Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Zpravodaje Zpravodaj Městyse Bobrová - leden 2016
Zpravodaj Městyse Bobrová - leden 2016 PDF Tisk Email
Středa, 03 Únor 2016 23:28

Jak to kdysi bylo

Hudba v Bobrové – pokračování

Po roce 1980 nastalo období, které by se dalo nazvat obdobím „Pozvolného ubývání“. Začalo ubývat muzikantů, starším muzikantům i elán a nakonec i sil. Dechovce zůstaly čím dál více pouze buď oslavné pochody v průvodech obcí nebo smuteční pochody při pohřbu. Na každou hru musel většinou kapelník obvolat telefonem nebo objet vlastním autem široké okolí, aby obsadil potřebné nástroje do kapely. Jako důkaz přikládám fotografii bobrovské dechovky při vítání voličů k volbám do MNV v roce 1981.

Stojící zleva: Láďa Beneš – pouze sám na klarinet!, M. Roháček – činely, Bohouš Černý – Bohdalec na tubu, Jan Smažil – Bobrůvka na trombon, František Klíma – Moravec, ale rodák a muzikant bobrůvecký na trubku Es, František Černý – Bobrůvka na trombon. Dřepící: František Klíma – Bobrůvka na baskřídlovku, Slávek Hamřík – sice Blažkov, ale dlouholetý bobrovák na baskřídlovku, František |Kovář – Bobrůvka na křídlovku, Mirek Tuček – Bobrůvka na křídlovku, kapelník Jaroslav Hrbek na křídlovku a Josef Cícha z Olešinek na křídlovku.Chybí František Sýkora z Bobrůvky na velký buben. Takže jestli dobře počítám: 7 muzikantů z Bobrůvky, 4 (3+Slávek) z Bobrové a po jednom Bohdalec a Olešinky. To prosím ve 13ti členné „Bobrovské dechovce v roce 1981.

 

V té první polovině osmdesátých let ještě veřejně účinkovala oblíbená pětka, kterou doplnil pan Bohouš Krejčí na baskytaru, ale hlavně o zpěv, který ač přes chatrnou aparaturu byl strašně důležitý. V té době se ještě odehrálo několik školních dětských karnevalů, srazů rodáků, výročních schůzí, svateb, ale také! nejméně 2x na pouťovém výletě v zahradě MNV, když ve dvoře MNV se o pouti konávala velmi zdařilá chovatelská výstava drobného zvířectva, doplněná o výstavu mysliveckých trofejí místního mysliveckého sdružení.

     Druhá polovina osmdesátých let byla ale pro bobrovskou hudbu dosti smutná. Prvně přišel o prsty po úrazu pan František Mička  Bohdalec č. 92 a bez byť jen jednoho prstu se na klarinet hrát nedá a v závěru zemřeli kapelník Jaroslav Hrbek a Frantina Kubita. Dechovku převzal Vláďa Beneš, pana Mičku nahradil Jiří Hájek. Telefonovat musel kapelník také až třeba do Maršovic pro nynějšího kapelníka Slavkověnky Vláďu Filipi (křídlovka), nebo ing. Josefa Jelínka až do Domanínka (baskřídlovka). Často vypomohli Pavel a Josef Krejčí z Pikárce. Pavel je současným kapelníkem oblíbené Bobrůvanky. Ale přesto se hraní táhlo stále dál, aspoň ty slavnostní a smuteční pochody. No a v malém obsazení už jsme zůstali jen tři, Láďa Beneš, Jiří Hájek na saxofony a k tomu bicí. Co jsme neuhráli, to jsme uzpívali a říkali jsme si „Oblíbená trojka“.

Napsal Miroslav Roháček

Poplatky

Úřad městyse Bobrová oznamuje, že se budou vybírat poplatky za pevný domovní odpad na rok 2016

Poplatky  můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134000xx (číslo popisné).

Příklad: rodina z čísla popisného 320 uvede V.S. 134000320.

Pro placení v hotovosti bude termín od 15. 2. do 19.2. 2016 na pokladně úřadu městyse.

Výše poplatků: Cena za pevný domovní odpad je 500,- Kč na osobu

Osvobození od poplatků:

1)     každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti do věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhlo,

2)     dítě narozené v tomto kalendářním roce

Úlevy od poplatků:

1)     ve výši 150,- Kč osoby nad 80 let věku včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly ( tzn., že zaplatí 350,- Kč)

2)     50% z celkové výše poplatku poplatníkům v čp. 60, 62, a 326 z důvodu špatné svozové dostupnosti.

Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 1. 7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa:

jeden pes                             100,- Kč

za každého dalšího            150,- Kč

Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v kanceláři úřadu městyse.

Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134100xx (číslo popisné).

Informace Ministerstva vnitra

 

Nejlevnější řešení energií? Jednou provždy i v Bobrové

Celorepublikově úspěšný projekt Obec Občanům, díky kterému už přes 50 000 občanů šetří své náklady za energie, dorazil i do Bobrové. Společnost Terra Group Investment tu chystá pořádat elektronickou aukci, do které zapojí transparentní a prověřené dodavatele. „Pro občany hrají nejen příznivé podmínky na trhu, kdy ceny komodit neustále klesají, ale také to, že si mohou lidé v Bobrové ověřit kvalitu servisu a dodržování veškerých férových podmínek u svých sousedů a známých,“ říká Milan Bittner ze společnosti Terra Group Investment.

Proč by se měli občané Bobrové zapojit do elektronické aukce? Hlavním důvodem jsou samozřejmě výrazné úspory. Oproti běžným cenám na trhu dokážeme získat výhodnější podmínky v řádech desítek procent. Aktuálně například v průměru o 26 % oproti dominantnímu dodavateli energií. Ale spolu s tím mu zabezpečíme také veškerý servis a právní ochranu. Zkrátka se nebude muset vůbec o nic starat, protože celé jednání o cenách a podmínkách vyřídíme místo něj.

Jak elektronická aukce probíhá? My máme výhodu, že každý měsíc máme mezi tisícem až dvěma tisíci nových zákazníků. Ty dokážeme sloučit do jednoho balíku a vyjednat tak pro ně mnohem lepší výchozí podmínky při jednání s dodavateli. Zatímco jeden člověk nebo firma pro ně není natolik atraktivní, aby se předháněli ve výhodných podmínkách – tisíc už jim za to stojí. Díky tomu dokážeme nastavit už naše vyvolávací ceny tak nízko, že se jim nerovná žádná aktuální nabídka na trhu. A dodavatelé pak mají prostor ještě „přihazovat“. V tomto případě tedy spíše odhazovat další koruny. Výsledná úspora tak může dosáhnout skutečně třiceti i čtyřiceti procent nákladů.

Jak probíhá spolupráce s vítězným dodavatelem? Všechny smlouvy se uzavírají na příštích 24 měsíců. Po tuto dobu jsou garantovány všechny cenové i smluvní podmínky. Celý převod a veškeré papírování si bereme na triko my (Terra Group Investment). Vše převedeme, zařídíme a zapojeným občanům, institucím nebo firmám pak jen pošleme vítězné ceny společně s návrhem smlouvy. Ručíme přitom za jejich transparentnost.

S kým spolupracujete? Se všemi prověřenými dodavateli. To jsou jak největší hráči na trhu, tak i ti, u nichž jsme si prověřili, že co slíbili, vždy také platí. Stává se poměrně často, že lidi takzvaně ani „nepřevádíme“. To znamená, že zůstávají u svého původního dodavatele, který nabídne nejvýhodnější podmínky v elektronické aukci. Ty jsou však samozřejmě na úplně jiných cenách, než byly původně.

Jak se přihlásit? Jednoduše. V druhé polovině minulého roku jsme spustili elektronické přihlášení prostřednictvím portálu Obec Občanům www.obecobcanum.cz. Lidé tedy dnes už nemusí nikam docházet a vše si mohou hravě zařídit z pohodlí domova. Samozřejmě, ostatním nebo těm, kteří se chtějí na cokoli zeptat, nabízíme standardní setkávání na místním úřadě.

Jak třídíme odpad v Bobrové …..                                                                        

 

V prosinci jsme obdrželi od EKO-KOMu tabulku s výsledkem třídění odpadu v Bobrové za rok 2014. Bylo to opravdu nemilé překvapení. Ve všech komoditách jsme se pohoršili (papír o 6 %, plast o 6 %, sklo čiré o 9 %, sklo barevné o  16 %, nápojový karton o 14 %). Celkem to tedy je o 27 670 Kč nižší odměna za tříděný odpad oproti roku 2013 ( v roce 2013 odměna za vytříděný odpad činila 176 395 Kč, v roce 2014 jen 148 724 Kč). Pokud tuto částku přepočteme na obyvatele je to o 31 Kč více, které by měl zaplatit každý občan navíc na poplatku za odpad (cena pro rok 2016 zůstala stejná 500 Kč). 

Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o lepší třídění odpadu. Do nádob na tříděný odpad dávejte jen co tam patří. Tříděný odpad by měl být čistý, pokud je například papír silně znečištěný olejem, tak rozhodně do modrého kontejneru nepatří, patří do odpadu komunálního –popelnice.

Také bych chtěla upozornit na nešvar, který se u nás vyskytuje a to je vhazování komunálního odpadu do kontejnerů na tříděný odpad. V listopadu 2015 vhodil některý nezodpovědný občan na Horní Bobrové do kontejneru na papír pytel s odpadem (shnilá jablka, slupky z brambor, kelímky od jogurtu atd.), tímto znečistil celý kontejner s papírem. Potom všichni, kteří poctivě třídíme  doplácíme na to, že někdo není schopen pochopit co je odpad tříděný a komunální. Pokud tito občané nehodlají třídit, tak ať si to vhazují do svých popelnic u domu a neničí práci jiných. Také ať potom „nebrečí“ kolik se musí za likvidaci odpadu platit, vše závisí na přístupu každého občana. Jsou v Kraji Vysočina  obce, kde občané platí za likvidaci odpadu 300 Kč, ale jsou i obce, kde se poplatek šplhá k 1000 Kč. Je opravdu na nás všech a na naší poctivosti a odpovědnosti.

Také domácnosti, které veškerý odpad spalují by si měli uvědomit existenci zákona o ochraně ovzduší.  Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy – PVC např. kelímky, lahve, domácí zboží a hračky)se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních řetězcích lidí. Při spalování polystyrénů, např. šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka, plastických příborů,výpar z jejich hoření může poškodit oči i sliznice. Při spalování polyuretanů(žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje dřevo a lepidla)se uvolňuje žlutý kouř, který obsahuje kolísající množství kyanovodíku a fosgenu. Při spalování gumy, dřeva, ošetřeného impregnačními prostředky, drátů z izolací, baterií, olejů, azbestu a elektronických součástekse uvolňují další jedovaté plyny.  V neposlední řadě kouřem z komínů  - ale také z ohniště na zahradě při spalování všeho možného  - obtěžují své sousedy. Opravdu je Vám zdraví Vaše i Vašich spoluobčanů lhostejné?

 

Tříkrálová sbírka

V sobotu 9. Ledna 2016 navštívili Vaše domácnosti malí koledníci s Tříkrálovou sbírkou. Celkem bylo vybráno 25 769,- Kč. Poděkování patří Vám, kteří jste přispěli, koledníkům, kteří ochotně obcházeli domácnosti s koledou a také paní Janě Korábkové za organizaci sbírky.

 

Plesová sezóna v Bobrové v roce 2016

- 30. 1. 2016 – Myslivecké sdružení Bobrová, k poslechu i tanci hraje kapela Dessert Pikárec

- 6. 2. 2016 – TJ Sokol Bobrová pořádá tradiční maškarní ples, hraje Barel rock

- 13. 2. 2016 – Sdružení dobrovolných hasičů, hrají 4 sýkorky

Základní škola Bobrová oznamuje, že 21. 2. 2016 bude pořádat dětský karneval v místní sokolovně začátek 14.00 hod.

Zápis do školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

Datum:úterý 2. 2. 2016

Doba:od 14,00 do 17,00 hodin

Místo:ZŠ Bobrová – učebny 1. stupně

S sebou: rodný list dítěte

Novoměstsko nejen na starých pohlednicích

Knihu„Novoměstsko nejen na starých pohlednicích“ je možno zakoupit na Úřadu městyse Bobrová a v Místní knihovně Bobrová za 275,- Kč.

Byla nalezena odbavovací čipová karta společnosti ZDAR Žďár nad Sázavou, bližší informace na tel. 602 705 427 společnost ZDAR, a. s.

Vlastníte starší fotografii,  pohlednicipřípadně obraz související s Horní či Dolní Bobrovou,  jejich okolím, nebo některým z přilehlých mlýnů?

Prosím, zvažte jejich zapůjčení do nově připravované knihy HISTORIE BOBROVÉ,  která bude vydána k výročí vzniku naší obce v příštím roce.

Pomůžete tak zachovat část kulturního dědictví pro další generace.

S materiály se obracejte na paní starostku tel. 566 673265, která je převezme k zapůjčení oproti stvrzence a foto kopii zapůjčovaných děl.

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-1.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama