Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Zpravodaje Zpravodaj Městyse Bobrová - říjen 2015
Zpravodaj Městyse Bobrová - říjen 2015 PDF Tisk Email
Středa, 03 Únor 2016 22:43

Jak to kdysi bylo

Hudba v Bobrové – pokračování

Moc pěknou a zajímavou fotografii jsem objevil v listinné příloze místní kroniky, která dokládá, že spolupráce bobrovské dechovky byla střídavě orientována na Bohdalec a Bobrůvku nebo Zvoli a Branišov. Minule na fotografii z přehrávky v roce 1974 byla spolupráce se Zvolí a Branišovem a na dnešní fotografii z roku 1963 vidíme spolupráci s Bohdalcem a Bobrůvkou.


Z levé strany stojí pan Bohuslav Krejčí z Bohdalce na basu, dále pan Jan Malý z Bobrové 160 na trombon, pan Arnošt Brhel z Bobrové č. p. 143 Es trumpeta, z Bobrůvky vypomáhá asi za Zdeňka Chalupu pan Jan Smažil na Es trumpetu, dále klarinetisti pan František Mička z Bohdalce č. p. 92 (to č. p. se u pana Mičky muselo vždycky uvádět, protože v Bohdalci žil ještě pan František Mička, ale č. p. 44), pan Ladislav Beneš z Bobrové 113 a pan Antonín Sýkora č. p. 42. V podřepu potom zleva pan Oldřich Urban z Bobrůvky na křídlovku, pan Josef Mička z Bohdalce na křídlovku, pan Alois Burian z Bobrové č. p. 217 na baskřídlovku, kapelník pan Jaroslav Hrbek z Bobrové č. p. 164 křídlovka, pan František Kubita z Bobrové č. p. 236 baskřídlovka, mladý pan František Tůma z Bobrové č. p. 169 na křídlovku a za bubnem (na který ještě v současné době 10/2015 hraji občas na pohřbu!) sedí pan František Zavadil z Bobrové č. p. 250. Je to fotografie z pouťového výletu na tanečním parketu na horním náměstí.

     Když vidím pana Antonína Sýkoru, tak musím přidat zážitek, který se může přihodit pouze muzikantům: Jednoho dne jsme všichni pohřební muzikanti byli pozváni k Černému orlu pana Rudolfa Svobody, vůbec netuše, o co jde. Až jsme byli všichni, tak se ujal slova pan Antonín Sýkora (dlouholetý ochotnický herec divadelního spolku Pokrok a vůbec veselá kopa) a povídá: „Tak mě přišlo líto, že až mě doprovodíte na hřbitov a pak se tady stavíte, tak už u toho nebudu. Tak jsem to objednal už dnes a přeji dobrou chuť a na zdraví.“ A taky nás pak při loučení každého obdaroval krabičkou (20 ks) strašně drahých egyptských cigaret značky Camel. Na žluté krabičce byl vyobrazen velbloud, kterého vedl nějaký cizokrajný člověk v kloboučku z pod kterého mu vyčuhoval copánek vlasů. A tak pan Sýkora byl snad jako jediný přítomen na vlastní trachtě.

     No a pak kolem roku 1970 bylo období spolupráce se Zvolí a Branišovem. To jsme si ověřili posledně v souvislosti s kvalifikační přehrávkou v roce 1974 a dostali jsme se rázem k účinkování naší dechovky v opravdovém celovečerním filmu. Vše se odehrálo o prázdninách v roce 1977, když se bobrovské exteriéry i interiéry zalíbily tvůrcům filmu, který se nakonec jmenuje „Kufr plný nadějí“. Pojednává o mladém učiteli, který přišel na svou první štaci a přes různé peripetie se staršími učiteli se nakonec prosadil. Hrál ho Petr Svojtka a ve filmu si namlouvá Kateřinu Macháčkovou. Předsedu MNV hraje Petr Kostka a jednoho ze starších učitelů Josef Kemr, no v Bobrové se to tenkrát hemžilo herci. Součástí děje filmu jsou také dožínky, při kterých se právě utká starší hudební proud zastoupený právě naší dechovkou a nový populární hudební proud zase v naší sokolovně propagoval Petr Schelinger. Naše dechovka hraje v originále námi natočenou polku „Pod jednou střechou“, kterou přítomní jen poslouchali, ale když při vystoupení Schelingera byla vyhlášena dámská volenka, tak se přítomné dámy pro něj houfně hnaly (po těch tenkrát ještě rozvrklaných dřevěných a dosti prudkých schodech) na jeviště, až se málem u toho popraly. Tak to bylo ve scénáři. Až daleko později se v Bobrové také točil  jeden z dílů „Četnických humoresek“, ale filmování není předmětem našeho vzpomínání, tak zpátky k hudbě!

     Do roku 1980 už zase spolupráce s Bohdalcem a Bobrůvkou, když snad vrcholem by mohla být účast na celostátních dožínkách v Brně, kam kapelník Jaroslav Hrbek zorganizoval dechovku o 23 muzikantech. Celá ta akce byla ale nesmírná celodenní řehole s dlouhým čekáním než se průvod odpoledne konečně pohnul. Celý den to byla hudební brigáda (akce Z, zadarmo), když jedinou odměnou nám mělo být, že nám z tribuny pokynul sám prezident Gustav Husák.


Nemohu muzikanty vyjmenovat, protože některé ani neznám. Mohu uvézt pouze obsazení: 5 křídlovek, 2 baskřídlovky, 2 klarinety, 9 doprovodných nástrojů, 2 basy a 3 bubeníci (velký buben, malý bubínek a činely). Z obcí potom 6 muzikantů z Bobrové, 7 z Bobrůvky, 3 z Bohdalce, 2 z Křižanova, 1 z Blažkova, 1 ze Zvole, 1 z Moravce, 1 z Nového Města na Moravě a 1 ze Žďáru nad Sázavou.

 

Napsal Miroslav Roháček

Domovní odpad nepatří do kamen ani do kotle

Už několik dní celou republiku halí do mlh teplotní inverze. Ta sama o sobě není nijak škodlivá, čistá mlha nikomu neublíží, problémem ale je smog, který se díky inverzi nemůže rozptylovat.

Právě škodlivé emise z automobilové dopravy, elektráren, ale i z topenišť našich domů a chat nejvíce přispívají ke špatnému ovzduší, které ohrožuje naše zdraví. Je tedy i v našich silách situaci v těchto dnech nezhoršovat. Při inverzi je zákonem o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. zakázáno pálit jakékoliv odpadní materiály ze zahrady. Pokud tedy právě děláme na své zahradě pořádek před přicházející zimou, použijeme organické zbytky raději na kompost, ideálním místem je pro ně kompostér. Spálit můžeme pouze suché zbytky, ale nikoliv při inverzní situaci.

Nespalovat domovní odpad.

Stejně tak zákon zakazuje pálit domovní odpad v kotlích, kamnech nebo krbech v domech a chatách. Je to jednoduché: co doma spálíme, to budeme za dnešních inverzních podmínek i dýchat. Hlavní příčinou škodlivých emisí, které vycházení z našich komínů, jsou zastaralá nebo neseřízená kamna či kotle a také nekvalitní palivo, které pro ně není určeno. O domovním odpadu ani nemluvě, za jeho spalování hrozí stejná pokuta jako při pálení zbytků ze zahrady. Spalováním fosilních paliv i biomasy unikají z komínů jemné částečky, které obsahují aromatické uhlovodíky a těžké kovy, které mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Nejhorším palivem je jednoznačně hnědé uhlí. Je prokázáno, že pokud třeba i v podhorské obci topí většina domů hnědým uhlím, zatížení prostředí je stejné, jako v centru průmyslového města. Naopak nejekologičtějším palivem je zemní plyn a samozřejmě vytápění elektřinou. Ovšem i s tuhými palivy nemusíme výrazně zatěžovat ovzduší emisemi, pokud v kotli nebo kamnech topíme pouze tím, na co byly konstruovány a udržujeme je v pořádku a pravidelně je kontrolujeme. Zákon říká, že na otevřené ohniště a krby patří pouze dřevěné uhlí či dřevo, nebo lze použít plynné palivo.

Čím tedy rozhodně netopit?

Nejhorší jsou plasty (včetně polystyrenu nebo různých fólií), při jejichž spalování vzniká nejvíce jedovatých látek. Do kamen či kotlů také nepatří staré palety, dřevo ze staveb a demolic, z nábytku, dřevotříska nebo dřevo chemicky ošetřené nátěry. Také nepálíme kartony od nápojů, žádné letáky ze supermarketů a barevné časopisy (při pálení se z nich uvolňují těžké kovy z tiskařských barev) a samozřejmě žádné gumové předměty, stejně jako léčiva nebo zbytky od barev. Určitě si necháme před topnou sezonou zkontrolovat a seřídit vytápěcí kotel, ten pak provozujeme jen při výkonu daném výrobcem. Pro ovzduší i pro naši peněženku je nejlepší používat kotle, kamna nebo krbová kamna s vysokou účinností spalování. Ty šetří palivo a dokonalým spalováním produkují méně škodlivých emisí. Nesmíme zapomínat ani na pravidelné revize komínu. Pokud už musíme topit uhlím, nejhorší je kombinace starého kotle s nízkou účinností a nekvalitního uhlí. Nejen že se nám takové vytápění velmi prodraží, ale navíc si zamořujeme své vlastní prostředí. Lepší volbou je dřevo, ovšem to musí být dobře proschlé, to pak hoří i při nižších teplotách a produkuje méně oxidu uhelnatého, oxidu síry a dusíku. Pro kvalitu ovzduší jsou velmi příznivé zplyňovací kotle, které oproti přímému spalovaní produkují zanedbatelné množství pevných látek.

Jestliže máme v sousedství někoho, kdo tato zákonná opatření nerespektuje, oznámíme to na obecní úřad obce s rozšířenou působností, protože jde i o naše zdraví.

www.hasicibobrova.cz   Pokorný Jan

Pozvánky

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA INFORMUJE

 

 

Řidiči i chodci by měli být za snížené viditelnosti opatrní

 

Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště.

 

Řidiči vozidel

Současné počasí a chladnější teploty s sebou přinášejí zhoršenou sjízdnost komunikací. Vozovka se vlivem spadaného listí a vlhkosti stává více kluzkou, zvyšuje se tím nebezpečí smyku. Počítat je třeba také se sníženou viditelností a námrazami. Zejména v ranních hodinách mohou být silnice na mostech a v lesních úsecích namrzlé. Den se zkracuje, svítá později a večer se rychleji stmívá. Řidiči by proto měli jezdit opatrně, ohleduplně, rychlost přizpůsobit aktuálnímu počasí a za snížené viditelnosti zvýšit svoji pozornost.    

 

V ranních hodinách nebo v podvečer se v současné době také často v blízkosti silnic tvoří mlha, která představuje pro všechny účastníky silničního provozu možné riziko. Pokud řidič vjede do úseku s mlhou, měl by snížit rychlost. Samozřejmě přitom musí zohlednit aktuální dopravní situaci, zejména vozidla jedoucí za ním.

Řidiči by se měli vždy zejména plně věnovat řízení, dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, přizpůsobit rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, svým schopnostem a aktuálním klimatickým podmínkám. Řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled a byl schopen zastavit před nenadálou překážkou, jako je např. odstavené vozidlo, předmět na silnici, chodec, cyklista.

 

Chodci

Také pro chodce představuje současné počasí při zhoršené viditelnosti nebezpečí. Zvláště opatrní by měli být chodci při pohybu po komunikacích za soumraku a za svítání. Chodci jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější. Vidět a být viděn, je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky silničního provozu. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Mnoho řidičů vozidel, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.  

Je důležité, aby se chodci snažili při pohybu po komunikacích svoji viditelnost zvýšit. Při snížené viditelnosti by měli nosit oblečení jasných barev, aby byli lépe vidět v šeru, ve tmě nebo v mlze. Oblečení je vhodné opatřit reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce zaznamenat. Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 m. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a další snížené viditelnosti.

Reflexní a fluorescenční materiály je vhodné kombinovat tak, aby byl chodec dobře vidět ve dne i v noci.

Chodec by měl být vždy pozorný, opatrný a ohleduplný. Musí chodit především po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo může chodit po vyznačené stezce pro chodce. Tam kde není chodník ani stezka pro chodce, musí jít po levé krajnici, nejvíce však dva chodci vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Vozovku by měl chodec vždy přecházet na přehledném místě, při přecházení přes vozovku využívat pokud možno přechody pro chodce se světelnou signalizací a vyznačené přechody, přecházet pouze na zelenou a je-li přesvědčen, že skutečně nic nejede. Chodec by nikdy neměl přecházet vozovku v zatáčce nebo mezi stojícími automobily. Pozor si chodci musí dát na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem přednosti jízdy, jako jsou zdravotníci, policisté a hasiči.

Chodci by měli vždy pamatovat na skutečnost, že žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.  

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení tisku a prevence

por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí

tel: 974 266 207, mobil: 724 186 452, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pomoc pro Ríšu

Obec Obyčtov pořádá veřejnou sbírku pro čtyřletého občánka obce Richarda Humlíčka. Chlapec onemocněl spinální svalovou atrofií a pomoci mu může léčba experimentální terapií kmenových buněk. Finanční prostředky shromážděné během sbírky na transparentním účtu budou použity na potřebnou léčebnou proceduru v Izraeli.

Veřejná sbírka je zahájena a oznámena od 15. 10. 2015 do 30. 11. 2015, místem konání je ČR.

Číslo transparentního účtu je 115-1123100217/0100.

Všem případným dárcům děkujeme

Ing. Karel Straka, starosta obce

 

 

Poděkování

Ve dnech 25. a 28. září 2015 proběhly v Mateřské škole a v nově přestěhované Místní knihovně v Bobrové „Dny otevřených dveří“. Zájem našich občanů byl velký, budovu navštívilo přes 150 návštěvníků, což nás velmi potěšilo. Děkujeme!

 

 

Informace pro občany

 

Upozorňujeme držitele průkazů OZP na nutnou výměnu do konce roku 2015. Výměnu všech těchto průkazů je nutné provést do konce tohoto roku tedy od 31. 12. 2015 na krajských pobočkách úřadu práce (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí). Od 1. 1. 2016 budou všechny nevyměněné průkazy neplatné. Upozorňujeme, že samotný proces výměny trvá tři týdny, s čímž je třeba počítat při podání žádosti.

 Oznamujeme občanům, že den 27. 10. 2015 od 14 – 18 hod. v zasedací místnosti městyse Bobrová nabídne společnost E.ON možnost levnější energie (až 10% na elektriku a až 5% na zemní plyn), více se dozvíte z letáku, který bude doručen společností E.ON do schránky.

 

Obrázky Bobrové

obec_urad_velky.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama