Dnes je   Čtvrtek, 14.12.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrováč.12/2016 ze dne 22.2.2016
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrováč.12/2016 ze dne 22.2.2016 PDF Tisk Email
Pondělí, 18 Duben 2016 15:48

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1.        Komisi návrhovou –  p. Pavel Žilka, p. Miroslav Fiala   
            Hlasování: pro 9, proti  0, zdržel se  2,

2.        Ověřovatele zápisu – p. Petera Aleš, p. Mikišek Leoš
            Hlasování: pro 9, proti  0, zdržel se  2,

3.        Schválení programu včetně doplněných bodů
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

4.        Záměr č. 1/2016 (smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-  014330026168/006)
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

5.        Záměr č. 2/2016 (smlouva o zřízení věcného břemene na přeliv rybníka Rašeliníka).
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

6.        Záměr č. 3/2016 (smlouva o zřízení věcného břemene  č. NM-  014330031967/001).
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

7.        Záměr č. 4/2016(umístění reklamní a informační tabule)
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

8.        Příspěvek na činnost Centrum Zdislava ve výši 10 tis. Kč  
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

9.        Nákup sekacího traktůrku s vysoko-výklopným košem
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

10.    Žádost POV (stavební práce v budově MŠ a knihovny)
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

11.    Rozpočtové opatření č.1/2016
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0,

12.    Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016                                   
            Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  0

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje:

 

1.      Realizaci výměny veřejného osvětlení (led nabídka od firmy Eko-světla)
            Hlasování: pro  11, proti  0, zdržel se  0,

2.      Poskytnutí příspěvku na vydání knihy Senior v bezpečí
            Hlasování: pro  11, proti  0, zdržel se  0,

3.      Nabídku na tvorbu a provoz www stránek
            Hlasování: pro  11, proti  0, zdržel se  0

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1.      Informaci o hasičské zbrojnici na Horní Bobrové

2.      Zápisy z rady č. 13 a č.14/2016

3.      Informaci o činnosti JSDH Bobrová

4.      Žádost na odprodej areálu Kopec

5.      Informace o rozsahu analýz pesticidních látek v pitné vodě

6.      Žádost o pronájem zemědělských pozemků

 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostku:

- vyřízením korespondence a podpisem projednaných a schválených smluv

Bobrová 26.2.2016

Zapsala: Smažilová Zdeňka

Komise návrhová: Pavel Žilka, Miroslav Fiala 

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama