Zastupitelstvo

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.20/2017 ze dne 30.1.2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1. Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu:

- komise návrhová: Pavel Žilka, Hana Hájková Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2,

- ověřovatelé zápisu: Ivana Řezníčková, Miroslav Fiala Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2,

Číst dál...

Back to Top