Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

31.10.2020

Prosba ke spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Zubří země

Dobrý den, dovolte mi, abychom Vás touto cestou pobídli ke spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Zubří země, která nabízí dotace v našem regionu. Pro ty, kteří o MAS Zubří země nikdy neslyšeli upřesňujeme, že se jedná o obecně prospěšnou společnost, která poskytuje na základě strategického dokumentu cíleně dotace pro region Bystřicko, Nedvědicko a Novoměstsko (v posledních letech byly nabízeny prostřednictvím MAS v regionu dotace za více než 110 mil. Kč!).

Chcete i vy získat dotaci na rozvoj své neziskové či podnikatelské činnosti nebo vám není lhostejný rozvoj regionu? Pomozte nám vyplnit dotazníky nezbytné pro zmapování potřeb občanů, podnikatelů  a neziskových organizací na našem území, které jsou stavebním kamenem pro tvorbu nového strategického dokumentu (tj. nových dotačních příležitostí) na období 2021 – 2027 a pomozte nám určit skladbu dotačních opatření pro toto území.

Bez analýzy Vašich potřeb nelze nabídnout našemu regionu dotace "na míru". Udělejte si chvíli čas a vyplňte krátké dotazníkové šetření. Pomůžete tím nejen sobě, ale rozvoji celého regionu.

Každý občan žijící na území Bystřicka a Novoměstska, nechť vyplní tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Pro podnikatele v našem regionu je k vyplnění určen navíc tento on-line dotazník: v tomto odkazu 

Pro neziskové organizace v našem regionu je pak k vyplnění určen navíc ještě tento on-line dotazník:  v tomto  odkazu 

 

Žádáme Vás o vyplnění nejpozději do 27.11.2020.

Ješte jednou děkujeme za pomoc a zprostředkování.

S pozdravem a přáním pěkného dne

za kolektiv MAS

Mgr. Aneta Šlechtová

Manažer SCLLD