Dnes je   Středa, 13.12.2017
    Informace dle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva Úřadu mestyse Bobrová za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Úřadu mestyse Bobrová za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. PDF Tisk Email

V ý r o č n í z p r á v a

 

Úřadu městyse Bobrová za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


___________________________________________________________

Úřad městyse Bobrová tímto zveřejňuje v souladu s ust. § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

V roce 2016 byly Úřadu městyse Bobrová podány tři písemné žádosti o poskytnutí informaci, které byly vyřízeny a nebyly uplatňovány žádné náhrady nákladů.

Poskytování informací v telefonním či osobním styku pro pracovníky úřadu je samozřejmostí a není sledováno. K informovanosti občanů přispívají internetové stránky městyse a vydávání místního zpravodaje.

Zveřejnění výroční zprávy vždy do 1. března za předcházející kalendářní rok je povinností ze zákona.

V Bobrové dne 27.02.2017

Zdeňka  Smažilová

starostka

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama