Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

27.10.2020

Městský úřad Nové Město na Moravě - Oznámení o omezení úředních hodin od 26.10.2020

s účinností od 26.10.2020 jsou úřední hodiny:

pondělí 8:00 – 13:00

středa 12:00 – 17:00

Mimo uvedené úřední hodiny bude úřad uzavřen.

Na agendách, kde je k dispozici el. objednávkový systém (zejm. registr vozidel, ŘP, OP, pasy, evidence obyvatel,  matrika, agendy odboru stavebního a ŽP) jsou vyřizováni pouze klienti, kteří jsou předem objednáni (viz. www.nmnm.cz)

S objednáním klientům případně pomůže na místě či telefonicky pracoviště podatelny (566 598 300).

Žádáme klienty, aby

- vyřizovali osobně pouze neodkladné záležitosti,

které nelze vyřídit písemně, elektronicky či telefonicky

(DS: y67bvir, posta@nmnm . cz , 566 598 300)

- písemnosti jsou přijímány pouze prostřednictvím

pracoviště podatelny

- při finančních platbách využívali z hygienických

důvodů přednostně bezhotovostní platební styk

- dodržovali základní hygienická a jiná ochranná

pravidla – zejm. chránit obličej, vyloučit podávání

rukou, dbát doporučeného odstupu od ostatních osob

(min. 2 m), nevytváření velkých skupinek osob a dbali

pokynů úředních osob

Děkujeme.