Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Tisk
Pondělí, 29 Květen 2017 18:52

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 20.06.2017 od 07:30 do 17:30

Obec Mirošov / Bobrová

Vypnutá oblast:

 

část obce Bobrová : základní škola č.129 a okolí ( ulice od ZŠ dolů po mostek vč. d.č.297,298,299, od křižovatky u d.č. 95 ulice nahoru do kopce podél d.č. 105,110 směr nové RD vč. původní zástavby po d.č. 130,338 ), od d.č. 287, 77 a 6 směr Moravec,

 

celá obec Mirošov včetně odběratelské trafostanice Mirošov Družstvo (č. 704060) a trafostanice MIROŠOV LOM (č. 200470) + d.č. 56


Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.