Dnes je   Úterý, 12.12.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.10/2015 ze dne 12.11.2015
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.10/2015 ze dne 12.11.2015 PDF Tisk Email
Pátek, 18 Prosinec 2015 09:42

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1. Komisi návrhovou –  p. Žilka Pavel, p. Mikišek Pavel
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se 0,

2. Ověřovatelé zápisu –  p. Jirčík Zdeněk, p. Ivana Řezníčková

      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se 1,

3. Program jednání
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se  0,        

4. Smlouvu č.15252624 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  (Svoz BRO a vybavení kompostárny – městys Bobrová)
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,    

5. Záměr č. 8 / 2015Prodej pozemku firmě E-ON z důvoduvýstavby trafostanice
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,

6. Záměr č. 9 / 2015 – pronájem části střešního prostoru hasičské zbrojnice
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,   

7.      Záměr č. 10 / 2015 – prodej hasičské techniky
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,

8. Provozní řád dětského hřiště
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,

9. Prodloužení smlouvy s Českou pojišťovnou o 1 rok
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  1,  

10.  Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Horní Bobrová a Rdešínská Svratka, Horní Bobrová a Dlouhé na Moravě, Horní Bobrová a Račice u Dlouhého, Horní Bobrová a Olešinky, Horní Bobrová a Dolní Bobrová, dle předloženého návrhu ze dne 21.10.2015.
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,  

11.  Výroční zprávu ZŠ  Bobrová 2014-2015
      Hlasování: pro  11, proti  0, zdržel se  2,     

12.  Výroční zpráva MŠ  Bobrová 2014-2015
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,  

13. Akční plány rozvoje MŠ a ZŠ Bobrová
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,

14.  Nákup balíčků na Mikulášskou nadílku
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,

15.  Příspěvky neziskovým organizacím (celkem 20000 Kč)
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,  

16. Rozpočtové opatření č. 6/2015 P=V= 767 310 Kč
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,  

17.  Zveřejnění záměru pronájem pozemku Kopec  

      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,     

18. Cenu vody od 1.1.2016  -  pevná složka dle velikosti vodoměru 400 Kč, 800 Kč, 1600 Kč, cena za m/3  -  25 Kč
      Hlasování: pro  13, proti  0, zdržel se   0,  

19. Cenu stočného od 1.1.2016 -  cena dvousložková  

1. Jeden zdroj vody400 Kč pevná složka  + 20 Kč za odebrané m/3 vody dle vodoměru
      -  platí i pro rekreační objekty s jedním zdrojem vody z veřejného vodovodu

2.  Více zdrojů vody400 Kč pevná složka  + 20 Kč za odebrané m/3 dle tabulek roční.
      spotřeby na obyvatele (30m/3 za rok) a za počet skutečně žijících osob v domácnosti.
      Poměrná částobjekty k rekreaci – 400 Kč pevná složka + dle skutečného pobytu – minimálně 10 m/3 na rok.
      Úlevy-  studenti do 26 roků bydlící v místech studia  - ½ sazby (tj. bude se započítávat 15 m/3  na osobu)
      Stočné bude vybíráno dle skutečně žijících osob v domácnosti. 
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se   1,  

                                                                  

Zastupitelstvo městyse neschvaluje:

1. Vypracování dopravního generelu                                        
      Hlasování: pro  12, proti  0, zdržel se  1,  

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

1.      Informace z rady č. 11/2015 a č.12/2015

2.      Návrh rozpočtu 2016  

3.      Zápis z kontroly z HZS Kraje Vysočina

4.      Informace o nákupu CAS

5.      Návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2015

 

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostku:    vyřízením  korespondence a podpisem schválených smluv 

Bobrová 18.11.2015

Komise návrhová:  
Žilka Pavel
Mikišek Pavel 

 

 

Obrázky Bobrové

bobrova2_b.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama