

  Nedílnou, to je povinnou součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je účetní závěrka, respektive přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích (dále „Přehledy“). Pro účely elektronického podání se pak ve smyslu vysvětlivky č. 7 a dílčích pokynů k vyplnění přiznání přílohou v podobě Přehledů rozumí elektronické přílohy přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích, které byly se závazným uspořádáním a strukturou zveřejněny v aplikaci EPO.

  Uvedená úprava pak pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou z povinnosti podat DAP DPPO vyjmuti a vedou jednoduché účetnictví, znamená, že v případě elektronického podání DAP DPPO není pro přiložení Přehledů k DAP DPPO možné využít způsob vložení souboru v některém z podporovaných formátů prostřednictvím tzv. E-přílohy. Pakliže by podání DAP DPPO, jehož součástí jsou Přehledy, nebylo učiněno celé, tj. včetně Přehledů, ve stanoveném formátu nebo struktuře, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k jejímu odstranění. Důsledkem případného neodstranění uvedené vady může být neúčinnost DAP DPPO, nebo vznik povinnosti uhradit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 1 000 Kč. V roce 2023, tj. při podání daňového přiznání za rok 2022, finanční úřady - vzhledem k těmto novým povinnostem veřejně prospěšných poplatníků a vzhledem k postupné aktivaci datových schránek těchto poplatníků - podání, kdy povinné přílohy k daňovému přiznání byly přiloženy ve formátu pdf či jiném, tolerovaly a nevyzývaly k odstranění vad podání. Pro daňová přiznání za zdaňovací období  roku 2023 (či jeho část) už tato tolerance odpadá a daňové přiznání včetně povinných příloh bude muset být celé ve formátu xml.

 • My tři králové jdeme k vám,

  štěstí, zdraví vinšujem vám.

   

  V sobotu 6.1.2023 v dopoledních hodinách začne Tříkrálová sbírka 2024 v Bobrové.

  Otevřete své dveře, srdce i peněženky a přispějte na dobrou věc našim malým koledníkům do zapečetěné kasičky.

  - máte také možnost darovat přes DMS:

  DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30

  DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60

  DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

  DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190

  Na číslo: 87 777

  - nebo můžete přispět online: https://www.trikralovasbirka.cz/

  - nebo přímo na bankovní účet: 66008822/0800

  VS pro pomoc v okrese Žďár nad Sázavou: 777966800

  Bližší informace o sbírce: https://zdar.charita.cz/podporte.../trikralova-sbirka-2024/

  Děkujeme, že pomáháte.

  Aktuality - Tříkrálová sbírka 2024
 • Výdejna léků Bobrová oznamuje, že ve dnech 29.12.2023 -2.1.2024 bude uzavřena.

 • Dne 29.12. 2023  bude ordinace v Bobrové z důvodu dovolené zavřena. 
  Zastupující lékař bude MUDr. Pavel Hruška - ordinace Moravec.

 • Úřad městyse Bobrová bude otevřen 27.12.2023 od 8°°- 11°° a od 13°° - 17°°.

  Dne 28.12. a 29.12.2023 bude z důvodu dovolené zavřeno.

 • Z důvodu nemoci bude 24.12.2023 večerní mše svatá již od 21:30 hodin.

  Děkujeme za pochopení

 • Výdejna léků Bobrová bude v pondělí 27.11.2023 otevřena mimořádně jen do 17:00 h.