Kulturní vyžití

Bobrová je rodištěm malíře a vysokoškolského profesora Antonína Smažila (nar. 1923), malíře Richarda Přikryla (1906- 1978) a malíře Ladislava Valíka (nar. 1924). V letních měsících je v bobrovské sokolovně provozován biograf.

V obci je místní knihovna, knihovník pan Šoustar půjčuje knihy v sobotu od 16 do 18 hodin. V plesové sezóně se koná ples myslivecký, hasičský, maškarní a nejnověji též ples singularistů. Bobrovská pouť se drží na svátek sv. Petra a Pavla.
Back to Top