Dnes je   Úterý, 12.12.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 9/2015 ze dne 1. října 2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 9/2015 ze dne 1. října 2015 PDF Tisk Email
Pátek, 18 Prosinec 2015 09:54

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1. Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu:
      komise návrhová –     Mgr. Strnad, p. Svoboda 
      Hlasování: pro  10, proti  0, zdržel se  2,     
      ověřovatelé zápisu –  p. Žilka, p. Jirčík  
      Hlasování: pro  10, proti  0, zdržel se  2,

2. Program jednání 
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,     

3. Nákup stomatologické soupravy
      Hlasování: pro  10, proti  1, zdržel se  1,                                                                                                                       

4.  Nákup pozemku parcela číslo 1291/8, 1291/10 A 1291/11 celkem 518 m2, k.ú. Horní Bobrová
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,        

5.  Nákup pozemku par.č. 401/1, k.ú. Horní Bobrová celkem 867 m2 
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,          

6. Směrnici 2/2015- Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,          

7. Postup vyřízení stížnosti ing. Blažek– projednat se zemědělskou firmou, zjistit možnosti omezení dopravy .
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,          

8. Výběr dodavatele prací a  smlouvu o dílo (studie Kalvárie - stavební parcely)
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,    

9. Zveřejnění záměru na prodej pozemku- parcela číslo 120 a 1672/38 v k.ú. Dolní Bobrová firmě E-ON
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,                    

10.  Zveřejnění záměru napronájem střechy has. zbrojnice     
      Hlasování: pro  11, proti  0, zdržel se  1,  

11.  Záměr č. 7/2015 pronájem pozemku parcela číslo 52/2 a 51/1 k.ú. Dolní Bobrová
      Hlasování: pro  11, proti  0, zdržel se  1,  

12.  Rozpočtové opatření č. 5/2015 
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  0,       

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí

1.  Informace ze zasedání rady městyse č.10/2015

2. Zprávu  o  přezkumu hospodaření městyse za období 01 - 08/ 2015

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostku

1. Vyřízením korespondence a podpisem projednaných smluv

Bobrová 7.10.2015

Komise návrhová:
Mgr. Jaroslav Strnad
Jiří Svoboda  

 

Obrázky Bobrové

obec_urad_velky.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama