Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

10.03.2023

Prodloužení výzvy k předkládání žádostí o změnu územního plánu do 31.3.2023

Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 9.3.2023, usn. č.6/2023, rozhodlo o prodloužení výzvy k předkládání žádostí o změnu územního plánu do 31.3.2023

Návrhy a podměty občanů ke změně územního plánu je možné doručit poštou, nebo osobně na podatelnu úřadu Městyse Bobrová na předepsaném tiskopise a to nejpozději v termínu do 31.3.2023 včetně.