Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

02.12.2021

Lesní stezka Bobrová – 2021

Lesní stezka Bobrová  – 2021

Jedná se o soubor venkovních fitness prvků umístěných v lesním prostředí. Cílem bylo navrhnout prvky, které by byly zajímavé nejen pro dospělé, ale i děti z blízké základní školy, tedy případně pro celou rodinu. Veškeré Fit prvky splňují nejnovější bezpečnostní normu ČSN EN 16630. Jsou opatřeny dopadovou plochou z přírodních materiálů (mulčovací kůra, dřevní štěpka). Na realizaci projektu byla využita dotace (100%) v rámci MAS Zubří země, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podmínkou dotačního projektu je umístění na lesním pozemku.

Lesní stezka Bobrová  – 2021