Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Obecně závazná vyhláška městyse Bobrová č.1/2008
Obecně závazná vyhláška městyse Bobrová č.1/2008 PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 11:13
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městyse Bobrová a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo městyse Bobrová se na svém zasedání dne 5.6.2008 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v městyse
a) Na veřejnýchprostranstvích v obci, vyznačených v příloze Č. 1 a) a b) k této obecně závazné vyhlášce Č. 112008, je možný pohyb psů pouze na vodítku, s náhubkem nebo na vodítku a s náhubkem
b) Na veřejnýchprostranstvích v městyse, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů 2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2).
 
Čl. 2
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: příloha Č. 2
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
 
Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Porušení povinnosti je porušení zákona Č. 200/1990 o přestupcích v platném znění (přestupkový zákon).
 
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
 
Příloha k obecně závazné vyhlášce městyse Bobrová č, 112008,kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městyse Bobrová.
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje
 
Příloha
 
 
 

1) § 34 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozum í např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-4.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama