Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

30.05.2024

Veřejná doprava Vysočiny

Cestujte s jízdenkou Veřejné dopravy Vysočiny (VDV).

Jízdenka je levnější a přestupní mezi vlaky a autobusy.

 

• celodenní síťová jízdenka:

cena 150 Kč/24 hodin, výhod­ná při celodenním cestování po Kraji Vysočina, umožňuje pře­stupy a umožňuje přepravu za­vazadla nebo psa zdarma

• rodinná síťová jízdenka:

cena 300 Kč/24 hodin platí pro 2 dospělé a 3 děti do 18 let, výhodná pro rodinné ces­ty, umožňuje přestupy

• sedmidenní jízdenka:

Od 1. 1. 2024 zavádí Kraj Vysočina výhodnou sedmidenní jízdenku.

Sedmidenní jízdenku bude možné koupit u řidičů ve všech autobu­sech, na pokladnách i u průvodčích ČD spojů zařazených do Veřejné dopravy Vysočiny.

Výhodnou jízdenku je možné využívat na zakoupené trase i jako pře­stupní (v autobuse i ve vlaku).

Využít ji můžete v obou směrech v průběhu 7 po sobě jdoucích dní, a to bez omezení počtu absolvovaných jízd.

Hodnota jízdenky se vypočítá jako cena jednoho jízdného x koeficient 7,5. V praxi to znamená, že od osmé jízdy už jedete SE SLEVOU.

Sedmidenní jízdenku lze uhradit i bezhotovostně (max. do výše 499 Kč).

Jízdenku musíte mít po celou dobu jejího využití při sobě.

Sedmidenní jízdenka je výhodná i pro cestující, kteří dosud využívají 50% slevu. Jim se bude cena výhodnější sedmidenní jízdenky vypočí­távat z polovičního jízdného.

Veřejná doprava Vysočiny

Veřejná doprava VysočinyVeřejná doprava Vysočiny