Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva

Starosta:

Zdeňka Smažilová


Místostarosta:

Jan Pokorný


Členové rady:

Ing. Pavel Žilka
Mgr. Jaroslav Strnad
Miroslav Roháček


Členové zastupitelstva:

Zdeněk Smažil
Miroslav Fiala
Zdeněk Jirčík
Pavel Žilka
Mgr. Jana Smažilová
Oldřich Konečný
Jiří Šustáček
Mgr. Dana Fialová
Irena Ambrožová
Leoš Mikišek

Finanční výbor:

Předseda - Pavel Žilka
Oldřich Konečný
Mgr. Jana Smažilová

Kontrolní výbor:

Předseda - Jiří Šustáček
Mgr. Jaroslav Strnad
Miroslav Fiala

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.22 - 5.6.2017

Číst dál...

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 21/2017 ze dne 24.4. 2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1.      Volba komisi návrhovou: Jaroslav Strnad, Leoš Mikišek      
           Hlasování: pro  8,  proti   0, zdržel se  0, 

Číst dál...

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.20/2017 ze dne 30.1.2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1. Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu:

- komise návrhová: Pavel Žilka, Hana Hájková Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2,

- ověřovatelé zápisu: Ivana Řezníčková, Miroslav Fiala Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2,

Číst dál...

Back to Top