Dnes je   Čtvrtek, 14.12.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.18/2016 ze dne 21.11. 2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.18/2016 ze dne 21.11. 2016 PDF Tisk Email
Úterý, 10 Leden 2017 20:24

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 18 / 2016 ze dne 21.listopadu 2016

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 • Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu:

   - komise návrhová: Oldřich Konečný, Petr Tulis
       Hlasování: pro 12, proti: 0, zdržel se: 2,
   - ověřovatelé zápisu: Pavel Žilka, Ivana Řezníčková
       Hlasování: pro 11, proti: 0, zdržel se: 3,

 • Program včetně doplněných bodů
         Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,
 • Odkup parcely číslo 232/3, k.ú. Dolní Bobrová za cenu 60 Kč za m/2

       Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

 • Přijetí daru (parcela číslo 235/2, k.ú. Dolní Bobrová)  
         Hlasování: pro  14, proti:  0, zdržel se:  0,
 • Směrnici Evropské nařízení o dřevě (EUTR) systém náležité péče

       Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

 • Rozpočtová opatření č. 6/2016 Hlasování:
         Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,
 • Schválení opravy nátěru střechy sokolovny za cenu 80 163 Kč

       Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,

 • Vypracování energetického auditu obecních budov
         Hlasování: pro 13, proti: 0, zdržel se: 1,
 • ZŠ Bobrová, Bobrová čp.129 dalším místem pro sběr tříděného odpadu .
         Hlasování: pro 14, proti: 0, zdržel se: 0,
   

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 • Informace ze zasedání rady městyse č. 23/2016 a 24/2016 .
 • Výroční zprávu ZŠ Bobrová a MŠ Bobrová za školní rok 2015-2016
 • Informace o stavu kanalizace
 • Informace ředitele školy Mgr. Strnada k možnosti získání dotací IROP
 • Informace územní plán
 • Rezignace na funkci zástupce starosty
 • Informace k opravě sokolovny

 

Zapsala: Smažilová Zdeňka

Bobrová 23.11.2016

 

Obrázky Bobrové

bobrova2_b.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama