Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

V souladu s platností zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění, se poskytují následující činnosti pečovatelské služby za úhrady uvedené v § 6 odst č.2

Úkony pečovatelské služby

 Cena

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

80,-Kč/ hodinu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

80,-Kč/ hodinu

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

80,-Kč/ hodinu

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

80,-Kč/ hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

pomoc při úkonech osobní hygieny

- pouze u mobilních uživatelů služby

60,-Kč/ hodinu

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

- pomoc pouze při mytí vlasů

60,- Kč/ hodinu

pomoc při použití WC

60,-Kč/ hodinu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

dovoz nebo donáška jídla

manželský pár

10,- Kč / úkon

10,- Kč / úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

80,-Kč / hodinu

příprava a podání jídla a pití

80,-Kč / hodinu

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

běžný úklid a údržba domácnosti

-vysávání podlahy, mytí podlahy, utírání prachu na běžně dostupných místech, běžný úklid koupelny a wc - mytí umyvadla, vany, sprchového koutu, wc

120,-Kč/hodinu

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu

-včetně údržby domácích spotřebičů pouze v domácnosti, kde je prováděn pravidelný běžný úklid naší pečovatelskou službou

120,- /hodina

Pouze tam, kde se provádí pravidelně běžný úklid

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,

údržba topných zařízení

120,-Kč/ hodinu

běžné nákupy

- rozměr tašky 40x40cm,

- pochůzky - pošta , úřední jednání, lékárna

60,-Kč/ hodinu

velký nákup

- nad rámec běžného, např. 3 tašky 40x40,

- např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti bude-li nákup větší - bude účtován za 2 nákupy

50,-Kč/ úkon

praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

50,-Kč / kg

donáška vody

0,-Kč

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

- bez využití vozu pečovatelské služby

120,-Kč/ hodinu

Fakultativní činnosti - úkony poskytované nad rámec úkonů daných vyhláškou:

 

1. doprovod s využitím vozu pečovatelské služby k lékaři

- po dohodě, s kapacitních důvodů je tato služba nenároková

120,-Kč/ hodinu

2. pedikúra (na středisku PS)

200,-Kč/ hodinu

3. pedikůra v domácnosti (s použitím auta PS)

200,- Kč / úkon
+ 30,- kč / auto

Úhrada je podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 13.6.2016 usn. č. 15/2016

Ceník je platný od 1. července 2016