Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

29.10.2021

Akustická měření hluku podél silnice II/360.

Akustická měření hluku podél silnice II/360.

Na základě požadavku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny proběhne v Bobrové podél silnice II/360 akustické měření hluku. Toto měření bude provádět firma AKUSTING spol. s.r.o. a bude se týkat 63 objektů. Na základě tohoto měření je poté možné žádat Kraj Vysočina o finanční prostředky na realizaci případných protihlukových opatření (např. výměna oken).

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina:

V roce 2019 jsme v Kraji Vysočina provedli měření v celkem 28 lokalitách, z toho 10 nevyhovělo (včetně Bobrové). 

V roce 2020 jsme v nevyhovujících lokalitách zadali II. etapu, tj. hlukové studie průtahů obcemi = určení nevyhovujících objektů (podlaží a fasád).

Nyní budeme provádět III. etapu měření ve vybraných lokalitách (začali jsme v obcích Bobrová a Pocoucov), tj. v nevyhovujících objektech bude provedeno měření uvnitř, zda-li,  popř. o kolik nevyhovuje hluk uvnitř objektů.

Na příští rok je potom plánována (pokud zřizovatel Kraj Vysočina neomezí finanční prostředky) případná realizace protihlukových opatření v uvedených lokalitách (např. výměna oken).