Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Vyhláška č.2/2011 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 O místních poplatcích
Vyhláška č.2/2011 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 O místních poplatcích PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 12:32
Zastupitelstvo městyse Bobrová se na svém zasedání dne 22.11.2011, usnesením č.12 bod 3, usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 k části IV - Poplatek za užívání veřejného prostranství - čl. 15, 18 a 19
Čl. I
Čl. 15, včetně nadpisu zní: Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.Veřejná prostranství které jsou barevně vyznačené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Čl. 18, Sazba poplatku, odst. 1, písm. d.) a e.), zní takto:
d.) za provádění výkopových prací ……………………………  5,- Kč
e.) za umístění stavebního zařízení ………………………………  5,- Kč
Čl. 20, Osvobození a úlevy, se v odstavci 2 za slova … a MŠ Bobrová doplňuje:
poplatek se snižuje občanům s trvalým pobytem v obci a to za provádění výkopových prací a umístění stavebního zařízení na 1,- Kč/ 1 m2/ 1 den.
Čl. II
Ostatní články této vyhlášky zůstávají nezměněny.
Tato vyhláška účinnosti 9.12.2011.
 
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama