Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 11/2015 ze dne 15.12.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 11/2015 ze dne 15.12.2015 PDF Tisk Email
Neděle, 24 Leden 2016 13:13

Zastupitelstvo městyse schvaluje: 

 

1.      Komisi návrhovou p. Pavel Žilka a p. Aleš Petera                    
             Hlasování: pro  8, proti  0, zdržel se  1, 

2.      Ověřovatele zápisu p. Hana Hájková a p. Ivana Řezníčková  

             Hlasování: pro  9, proti  0, zdržel se  0,

3.       Program včetně doplněných bodů                                             

             Hlasování: pro  9, proti  0, zdržel se  0,

4.      Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadků

             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

5.      Návrh rozpočtu městyse Bobrová na rok 2016                        
             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

6.       Rozpočtový výhled na roky 2018-2019                                      
             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

7.      Závazné ukazatele rozpočtu zřízených  příspěvkových organizací na rok 2016  
             Hlasování: pro   9, proti    0, zdržel se  0,

8.      Záměr č. 11/2015 na pronájem pozemku v lokalitě Kopec       

             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

9.      Záměr č. 12/2015 na pronájem ordinace dětského lékaře        

             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

10.  Pasport místních komunikací – 1.aktualizace                           
             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

11.  Rozpočtové opatření č.7/2015                                                      

             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  0,

12.  Zveřejnění záměrů na zřízení věcného břemene                       

             Hlasování: pro  10, proti   0, zdržel se  0,

13.  Podání žádosti o POV na rok 2016 na nákup sekačky               

             Hlasování: pro  9, proti    0, zdržel se  1,

14.  Prodej knih Novoměstsko za cenu 275 Kč – 100 ks, 50 ks použít na reprezentaci    
             Hlasování: pro  10, proti   0, zdržel se  0,

 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje: 

1.      Poskytnutí příspěvku Centru zdravotně postižených             
             Hlasování: pro  10, proti   0, zdržel se  0,

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 

1.      Informace o třídění odpadu

2.      Informace z rady č. 13/2015 a 14/2015

       Zastupitelstvo městyse pověřuje starostku vyřízením korespondence a podpisem projednaných smluv.

 

Bobrová dne 20.12.2015                                                                                                     Zapsal: Pavel Mikišek

Komise návrhová: Pavel Žilka   

 

Obrázky Bobrové

horni_obrazek_velky.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama