Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Vyhláška č.1/2011 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 O místních poplatcích
Vyhláška č.1/2011 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 O místních poplatcích PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 12:29
Zastupitelstvo městyse Bobrová se na svém zasedání dne 28.6.2011 usnesením č. 7/2011, bod 18), usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 k části V. vyhlášky o místním poplatku:
 
Čl. 1
Vypouští se v části V., čl.25, Osvobození a úlevy, odstavec 2 od poplatku se dále osvobozují:
místní organizace
Sokol Bobrová
Myslivecké společenství Bobrová
Sdružení hasičů Bobrová
Základní a Mateřská škola Bobrová
A nahrazuje se textem, který zní:
od poplatku se dále osvobozují:
místní organizace – TJ Sokol Bobrová
Myslivecké společenství Bobrová
Sbor dobrovolných hasičů Bobrová
Základní škola Bobrová
Mateřská škola Bobrová
Občanské sdružení Vysočina
Čl. 2
Ostatní články této obecně závazné vyhlášky zůstávají nezměněny.
Tato vyhláška byla schválena ZM dne 28. 6. 2011 a nabývá platnosti dnem sejmutí.
 
 

Obrázky Bobrové

obec_urad_velky.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama