Dnes je   Čtvrtek, 14.12.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.15/2016 ze dne 13.6. 2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.15/2016 ze dne 13.6. 2016 PDF Tisk Email
Středa, 03 Srpen 2016 17:08

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1.      Komisi návrhovou – p. Pavel Žilka, p. Pavel Mikišek,       
          Hlasování: pro  12, proti   0, zdržel se  1,   

2.      Ověřovatele zápisu – p. Petr Tulis, Mgr. Jaroslav Strnad  
          Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se  0,

3.      Program včetně doplněných bodů                                         
          Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se  0,  

4.      Záměr č.5/2016 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na parcele č.1720, k.ú. Horní Bobrová
          Hlasování: pro  13, proti   0, zdržel se 0,    

5.      Zveřejnění záměrů č. 6/2016, č.7/2016, č.8/2016 na prodej pozemků 
          Hlasování: pro   13, proti   0, zdržel se 1,   

6.       Nákup sklopného návěsu s nosností 3,5 t. 
          Hlasování: pro   14, proti   0, zdržel se 0,    

7.       Projednání možnosti provozování výstavy panenek s právníkem a vydání brožury o muzeu
          Hlasování: pro   13, proti   0, zdržel se 1,  

8.       Opravu místních komunikací II. část a uzavření smlouvy o dílo s firmou Silpra  Brno
          Hlasování: pro   13, proti   0, zdržel se 1,    

9.      Dodatek č.1 ke smlouvě č.14193603 SFŽP (navýšení podpory  o 71 387,60 Kč) na akci  Regenerace  budovy MŠ Bobrová. 
          Hlasování: pro   14, proti   0, zdržel se 0,

10.    Podání žádosti o dotaci na digitalizaci povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému  a uzavření smlouvy o dílo.       
          Hlasování: pro   12, proti   2, zdržel se 0,    

11.    Navýšení kapacity MŠ Bobrová od 1.9.2016                      
          Hlasování: pro   14, proti   0, zdržel se 0, 

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:        
        Investiční záměr ZŠ Bobrová pro období 2014-2023

 

 

Závěrem starostka poděkovala přítomným za účast.

Bobrová 20. června 2016

Komise návrhová:  

Pavel Žilka
Pavel Mikišek 

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-1.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama