Dnes je   Čtvrtek, 23.11.2017
    Zpravodaje Zpravodaj Městyse Bobrová - únor 2016
Zpravodaj Městyse Bobrová - únor 2016 PDF Tisk Email
Pátek, 11 Březen 2016 08:36

Jak to kdysi bylo

Hudba v Bobrové – pokračování

Do textu minulého pokračování se nám po dlouhé době opět dokonce 2x vloudil tiskařský šotek. Pozorný čtenář si určitě všiml, že na tubu v Bobrové nikdy nehrál Bohouš Černý, ale že se jedná o pana Bohuslava Krejčího z Bohdalce, kterému se touto cestou velice omlouváme a zároveň zdravíme!

Druhý šotek uvedl jako bydliště Ing. Josefa Jelínka Domanínek, když správně mělo být z Domanína. Ještě jednou se omlouváme.

Ale! Někdy v roce 1989, těsně před sametovou revolucí, se stalo, co už by nikdo nečekal. Bývalí kytaristé bývalých „Mladých bobrováků“ (okolo roku 1972) pan Josef Kostelecký č. p. 54 (v Bobrové ne jinak než „Pepán“) a pan Karel Veselý č. p. 111 se někde ve Žďáře n. Sáz. spojili s dalšími hudebními nadšenci a začali zkoušet hrát populární taneční hudbu.

Hlavním iniciátorem, organizátorem a tahounem byl právě „Pepán“ a Karel se zase podílel na hudebním aranžmá, hlavně na notové a harmonické úpravě jednotlivých skladeb a písní, právě pro dané obsazení. No a slovo dalo slovo, až nakonec rytmičtí hudebníci, většinou ze Žďáru nad Sázavou (i z Bohdalce) přizvali sehranou saxofonovou dvojici z Bobrové a to kapelníka Láďu Beneše na altku a Jiřího Hájka na B tenor. Společně pak dohodli i zřizovatele s místním Zemědělským družstvem. Šlo však asi jen o formalitu, protože stejně všechno ostatní (aparatura, vybavení, doprava atd.) bylo pouze na hudebnících – spíše na „Pepánovi“.

Toto hudební uskupení (čas pak ukázal, že poslední bobrovské) přijalo umělecký název „Song“ a v letech 1989 – 1996 zahrálo v širokém okolí. Ve směru na západ jen namátkou ve Žďáru nad Sázavou, Ždírci, Svratce (české) a Bohdalově. Na východ třeba ve Vídni (u Velkého Meziříčí) a na sever např. ve Víru, ale velmi často i v Bobrové na plesech (asi 7x) a několikrát na dětském karnevalu.

Dopravu aparatury a hudebního vybavení zajišťoval sám „Pepán“ vlastní Škodou 120 + přívěs!

 

Obsazení „Songu“ hudebními nástroji a hudebníky:

Na začátku v období 1989 – 1993                                         a v závěru v období 1993 – 1996

Alt saxofon         – L. Beneš – kapelník ………………………Láďa Beneš

B tenor saxofon – J. Hájek …………………………………….Jiří Hájek                      Stabilní zdravé „jádro“ Songu 

Kytara                – J. Kostelecký ………………………………Jos. Kostelecký            z Bobrové a Bohdalce

Klávesy + zpěv  – Jan Mahel . Bohdalec …………………….Jan Mahel

Baskytara           – Z. Kolář – Bystřice n. P. ………………….Josef Sadovský - Žďár nad Sázavou

Kytara + zpěv    ---------------------- ……………………………..Jar. Ondráček – Žďár nad Sázavou

Bicí                    - J. Fiala – Žďár nad Sázavou ………………Karel Rechtziegel (Rekcígl) – Žďár nad Sázavou

Zpěv                  – J. Zikmundová (Urbanová č. p. 145) ……..J. Palcová č. p. 202


Fotografie z počátků skupiny pořízené Bohumírem Kupkou na Rybářském plese v Bohdalově představuje:

Horní řada: Láďa Beneš – kapelník, „Pepán“ Josef Kostelecký, Jiří Hájek a jejich fanoušek a kamarád, který však do hudební skupiny nepatří.

Dolní řada: Zdeněk Kolář, Jan Mahel a Josef Fiala.

! Jan Mahel má ještě kštici a Láďa je mlád a vesel !


Fotografie asi o pět let později pořízená u sokolovny v Bobrové asi u příležitosti „Dětského karnevalu“ představuje již sedmičlennou skupinu.

Horní řada: Jiří Hájek, Josef Sadovský, Láďa Beneš a „Pepán“.

Dřepící: Jaroslav Ondráček, Josef Fiala a Jan Mahel.

! Jan Mahel už má lysé čelo a Láďa je starší a děsně ustaraný!                                                                                               

Později až ku konci účinkování kapely pak bubeníka Josefa Fialu nahradil Karel Rechtziegel ze Žďáru nad Sázavou, kterého bohužel již fotograficky zvěčnělého nemáme.

 

Činnost hasičů v Bobrové v roce 2015

 

Jednotka

Jednotka byla v roce 2015  povolána ke 47 událostem.

Z toho:   1x nehlášené pálení v lese

               1x požár balíků slámy Moravec

               1x požár v lese Moravec

               1x požár obilí Křídla

               1x požár na poli  Mirošov

               1x požár v lese Řečice

               2x požár na poli Dlouhé

               1x požár na poli Jívoví

               3x likvidace spadlého stromu na komunikaci

               2x čerpání vody v Mirošově

               5x čerpání vody v Bobrové

Likvidace bodavého hmyzu:  11x Bobrová

                                                4x Mirošov

                                                2x Radešínská Svratka

                                                2x Bobrůvka

                                                2x Radešín

                                                1x Moravec

                                                1x Podolí

Záchrana zvířete:   1x Bobrová

Námětové cvičení: 1x Bobrová

                               1x Řečice  

 

Za tyto události a za školení na stanici HZS ve Žďáře nad Sázavou jednotka dostala od Kraje Vysočina dotaci ve výši 55 800 Kč. Za tyto peníze bylo zakoupeno vybavení pro jednotku. V Kraji Vysočina byla v roce 2015 naše jednotka dle počtu výjezdů na 15. místě ze 121 jednotek a v rámci okresu je na 4. místě z 28 jednotek.

 

Aktivita SDH

V letošním roce bylo odpracováno bezplatně 2 521 hodin - na výjezdech bylo odpracováno 230 hodin a na údržbě techniky bylo odpracováno 876 hodin.

Soutěže

Na okrskové soutěži se naše družstvo mužů mladších umístilo na 4. místě z 8 a družstvo starších na 2. místě ze 2. Žákům se na této soutěži nevedlo, obě družstva byla čtvrtá ze 4,  dorost na 1. místě ze 2.

Na pohárové soutěži pořádané v Bobrové – Bobr Cup bylo družstvo muži I na 3. místě a muži II na 4. místě ze 7 a ženy na 1. místě ze 3.

Na Poháru starosty v Novém Městě na Moravě - muži na 4. místě z 8  a ženy na 2. místě ze 7.

Mládež a dorost:

Jarní kolo hry Plamen :  žáci starší - 14. místo z 30

                                    dorost - 1. místo z 10

Podzimní kolo hry Plamen -  žáci mladší - 26 místo z 30

                                           žáci starší - 17. místo z 32

                                           dorost – 2. místo z 10

 

Pravděpodobně v dubnu proběhne v obci tradiční sběr železného šrotu, tyto peníze budou také použity na nákup nového vybavenípro jednotku.

Lhůty kontrol a revizí komínů a spalinových cest

Vzhledem k tomu, že novelou zákona o Požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném zněni byly zrušeny předpisy ke lhůtám kontrol a revizí komínů a spalinových cest . Byla ze strany Ministerstva vnitra vydána Vyhláška č. 34/2016 Sb. , která v Příloze 2 tyto lhůty stanovuje.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení 29. 01. 2016.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW včetně

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 

 

Nepodceňujte zabezpečení sklepů a společných prostor

Kraj Vysočina: Rady a doporučení jak snížit riziko vloupání

 

Neustálým problémem, který řeší policisté v Kraji Vysočina, je vloupání do sklepních kójí a společných prostor v obytných domech. Pachatelé této majetkové trestné činnosti vnikají do sklepních nebo společných prostor za použití násilí, anebo jim jejich úsilí usnadní sami obyvatelé domu. Policisté na Vysočině evidují od začátku roku 2016 již devět případů krádeží ve sklepních a společných prostorech domů. Poslední takový skutek, který policisté prověřují, se stal na ulici Masarykova v Humpolci. Začátkem února neznámý pachatel překonal dosud nezjištěným způsobem vchodové dveře do dvou panelových domů a po poškození zámků se dostal do společných prostor – kočárkárny a sklepních kójí v suterénu. V obou případech nenašel nic, co by se mu hodilo a tak domy opustil. Svým jednáním ovšem způsobil škodu na zámcích v celkové výši 700 korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním ve stádiu pokusu a přečinu porušování domovní svobody.

 Na dopadení pachatele nebo pachatelů tohoto druhu trestné činnosti policisté intenzivně pracují. Objasňování je ale velice obtížné. Pachatelé využívají skutečnosti, že se ve sklepních prostorách domů pohybuje velmi malé množství lidí, a to prakticky po celý den. Je zde malá pravděpodobnost, že by byli pachatelé přistiženi svědky nebo že by je při krádeži někdo slyšel. Pachatelům také nahrává jistota snadného výdělku, neboť ve sklepních kójích má téměř každý majitel uložené věci, které se dají snadno zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná se o jízdní kola, sportovní vybavení, elektroniku, nářadí, potraviny a alkohol. Dopadení pachatelů znesnadňuje i skutečnost, že mnoho poškozených vloupání do sklepní kóje zjistí až po delší době. Tato skutečnost je dána méně častou návštěvností těchto prostor.

Při objasňování této trestné činnosti by policistům výrazně pomohla zejména všímavost občanů. Je důležité, aby obyvatelé domu věnovali pozornost neznámým osobám, které se pohybují po domě a v případě, že si všimnou podezřelého člověka, okamžitě informovali policisty. Ke krádežím ve sklepních kójích nedochází jen v noci, jako je to typické pro vloupání do jiných objektů, ale prakticky kdykoli. Není nijak neobvyklé, že pachatelé vniknou do domů s cílem se vloupat do sklepní kóje i během dne. Jednoduše zazvoní na zvonek u vchodu a čekají, až je někdo do domu pustí nebo vejdou dovnitř s příchozím obyvatelem. Je proto důležité se na takové situace zaměřit a neumožňovat pachatelům snadný přístup do domů.

Jedním ze způsobů jak znemožnit cizím lidem vstup do domu je i důsledné zamykání vchodových i všech dalších dveří. Nestačí dveře, které jsou opatřeny tzv. koulí, pouze zabouchnout. Takto zajištěné dveře nejsou jako ochrana před pachateli dostatečné. Bezpečnost majetku lze také zvýšit instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou profilová cylindrická vložka, přídavný zámek, pojistka dveřních závěsů proti vysazení a okna lze opatřit různými typy mříží. Nedílnou součástí ochrany vašeho příbytku by mohlo být také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří. Samotný systém otevírání vchodových dveří však sám o sobě neřeší vstup cizích osob do společných prostor. Vždy zůstane na obsluze těchto zařízení, jakým způsobem je bude používat. Na obyvateli domu zůstane volba, zda po pouhém zazvonění otevře vstupní dveře, aniž by se dotázal, kdo chce do domu vstoupit a za jakým účelem.

Pokud tato doporučení přijmou všichni obyvatelé domu a důsledně je budou dodržovat, výrazně tím zvýší svoji ochranu před rizikem vloupání do sklepních kójí, bytů i všech ostatních krádeží v domě.

V případě, že už došlo k vloupání do sklepní kóje anebo společných prostor je třeba okamžitě přivolat policisty. Zásadně nevstupovat do míst, kde se pachatel pohyboval a tím neničit stopy, které po sobě mohl zanechat. Neméně důležitou věcí pro policisty je i možnost individuální identifikace odcizených předmětů. V tomto případě je vhodné mít předměty nafocené, a pokud mají výrobní čísla tak je mít zaznamenané pro následné ztotožnění věcí. Toto pravidlo neplatí pouze pro věci, které máte uloženy ve sklepních kójích a společných prostorách, ale třeba i pro věci ve vašem obydlí, na chatách či chalupách.   

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení tisku a prevence, por. Mgr. Tomáš Procházka, koordinátor prevence

tel:   974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pozvánka:

 

Obrázky Bobrové

lekarna_velka.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama