Dnes je   Středa, 23.08.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.18/2016 ze dne 21.11. 2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.18/2016 ze dne 21.11. 2016 PDF Tisk Email
Úterý, 10 Leden 2017 20:24

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 18 / 2016 ze dne 21.listopadu 2016

 

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu:

- komise návrhová: Oldřich Konečný, Petr Tulis Hlasování: pro 12, proti: 0, zdržel se: 2,

- ověřovatelé zápisu: Pavel Žilka, Ivana Řezníčková Hlasování: pro 11, proti: 0, zdržel se: 3,

 

* Program včetně doplněných bodů Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

* Odkup parcely číslo 232/3, k.ú. Dolní Bobrová za cenu 60 Kč za m/2

Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

* Směrnici Evropské nařízení o dřevě (EUTR) systém náležité péče

Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

* Rozpočtová opatření č. 6/2016 Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

* Schválení opravy nátěru střechy sokolovny za cenu 80 163 Kč

Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

* Vypracování energetického auditu obecních budov Hlasování: pro 13, proti: 0, zdržel se: 1,

* ZŠ Bobrová, Bobrová čp.129 dalším místem pro sběr tříděného odpadu . Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

* Informace ze zasedání rady městyse č. 23/2016 a 24/2016 .

* Výroční zprávu ZŠ Bobrová a MŠ Bobrová za školní rok 2015-2016

* Informace o stavu kanalizace

* Informace ředitele školy Mgr. Strnada k možnosti získání dotací IROP

* Informace územní plán

* Rezignace na funkci zástupce starosty

* Informace k opravě sokolovny

 

Zapsala: Smažilová Zdeňka

Bobrová 23.11.2016

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama