Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

30.03.2022

Jednotný systém varování a vyrozumění v České rep. zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varovný.

Zkouška sirén

První středu v měsíci v 12:00 hodin probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování, od skutečného varování je jasně odlišitelná. Sirény se rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických rozhlasů jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varo

Požární poplach

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény po dobu 1 minuty (25s houká, 10s přerušení, 25s houká). U elektronických rozhlasů jsou občané vyrozuměni také hlasově (u nás v Bobrové je pro požární poplach rozhlas v noci vypnut).

Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varo

Všeobecná výstraha

Hlavním varovným signálem v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události , kdy je varováno obyvatelstvo je signál  „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Motor rotační sirény je opakovaně spínán na dobu čtyř sekund a na dobu 3 sekund vypínán (první sepnutí trvá zpravidla sedm sekund).

Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

 

Jednotný systém varování a vyrozumění v České republice zná tři druhy signálů, ale jen jeden je varo

https://www.youtube.com/watch?v=0TV0EZ5SfW8