Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

07.05.2021

Zápis dětí do MŠ

Zápis do MŠ Bobrová

proběhne:

  • distanční formou od 2. 5. do 16. 5. 2021
  • prezenční formou: 5. 5. a 12. 5. 2021 v časech 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hodin

 

Distanční forma: doručení žádosti do datové schránky školy nebo e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce nebo poštou (vždy je rozhodné datum podání žádosti na poštu).

Prezenční forma: osobní podání ve škole nebo vhození žádosti do schránky u budovy školy.

Při volbě osobního podání je nutné si předem zarezervovat čas na e-mailu: ms.bobrova@mestysbobrova.cz.

Je nutné dodržet v době zápisu platná mimořádná protiepidemická opatření, proto zápis v případě prezenční formy proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí dítěte najdete na webových stránkách školy.

K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte.

 

                                               Mateřská škola Bobrová