Dnes je   Čtvrtek, 14.12.2017
    Aktuality Upozornění na změnu placení místních poplatků!!!
Upozornění na změnu placení místních poplatků!!! PDF Tisk Email
Napsal uživatel místostarosta   
Středa, 25 Leden 2017 17:47

Upozornění na změnu placení místních poplatků!!!


Pro placení v hotovosti bude termín od 27. 2. do 3. 3. 2017

 

Dle § 14a daňového řádu – každý poplatník pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle místní vyhlášky a poplatník poplatku za psa, musí tuto skutečnost ohlásit každoročně ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou správci poplatku – Úřad městyse Bobrová.

Jedná se o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu –

* Každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti ve věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhlo – žádá zákonný zástupce

* Dítě narozené v kalendářním roce na který se poplatek hradí – zákonný zástupce

* Osoby trvale žijící na čp. 208, 209, 210

* Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny, které se v obci nezdržují a není známo místo jejich pobytu

Úleva od poplatku –

* Ve výši 150,- Kč osobám nad 80 let a více včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly

* Ve výši 150,- Kč osobám do věku 26 let, kteří jsou studující a přechodně žijí mimo území obce

* 50% z celkového poplatku poplatníkům na čp. 60, 62, 326 v Bobrové

Pokud si poplatník nebo jeho zákonný zástupce nepožádá o osvobození nebo úlevu od poplatku, bude muset uhradit celkovou částku, to je 500,- Kč.

Rovněž tak poplatníci, kteří hradí poplatek za psa, o osvobození nebo úlevu musí požádat, jinak budou hradit celkovou částku, to je 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Poplatky za pevný domovní odpad můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300.

V.S. uveďte 134000xx (číslo popisné). Příklad: rodina z čísla popisného 320 uvede V.S. 134000320.

Pro placení v hotovosti bude termín od 27. 2. do 3. 3. 2017

 

Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v kanceláři úřadu městyse.

Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134100xx (číslo popisné).

 

Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 1. 7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního roku.

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-4.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama