Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že dne 11.11. a 12.11.2021 bude z důvodu školení ordinace uzavřena.

 • V pondělí 8.11.2021 bud POŠTA v Bobrové z důvodu přerušení el. energie UZAVŘENA.

 • Akustická měření hluku podél silnice II/360.

  Na základě požadavku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny proběhne v Bobrové podél silnice II/360 akustické měření hluku. Toto měření bude provádět firma AKUSTING spol. s.r.o. a bude se týkat 63 objektů. Na základě tohoto měření je poté možné žádat Kraj Vysočina o finanční prostředky na realizaci případných protihlukových opatření (např. výměna oken).

  Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina:

  V roce 2019 jsme v Kraji Vysočina provedli měření v celkem 28 lokalitách, z toho 10 nevyhovělo (včetně Bobrové). 

  V roce 2020 jsme v nevyhovujících lokalitách zadali II. etapu, tj. hlukové studie průtahů obcemi = určení nevyhovujících objektů (podlaží a fasád).

  Nyní budeme provádět III. etapu měření ve vybraných lokalitách (začali jsme v obcích Bobrová a Pocoucov), tj. v nevyhovujících objektech bude provedeno měření uvnitř, zda-li,  popř. o kolik nevyhovuje hluk uvnitř objektů.

  Na příští rok je potom plánována (pokud zřizovatel Kraj Vysočina neomezí finanční prostředky) případná realizace protihlukových opatření v uvedených lokalitách (např. výměna oken).

 • Vzhledem k dostupnosti očkovací látky, zahajujeme očkování proti COVID 19  3. posilovací dávkou v naší ordinaci.
  Prosím zájemce o telefonické objednání na tel. 566 532 613

 • V pátek 29.10.2021 nebude MUDr. Zuzana Kozárová z důvodu dovolené ordinovat. Také bude uzavřena lékárna.

 • Z technických důvodů bude Úřad městyse Bobrová v pátek 29.10.2021 uzavřen.

 • Vážení občané,

  v případě, že vaším dosavadním dodavatelem zemního plynu byla společnost Bohemia Energy, 3E (Europe Easy Energy), Comfort Energy, ČS Energie nebo X-Energie, prosíme o zaslání stavu plynoměru nejpozději do 29.října 2021 na e-mail distribuce@quantumas.cz, popřípadě nahlaste telefonicky na čísle 517 302 839. Je to NUTNÉ z důvodu ukončení činnosti uvedených dodavatelů plynu a nutnosti provést fakturaci.

  Děkujeme za spolupráci, společnost QUANTUM.

 • Dodavatel se vám sám ozve a předá vám zásadní informace, jako například cenu za dodávku, výši záloh, termín jejich splatnosti a kam je platit.

  Dodávku elektřiny a plynu vám dodavatel poslední instance může zajišťovat nejdéle 6 měsíců od jejího zahájení v tomto režimu. Kdykoliv během této doby si můžete vybrat nového dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu.

  Bližší informace naleznete na tomto odkazu:

  https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatel-posledni-instance/

 • Zapsáno 716 voličů v seznamu, vydaných obálek 461 z toho platných 455 tedy 98,7% platných hlasů

  Voličská účast 64,39%

   

  SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09        136 hlasů  29,89%

  ANO 2011                                               108 hlasů  23,73%   

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ                          59 hlasů  12,96%

  Česká strana sociálně demokratická        45 hlasů   9,89%

  Svoboda a přímá demokracie (SPD(        39 hlasů   8,57%

  Komunistická strana Čech a Moravy        24 hlasů   5,27%

  PŘÍSAHA Roberta Šlachty                       14 hlasů   3,07%

  Strana zelených                                         6 hlasů   1,31%

  Trikolora Svobodní Soukromníci                6 hlasů   1,31%

  VOLNÝ blok                                               5 hlasů   1,09%

  Hnutí Prameny                                           5 hlasů   1,09%

  Otevřeme ČR normálnímu životu                2 hlasy    0,43%

  Moravané                                                  2 hlasy    0,43%

  ALIANCE NÁRODNÍCH SIL                      1 hlas     0,21%   

  Aliance pro budoucnost                             1 hlas    0,21%

  Koruna Česká (monarch. strana)              1 hlas    0,21%

  Moravské zemské hnutí                            1 hlas    0,21%

       

 • VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

  pátek 8.10.2021 od 14°° do 22°°hodin

  sobota 9.10.2021 od 8°° do 14°° hodin

  volební místnost je v zasedací místnosti úřadu Městyse Bobrová, Bobrová 138

  Telefonní číslo, na kterém lze zažádat o volbu z domu: 608830489

  Oslavte tento svátek demokracie tím, že přijdete k volbám.

  Aktuality - VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
 • Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající
  se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani
  z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
  Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození
  podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od
  1. 1. 2020. Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
  věcí, ve znění do 31. 12. 2019, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízků, hájů
  a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech a pozemky ostatních ploch, které
  nelze žádným způsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
  a poplatníkům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
  V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATNIT OSVOBOZENÍ u pozemků remízků, hájů,
  větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici
  krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad)
  a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále
  jen „LPIS“)
  a u pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná
  o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,
  na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.
  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou
  v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako
  skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky
  pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí
  a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
  nárok na jejich osvobození.
  Obdobně je tomu i v případě pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem
  využívat. Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1
  písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná
  se o pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá
  údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky
  významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál,
  bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné
  území obce, které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
  zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již nadále
  uplatňovat, protože k 31. 12. 2021 uplyne přechodné období. Pokud se na pozemku výše
  uvedený krajinný prvek nachází, lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu tohoto krajinného
  prvku, nikoliv celý pozemek.
  Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje
  1. 1. 2022 nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání
  na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.
  Osvobození u krajinného prvku bude možné na zdaňovací období roku 2022 uplatnit pouze
  v případě, že krajinný prvek bude k 1. 1. 2022 již evidován v evidenci ekologicky významných
  prvků v evidenci LPIS, a to s ohledem na ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitých věcí,
  podle kterého se daň z nemovitých věcí stanoví k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
  V případě, že bude podán nový podnět (žádost) o zaevidování krajinného prvku do evidence
  ekologicky významných prvků v evidenci LPIS v roce 2021, ale bude zaevidován až po
  1. 1. 2022, bude možné uplatnit osvobození u daného krajinného prvku až na zdaňovací
  období roku 2023.
  Podrobné informace k uplatnění osvobození a postupům pro zápis krajinného prvku
  do evidence LPIS byly zveřejněny na stránkách Finanční správy dne 13.7.2021
  https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/
  2021/inf-dnv-uplatneni-osvoboz-par4-odst1-k-zdan-obd-2022-11591

 • Školní jídelna při ZŠ Bobrová hledá zástup za nemoc na pozici pomocné kuchařky, nástup možný ihned. Jedná se o částečný úvazek. Zástup je vhodný pro maminky na mateřské dovolené, či zdatné důchodkyně.

  Více informací získáte na čísle: 566 673 958 (608 803 770).

 • MUDr. Zuzana Kozárová oznamuje, že od pátku 24.9.2021 bude očkovat proti chřipce.

 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

  Dne 3.9.2021 od 10°° do 14°° hod bude přerušena dodávka elektrické energie v částech Bobrové

       od č.p. 47 směr Dlouhé

       od č.p.74 a kostela sv. Markéty zadní ulice po č.p. 65 včetně

       od křižovatky u č.p. 201 směr H. Bobrová po č.p. 142 a 186 včetně

       ulička od č.p. 186 a č.p. 176 směr Dlouhé - mimo areál družstva napojeného z vlastní trafostanice

 • MUDr. V. Derner nebude ve dnech 1.-8. září 2021ordinovat.

  DOVOLENÁ

  V akutních případech ošetření poskytne MUDr. Pecinová v Bystřici nad Pernštejnem

  tel.: 566 688 259

 • Česká pošta provozovna Bobrová oznamuje, že v pátek 3.9.2021 bude otevřena jen od 7:00 do 10:00 hod.

 • Od 23.8.2021 bude znovu otevřena zastávka na Dolní Bobrové - terminál.

  Z tohoto důvodu se ruší zastávky u zdravotního střediska a před benzinkou. Zastávka na Horní Bobrové zůstává v běžném režimu.

  Upozorňujeme, že nadále trvá oprava mostu u Podolí, proto některé spoje místo z Horní odjíždí z Dolní Bobrové směrem na Radešín.

  Bližší informace naleznete na stránkách firmy IDOS 

  https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

  Otevření autobusové zastávky na Dolní Bobrové

 • MUDr. Zuzana Kozárová onamuje, že ordinace v Bobrové bude dne 16.8. - 20.8. z důvodu dovolené uzavřena.

 • Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodl o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37vkm cca 116,000–122,200 v úseku od Ostrova nad Oslavou po začátek obchvatu Sklené nad Oslavou (mimo průtah obcí Laštovičky a Rousměrov) v termínu od 16. 8. 2021 do 31. 10. 2021 z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce „I/37 Sklené nad Oslavou –Křižanov“. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na 3úseky–pro zajištění obsluhy obcí –z Ostrova nad Oslavou po odbočku na Suky, od odbočky na Suky po Laštovičky a od křižovatky se silnicí III/36049 směr Bory po začátek obchvatu Skleného nad Oslavou.

  Po celou dobu uzavírky je navrženo vedení dopravy po objízdné trase takto:

  Doprava do 3,5 tuny: Obousměrně z Křižanova po silnici II/360 přes Pikárec a Moravec do Bobrové a dále po silnici II/388 přes Radešín a Bohdalec do Ostrova nad Oslavou na silnici I/37.

  Doprava nad 3,5 tuny: Obousměrně z Křižanova po silnici II/360 přes Pikárec a Moravec, Bobrovou a Radešínskou Svratku do Nového Města na Moravě a dále po silnici I/19 přes Radňovice do Žďáru nad Sázavou na silnici I/37, popř. zpět po I/37 do Ostrova nad Oslavou.

 • Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

  Od vyhlášení voleb, tj. ode dne 31. prosince 2020 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.

  Informace o hlasování na voličský průkaz v těhto volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.