Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

06.08.2021

Uzavírka silnice Ostrov n.O. – Sklené n.O. od 16.8.2021 do 31.10.2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodl o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37vkm cca 116,000–122,200 v úseku od Ostrova nad Oslavou po začátek obchvatu Sklené nad Oslavou (mimo průtah obcí Laštovičky a Rousměrov) v termínu od 16. 8. 2021 do 31. 10. 2021 z důvodu rekonstrukce komunikace v rámci akce „I/37 Sklené nad Oslavou –Křižanov“. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na 3úseky–pro zajištění obsluhy obcí –z Ostrova nad Oslavou po odbočku na Suky, od odbočky na Suky po Laštovičky a od křižovatky se silnicí III/36049 směr Bory po začátek obchvatu Skleného nad Oslavou.

Po celou dobu uzavírky je navrženo vedení dopravy po objízdné trase takto:

Doprava do 3,5 tuny: Obousměrně z Křižanova po silnici II/360 přes Pikárec a Moravec do Bobrové a dále po silnici II/388 přes Radešín a Bohdalec do Ostrova nad Oslavou na silnici I/37.

Doprava nad 3,5 tuny: Obousměrně z Křižanova po silnici II/360 přes Pikárec a Moravec, Bobrovou a Radešínskou Svratku do Nového Města na Moravě a dále po silnici I/19 přes Radňovice do Žďáru nad Sázavou na silnici I/37, popř. zpět po I/37 do Ostrova nad Oslavou.