Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

16.04.2021

Plánované opravy silnic v okrese Žďár n. Sázavou v roce 2021

Plánované opravy silnic v okrese Žďár n. Sázavou v roce 2021

V roce 2021 bude v okrese  Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či zrekonstruováno téměř 30 km silnic II. a III. třídy, z toho cca 25  km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsí a 5 km technologií emulzního  mikrokoberce. Bude provedena úplná rekonstrukce 2 mostů.

V nejbližším okolí se jedná o most do Podolí a silnici Dlouhé – Račice.

Více na https://www.ksusv.cz/planovane-opravy-silnic-v-okrese-zdar-n-sazavou-v-roce-2021/d-2572/p1=1686

Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2021 uvádíme v následujícím přehledu.

Pokládka asfaltobetonu:

akce Kraje Vysočina :  

II/360 Nové Město na Moravě II/354 x II/360 okružní křižovatka

II/357 Dalečín – Unčín 2.etapa

II/360 Velké Meziříčí -  křižovatka silnic II/360x III/36054x MK

II/379 Velké Bíteš severozápadní obchvat                          

akce KSÚSV, p.o.:     

III/35433 Měřín-Blízkov-Netín                                             5,095 km

III/36051 Křižanov-Dobrá Voda-Vídeň                              4,4 km

II/353 Nové Veselí                                                               0,250 km

III/3491 Chlumek – hranice okr Ji                                       1,829 km

III/35014 Radostín – Vepřová                                                          3,510 km

III/35311 úsek Nové Veselí – okružní křižovatka                1,050 km

III/35426 Kněževes – Krásněves                                          1,450 km

III/3885a Dlouhé-Račice                                                      1,746 km

III/3892 Radkovičky-Moravec                                             2,390 km

II/354 Průtah Hlinné                                                             0,500 km

Pokládka emulzního mikrokoberce :

II/360 Oslavička – hranice okresu                                        3,450 km

II/353 Rudolec-hranice okresu                                              1,996 km                                       

Rekonstrukce mostů : 

III/3793 Březské - most ev. č. 3793-2

III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1