Územní plán Bobrová - změna č.1 / 2018

Veřejné projednání se bude konat 7.3.2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Bobrová.

Back to Top