Dnes je   Čtvrtek, 14.12.2017
    Agrovenkov Vysočina KIS Agrovenkov Vysočina, o.p.s. č. 2/2014
KIS Agrovenkov Vysočina, o.p.s. č. 2/2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 02 Květen 2014 06:27

Vážené(í) kolegyně, kolegové,

v únorovém vydání našeho „Zpravodaje“ Vám nabízíme informace k následující problematice:

1)      MZe ČR – informace k tématům:

-          Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce

-          Ministr zemědělství Marian Jurečka oznámil personální změny ve vedení resortu

-          Ministr Jurečka: Zemědělské zákony, které nyní projednají poslanci, posílí ochranu spotřebitelů a zvýší sankce pro nepoctivé obchodníky

-          Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v Operačním programu Rybářství

-          20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

-          20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova - aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

-          Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 20. kolo příjmu žádostí

-          Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu v roce 2014

-          Změny u požadavků kontrol podmíněnosti v přechodném období Společné zemědělské politiky v roce 2014

-          Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

-          Kalkulátor faremních emisí pro zemědělce

2)      PGRLF, a.s. - informace k tématu:

-          Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec

3)      ÚKZÚZ - informace k tématům:

-          Žádost o provedení soustavné kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

-          Zpráva pro pěstitele kukuřice: Evropská Unie již nebude úředně regulovat bázlivce kukuřičného

4)      SVS ČR - informace k tématům:

-          Státní veterinární správa od ledna na Facebooku

-          Africký mor prasat se blíží?

-          Pozor při obchodování s vepřovým masem mimo EU

-          Namlít se smí jen před zákazníkem

-          Kdo chce odčervovat spárkatou zvěř, může, ale za podmínek stanovených KVS

-          Lišky se nevyšetřují pouze na vzteklinu

5)      ČSÚ - informace k tématu:

-          Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2013

6)      Česká společnost rostlinolékařská - informace k tématu:

-          Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům - Polní plodiny

7)      ÚZEI - informace k tématu:

-          Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělství a rozvoje venkova k 31.1.2014

 

8)      KÚ Kraje Vysočina - informace k tématům:

-          Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

-          Podpora obcím na údržbu zeleně v průjezdných úsecích obcí Kraje Vysočina podél silnic II. a III. tříd v roce 2014-02-13

-          Upozornění na připravovanou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK)

-          Evidence o hospodaření v rybníkářství

-          Navýšení podpory MAS v Kraji Vysočina v roce 2014

-          Novinky ve Sbírce zákonů /leden - únor 2014/

9)      KIS Agrovenkov Vysočina, o.p.s. - informace k tématu:

-          Významné akce - co se uskuteční v nejbližším období

 

Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce

Marian Jurečka se dne 30. ledna 2014 ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana.

Za své hlavní úkoly považuje ministr Jurečka dokončení rozhodnutí na národní úrovni v rámci Společné zemědělské politiky, nastavení pravidel pro rozdělování zemědělských dotací v následujícím období, vyřešení a stabilizaci situace v oblasti IT na MZe. Dokončit chce i výběr a jmenování nového generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Důležitou prioritou je zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky a ochrany spotřebitelů, podle ministra je třeba nepoctivé obchodníky tvrdě trestat. Hodlá také zemědělcům vrátit možnost využít tzv. zelenou naftu, chce se zaměřit na budování protipovodňových opatření a rovněž na ochranu půdy.

Jednou z ministrových priorit je i zvýšení úrovně českého zemědělství a obnova venkova. „Chci, aby zemědělství neprodukovalo jen kvalitní komodity, jako například mléko a pšenici, ale abychom z nich daleko více dokázali vyrábět produkty s přidanou hodnotou nebo finální výrobky. Navíc by vznikla nová pracovní místa. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné, musíme dobře podporovat investice, aby uměl prvovýrobce zpracovat surovinu do finálního produktu. Tedy posílit investice do prvovýroby, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství a zelinářství,“ řekl ministr Marian Jurečka.

V souvislosti se zlepšením kvality prodávaných potravin ministr zemědělství Jurečka hodlá například usilovat o transparentní značení jejich původu. „Zákazník si sice může přečíst, že potravina byla vyrobena v České republice, ale často už se nedozví, odkud pochází většina surovin, ze kterých byla vyrobena. Může se stát, že maso dovezené z Evropské unie nebo ze třetích zemí, je tu jen přebaleno nebo lehce zpracováno. Většina lidí si ho pak koupí s tím, že je to plně domácí výrobek. Proto je nutné jasně definovat zemi původu alespoň většinové komodity a k tomu místo zpracování, aby zákazník získal informace jednoduchou formou,“ uvedl ministr Jurečka.

-----------------------------------------

Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně obor rostlinolékařství (specializace ochrana rostlin). Od roku 2002 je soukromým zemědělcem, od roku 2005 pracoval ve společnosti Lukrom spol. s.r.o. a v letech 2010 až 2013 ve společnosti Agro 2000 s.r.o.

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

Ministr zemědělství Marian Jurečka oznámil personální změny ve vedení resortu

Ministr zemědělství Marian Jurečka provedl k 1. únoru několik personálních změn ve vedení resortu.

Prvním náměstkem zodpovědným za správní úsek byl jmenován JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D., který doposud působil v Evropském parlamentu. Nahradil tak ve funkci Jana Sixtu.

Náměstkem ministra pro úsek komodit, výzkumu a poradenství se stal Ing. Jindřich Šnejdrla, který na Ministerstvo přichází z postu viceprezidenta Agrární komory. Tento post doposud zastával Stanislav Kozák. Odvolán z funkce byl i náměstek pro ekonomický úsek Miroslav Hladík, kterého dočasně zastoupí vrchní ředitel ekonomické sekce Ing. Jiří Havlíček.

Novým ředitelem odboru komunikace a tiskovým mluvčím resortu se stal Hynek Jordán, který přechází na resort zemědělství z Ministerstva školství.

Ministr Jurečka rovněž až do odvolání pozastavil vypisování a přidělování veškerých veřejných zakázek a výběrových řízení, stejně jako uzavírání nových smluv, které přesahují částku 500 tisíc korun. Podklady k těmto zvažovaným smluvním vztahům budou opětovně předloženy k rozhodnutí na poradu ministra, v neodkladných případech ke schválení ministra, a teprve poté bude rozhodnuto o dalším postupu.

„Nepřicházím na resort dělat personální zemětřesení. Změn není mnoho. Mým cílem je vytvořit tým kompetentních odborníků, kterým plně důvěřuji. Stojí před námi složité úkoly a já věřím, že tito lidé je zvládnou,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

Ministr Jurečka: Zemědělské zákony, které nyní projednají poslanci, posílí ochranu spotřebitelů a zvýší sankce pro nepoctivé obchodníky

Důležité zákony týkající se resortu zemědělství předložil vládě ministr zemědělství Marian Jurečka. Jde o zákony o zemědělství, o Státním zemědělském intervenčním fondu, o potravinách a tabákových výrobcích a o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Vláda tyto zákony, které MZe dlouhodobě připravovalo, postoupila k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny.

„Návrhy zákonů, které jsou nyní ve Sněmovně, Ministerstvo dlouhodobě připravovalo. Jde o legislativní předpisy, jejichž cílem je především harmonizace s evropským právem a zlepšení informovanosti a posílení ochrany spotřebitelů. Počítáme s tím, že ve druhém čtení budou návrhy zákonů ještě upraveny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Předpisům EU se přizpůsobuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který zlepší informovanost spotřebitelů, například u nebalených potravin bude muset být uvedena adresa výrobce. Obchodníci, jejichž tržby z prodeje přesahují 5 miliard korun za účetní období, budou muset viditelně a čitelně zpřístupnit u vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Nově budou navýšeny maximální sazby sankce u potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvýšení sankcí bude z nynějších 3 milionů na 10 milionů korun. V novele je zakotveno rozšíření kompetence Státní veterinární správy na úřední kontrolu zvěřiny v celém potravinovém řetězci.

V novém zákoně o zemědělství dochází k zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách, Programu rozvoje venkova a operačního programu Rybářství. Novela mění provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS). Podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie je také upravena evidence půdy, krajinných prvků a evidence objektů a způsob jejich aktualizace. Novela rovněž zjednoduší evidenci zemědělského podnikatele a ruší ustanovení o každoročním předkládání zprávy o stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny.

Hlavními změnami zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) jsou zejména formulační úpravy ustanovení o financování SZIF, doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření Ministerstva a doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání.

Předkládaný návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zvyšuje efektivitu kontroly a obsahuje zejména nový efektivní systém opatření v případě zjištěných nedostatků.

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v Operačním programu Rybářství

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo další výzvu v Operačním programu Rybářství 2007 – 2013. Zájemci mohou žádat o dotace na projekty týkající se vysazování úhoře říčního. Dotace mohou získat uživatelé rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

Příjem žádostí z OP Rybářství  začne 10. března 2014 a skončí 14. března 2014 ve 13 hodin. Všechny žádosti budou v souladu s pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjem žádostí o dotaci se bude řídit pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.2., záměr b) pro 15. kolo.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné od 24. února 2014.

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství v rámci 20. kola příjmu žádostí vedle podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy vyhlašuje příjem žádostí i na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:

 • podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
 • podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

V termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:

 • opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, resp. 7. 3. 2014, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 13:00 hodin.

Pravidla pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství byla schválena ministrem zemědělství již 6. 12. 2013 a zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Dne 27. 1. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel i pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

 

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Tab.1. Finanční objem projektů

Opatření/podopatření

Alokace

I.1.1.1

635 mil. Kč

I.1.3.2

190 mil. Kč

III.1.2

530 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 20. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 pro 20. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy

 

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel pro 20. kolo příjmu žádostí pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, čímž plně zohlednil výsledky hlasování členů Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.

Aktualizace se týká preferenčních kritérií v obou záměrech.

Konkrétní podoba změn:

Zvýšena hranice u preferenčního kritéria „Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele“ z 35-40 % / 41-44 % / 45 % a více na 45-50 % / 51-54 % / 55 % a více.

Zařazeno nové preferenční kritérium „Celkové výdaje projektu činí maximálně 5 mil. Kč“ za 20 bodů.

Příjem žádostí pro podopatření I.1.1.1 zůstává nezměněn, tj. bude probíhat v termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014.

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně, prostřednictvím pošty, nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 13:00 hodin.

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 20. kolo příjmu žádostí

Vzhledem k potřebě proplatit veškeré dotace do konce roku 2015, budou u všech opatření žadatelé povinni úhradu výdajů, na které je požadována dotace, a následné předložení Žádosti o proplacení zajistit nejpozději do 30. 6. 2015.

 

V rámci Obecných podmínek Pravidel je zásadní změnou úprava administrativního postupu, která je vynucena právními předpisy týkajícími se veřejné podpory. Princip zjednodušení pro žadatele spočívá především v povinnosti předkládat přílohy k Žádosti o dotaci pouze pro ty žadatele, kteří mají určitou minimální pravděpodobnost schválení projektu. Výzva k předložení povinných, příp. nepovinných příloh k Žádosti o dotaci není žadatelům z RO SZIF zasílána. Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny do kategorie Doporučen a Náhradník, předkládají přílohy k Žádosti o dotaci (povinné, příp. nepovinné) v pevně stanovených termínech (dle Obecné části Pravidel pro žadatele, kapitola 5.5 Doložení příloh k Žádosti o dotaci).


U podopatření I.1.1.1 se hlavní změny týkají zejména seznamu výdajů, na které je možné poskytnout dotaci, a preferenčních kritérií. V rámci 20. kola příjmu žádostí bude poskytována dotace v živočišné výrobě pouze na investice v rámci sektorů skot, ovce, kozy, prasata a drůbež (kromě nosnic). Co se týče změny konkrétních výdajů, tak nebudou podporovány silážní a senážní žlaby. V rostlinné výrobě bude poskytována dotace pouze na investice v sektoru ovoce, zelenina (včetně brambor) a chmel. V případě žadatele - právnické osoby, není možné využít zvýhodnění pro mladého zemědělce, resp. mladého začínajícího zemědělce. Žádost o dotaci musí obdržet v rámci preferenčních kritérií minimálně 35 bodů.


V rámci preferenčních kritérií jsou v rámci záměru a) živočišná výroba zařazena nová kritéria na podporu projektů komplexního charakteru a projektů, které jsou realizovány v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Dále budou v tomto záměru preferovány projekty, které jsou zaměřeny na podporu investic v oblasti chovu prasat a drůbeže (kromě nosnic).


V záměru b) rostlinná výroba jsou zařazena nová kritéria, která zvýhodní kvalitativní parametry projektů v rámci sektoru ovoce, zeleniny a chmele. Stejně jako v záměru a) budou zvýhodňovány projekty, které jsou realizovány v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji.

U podopatření III.1.2se hlavní změna týká omezení podporovaných aktivit pouze na zpracovatelský průmysl pro nezemědělské podnikatele. V souladu s usnesením vlády č. 732 z 25. září 2013 je vyčleněn samostatný záměr včetně alokace na Moravskoslezský a Ústecký kraj. Mezi základní kritéria přijatelnosti byla zařazena povinnost vytvořit alespoň jedno nové pracovní místo. Žádost o dotaci musí obdržet v rámci preferenčních kritérií minimálně 30 bodů. Dále byla zařazena nová preferenční kritéria zvýhodňující diverzifikaci činností a zvyšování kapacity výroby.

 

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ze státního rozpočtu v roce 2014.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti budou v letošním roce poskytovány ze státního rozpočtu na základě připravovaného nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Účinnost tohoto nařízení vlády se předpokládá od 1.3. 2014. Nařízení vlády bude bezprostředně po jeho schválení zveřejněno na webových stránkách MZe.

 

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

Změny u požadavků kontrol podmíněnosti v přechodném období Společné zemědělské politiky v roce 2014

Rozsáhlejší změna Společné zemědělské politiky spojená i se změnou pravidel a požadavků týkajících se kontrol podmíněnosti je připravována až pro období od roku 2015, ale požadavky podmíněnosti zaznamenávají některé úpravy v menší míře již pro letošní rok.

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Tímto nařízením jsou vymezeny požadavky, jejichž dodržováním je podmíněno vyplácení přímých plateb, některých podpor z osy II Programu venkova (PRV) a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12. Tato úprava je provedena na základě změny evropské legislativy - zrušení směrnice na ochranu podzemních vod a pro zemědělské subjekty nepřináší žádné nové požadavky, které jsou i nadále stanoveny zejména § 39 vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).

Novela dále upřesňuje některé požadavky v oblasti Životní prostředí pro ochranu volně žijících ptáků nebo požadavky v rámci evidence a označování zvířat a také zavádí nový kontrolní bod pro žadatele v nitrátově zranitelných oblastech sledující kvalitu skladovacích kapacit tj. jímek a skladů statkových hnojiv z hlediska ochrany vod, který doposud dle daných legislativních ustanovení ve výčtu chyběl.

Neposlední důležitou úpravou u požadavků podmíněnosti, na kterou bychom rádi upozornili, je změna terminologie v označení tzv. „širokořádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo u požadavku SMR 4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty z pěstování na silně erozně ohrožených půdách a na mírně erozně ohrožených plochách je jejich pěstování podmíněno použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz „erozně nebezpečné“ plodiny.

Aktuální znění nařízení vlády, které stanoví požadavky podmíněnosti pro rok 2014, společně s podrobnější příručkou o provádění kontrol těchto požadavků jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zemědělství v sekci Dotace.

Zde také v záložce Kontroly podmíněnosti Cross Compliance, jsou uváděny informace o podmínkách poskytování některých vybraných podpor pro zemědělce. Pokud zde Vámi hledanou informaci nenaleznete, můžete se na pracovníky příslušného oddělení obrátit s dotazem prostřednictvím možností Help desku Cross Compliance.

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

Distribuci TNV v tištěné podobě zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (M. Fenyková, J. Imrichová), e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Sweco Hydroprojekt a.s. vede archiv výtisků TNV a požadované normy může zasílat na základě objednávky.

Na těchto stránkách jsou dále volně přístupné ke stažení některé technické normy zpracované nebo aktualizované v posledních letech, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

V březnu 2013  byla schválena TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, která se v souladu se současnými trendy a předpisy v oblasti vodního a stavebního práva zabývá způsoby nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu urbanizovaného území. Jedná se o návod pro návrh a provoz odvodnění urbanizovaného území a řeší nakládání se srážkovými vodami tak, aby byl vytvořen funkční systém přírodě blízkého odvodnění. Jsou uvedena i opatření pro snížení srážkového odtoku. Norma obsahuje návod ke správné volbě příjemce srážkových vod a vhodnému technickému řešení. Zahrnuje rovněž problematiku znečištění srážkových vod. Dále popisuje objekty používané k hospodaření se srážkovými vodami, stanovuje výpočetní postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní informace k jejich údržbě a provozu.

V lednu 2014 byla schválena novelizovaná technická norma TNV 75 4112 Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny, která určuje rozsah, způsoby provádění a vyhodnocování geologického průzkumu pro posouzení vlivů zemědělského hospodaření, zemědělských provozních a melioračních staveb na vodohospodářské zájmy v území. Novelizací byla norma uvedena do souladu s platnými právními předpisy a normami vodního hospodářství a byla doplněna problematika vlivu hydromelioračních staveb a zemědělského hospodaření na výskyt, zásoby a jakost podzemních i povrchových vod.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

Kalkulátor faremních emisí pro zemědělce

Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum (DG JRC) vytvořilo a financovalo projekt vytvoření faremní kalkulačky emisí uhlíku (resp. skleníkových plynů vč. NOx) a jejího otestování na farmách v různých geografických a produkčních podmínkách.

Kalkulátor si lze (v anglickém jazyce) stáhnout na adrese: https://carbone.solagro.org/current/

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz

 

 

Zahájení příjmu žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec

Dnem 3.2.2014 zahájil PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec. V souladu s pravidly pro poskytování podpor v rámci uvedeného programu bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 9. 2014. Procentní sazbu podpory stanoví PGRLF, a.s. do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s.

 

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. - program Zemědělec (PDF 197kB) stav k 3.2.2014

 

Program Zemědělec (PDF 180kB) stav k 3.2.2014

 

Formulář žádosti o poskytnutí podpory, čestných prohlášení a souhlas se zpracováním údajů - program Zemědělec (PDF 733kB)

 

Zdroj: PGRLF, a.s. 

 

 

Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči včetně informace o způsobu a místě podání.

Přílohy

Související legislativa

 

Zdroj: ÚKZÚZ, www.ukzuz.cz

 

 

Zpráva pro pěstitele kukuřice: Evropská Unie již nebude úředně regulovat bázlivce kukuřičného

Evropská komise přistoupila na sklonku loňského roku k vyřazení bázlivce kukuřičného ze seznamu karanténních škodlivých organismů. Tento brouk příbuzný mandelince bramborové, který může způsobovat hospodářsky významné škody na porostech kukuřice, již nebude úředně regulován a stane se z něj tak běžný škůdce vyskytující se na území Evropské unie.

Tato změna bude mít zásadní dopad zejména na zemědělce, kteří pěstují kukuřici v tzv. nárazníkové zóně, v níž musela být pěstiteli dodržována nařízená opatření proti šíření bázlivce,“ vysvětluje situaci Zdeněk Mach pověřený řízením ÚKZÚZ a dodává: „V této oblasti bylo možné pěstovat kukuřici následně po kukuřici jedině v kombinaci s insekticidním ošetřením proti bázlivci. Tato povinnost již nově platit nebude.“

Strategie ochrany před rozšiřováním bázlivce kukuřičného na území EU byla dlouhodobě řešena na jednáních Stálého výboru pro zdraví rostlin. Výsledkem těchto jednání je, že byl na základě vyhodnocení současného nastavení opatření proti šíření tohoto škůdce přijat kvalifikovanou většinou členských států návrh prováděcí směrnice Komise, která hovoří o vyřazení bázlivce kukuřičného z přílohy I směrnice rady 2000/29/ES. Tímto aktem přestane být tento škůdce regulovaným (karanténním) škodlivým organismem na území EU.

V návaznosti na fakt, že bázlivec pozbyde status regulovaného škodlivého organismu, byl přijat návrh prováděcího rozhodnutí Komise, který zrušuje povinnost zavedení mimořádných opatření proti šíření bázlivce kukuřičného na území členských států EU. Tato opatření byla pěstitelům kukuřice v ČR každoročně ukládána obecně závazným právním předpisem vydávaným Státní rostlinolékařskou správou ve formě nařízení Státní rostlinolékařské správy. Tento předpis vždy vymezoval tzv. nárazníkovou zónu ke zpomalení šíření bázlivce na území ČR, do níž pro rok 2014 spadalo aktuálně 20 okresů, v nichž by museli pěstitelé kukuřice dodržovat nařízená opatření.

Nyní čekáme na uveřejnění příslušného prováděcího rozhodnutí Komise v Úředním věstníku Evropské unie, abychom mohli začít konat a zrušit vydaná nařízení a rozhodnutí bývalé Státní rostlinolékařské správy, která se týkají opatření nařízených k ochraně proti rozšíření bázlivce kukuřičného,“ uvádí Zdeněk Mach a dodává: „Nařízená opatření budou zrušena nejenom v katastrech nárazníkové zóny, ale samozřejmě také v tzv. nezamořené zóně, kde byla v případě výskytu bázlivce rovněž nařízena mimořádná opatření.“ Poté co bude uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie také prováděcí směrnice Komise k vyřazení bázlivce kukuřičného ze seznamu karanténních škodlivých organismů EU, bude novelizována vyhláška č. 215/2008 Sb., čímž bude bázlivec vyřazen ze seznamu regulovaných (karanténních) škodlivých organismů i na národní úrovni. 

Zdroj: ÚKZÚZ, www.ukzuz.cz

 

Státní veterinární správa od ledna na Facebooku

Do loňského roku informovala Státní veterinární správa o svých aktivitách širokou veřejnost pouze prostřednictvím klasických médií. Dalšími možnostmi v loňském roce bylo informování veřejnosti o veterinárních kontrolách (odkaz na stránkách SVS) dále formulářem na dotazy a prostřednictvím mobilního připojení na mapy - tyto možnosti využívá přes 10 000 lidí měsíčně. Od ledna 2014 přidává mezi své nástroje i Facebook a vychází tak vstříc všem, kteří využívají moderní formy komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Uživatelé na stránkách Státní veterinární správy najdou nejen tiskové zprávy a informace o plánovaných akcích, ale mohu přímo oslovit redaktory s konkrétními dotazy a připojit se do následných diskusí k daným tématům. O velkém zájmu o tento druh komunikace a o účelnosti tohoto projektu rovněž svědčí fakt, že od oficiálního uvedení stránek do provozu navštívilo facebookový profil Státní veterinární správy již několik desítek uživatelů, kteří přicházejí s individuálními dotazy ohledně témat, která spadají do působnosti této organizace.

Další informace z oblasti státní veterinární správy lze získat na webových stránkách SVS: http://www.svscr.cz

Zdroj: SVS ČR, www.svscr.cz

 

 

Africký mor prasat se blíží?

V ČR se africký mor prasat dosud nikdy nevyskytoval a ani nyní se nevyskytuje. V Evropě je známa zatím jedna izolovaná lokalita na Sardinii, odkud se ale nákaza dále nerozšiřuje.

Avšak v roce 2008 byla tato nákaza potvrzena v Ázerbajdžánu, odkud se dále šíří postupně přes Rusko a letos byla potvrzena v několika případech v Litvě. Je tedy třeba být ve střehu.

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat (KMP). Nakažená prasata téměř ve 100 % hynou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata.

Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat. Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky.

Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají KMP, ale průběh je rychlejší.

Patologickoanatomické změny charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, změny v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech.

Základním opatřením pro ochranu nezamořených území je zákaz dovozu prasat a produktů ze zamořených oblastí a dodržovat zákaz krmení zvířat kuchyňskými odpady.

V případě vzniku nákazy je nutné včasné odhalení ohniska a jeho neprodlená izolace, utracení a neškodné odstranění všech prasat v ohnisku.

O těchto skutečnostech Státní veterinární správa již informovala chovatele prasat i myslivce s tím, že chovatelé musejí dodržovat zásady biologické bezpečnosti, zamezit kontaktu s divokými prasaty a nepoužívat kuchyňské odpady ke krmení, myslivci musejí u ulovených zvířat sledovat, zda se se u nich neprojevily popsané příznaky. Vzorky z nalezených uhynulých divočáků musejí odesílat na vyšetření do státních veterinárních ústavů.

Vakcinace proti této nákaze není možná, jednak neexistuje, ostatně ani není legislativou povolena.

Vzhledem k tomu, že divoká prasata migrují na velké vzdálenosti, není vyloučená možnost, že by se africký mor prasat mohl dostat přes jiné členské země (Polsko, Slovensko) až do naší republiky, proto upozorňujeme naše chovatele i myslivce na možná rizika.

Zdroj: SVS ČR, www.svscr.cz

 

Pozor při obchodování s vepřovým masem mimo EU

Státní veterinární správa v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v Litvě a s medializovanou problematikou vývozu prasat uvádí, že výrobky z vepřového masa lze z ČR za určitých podmínek do Ruské federace a Celní unie vyvážet. V tomto smyslu Státní veterinární správa také informovala všechny krajské veterinární správy.

Na základě informace z Evropské komise mohou být hotové masné výrobky z vepřového masa, které prošly určitým ošetřením, vyváženy do zemí Ruské federace za předpokladu, že budou striktně dodržovány požadavky příslušného veterinárního osvědčení.

Vzhledem k tomu, že Komise neuvádí, jakým konkrétním ošetřením by měly masné výrobky projít, lze doporučit, aby si vývozce před vlastním odesláním zásilky přes svého obchodního partnera u Federální služby pro veterinární a fytosanitární dozor Ruské federace ověřil, zda masné výrobky z vepřového masa určené pro vývoz do RF splňují veškeré požadavky.

V současné situaci je nezbytně nutné vyvarovat se jakýchkoliv chyb při certifikaci.

Nadále však platí, že není možné pro vývoz do zemí Celní unie (RF, Bělorusko, Kazachstán) certifikovat osvědčení pro vývoz živých prasat a vepřového masa a syrových masných polotovarů z vepřového masa, ve kterých je uvedena podmínka, že území EU (s výjimkou Sardinie) musí být v posledních 3 letech prosté afrického moru prasat.

Celou situaci Státní veterinární správa pečlivě sleduje a bude o případných změnách informovat.

Zdroj: SVS ČR, www.svscr.cz

 

Namlít se smí jen před zákazníkem

Podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 326/2001 Sb. musí být mleté čerstvé maso připravováno jen před zákazníkem (spotřebitelem), výjimkou je mleté maso balené. Při kontrole v prodejně (výrobním prostoru) v Pardubicích nalezli inspektoři krajské veterinární správy 10 kg nebaleného mletého masa, které navíc bylo skladováno při nedostatečné teplotě. Nařídili tuto surovinu neškodně odstranit a byla uložena sankce (pokuta).

Za uplynulých 14 dní inspektoři opět shledali v některých prodejnách výrobky s prošlým datem spotřeby: v Mariánských Lázních 1,2 kg tokajské klobásy, v Moravské Ostravě 1 kg sušeného špeku a sýr ve slaném nálevu, ve Frýdku-Místku téměř 5 kg uzené rolované plece a v Benešově přes 8 kg chlazených kuřecích čtvrtek. Ve všech případech opět nařídili neškodné odstranění, tj. likvidaci a bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

V Kamenici nad Lipou (Kraj Vysočina) zjistili inspektoři, že v jednom objektu, kde se zachází s potravinami rostlinného původu, se přebalují vejce, špatně je označují a skladují je při neodpovídající teplotě a rovněž zde skladují med bez dokladu o původu… a to vše bez schválené registrace. Proto s provozovatelem bylo zahájeno správní řízení a bylo mu uloženo doložit doklady a provést registraci. Opět musí počítat s uložením pokuty.

U výrobce v Brumově Bylnici byla u uzené kýty zjištěna přítomnost listerií, bylo nařízeno 46,8 kg zlikvidovat a provést sanitaci výrobních prostor.  Výrobu lze obnovit až po laboratorním průkazu bezpečnosti této potraviny ze zkušební výroby. Bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Z důvodu nedodržení skladovací teploty nařídila krajská veterinární správa v Pardubickém kraji zlikvidovat přes 6 kg salámů (11 kusů), které byly skladovány při teplotě přes 20 °C, přičemž výrobce uvádí na etiketě podmínky skladování 1 – 4 °C.

V Jihomoravském kraji příjemce z Hodonína nenahlásil krajské veterinární správě příjem 6 242 kg klobás ze Slovenska, což je v rozporu s nařízením vlády - nahlásit krajské veterinární správě 24 hodin předem každý příjem, aby mohla být provedena veterinární kontrola.

Ve všech případech pochybení je vždy zahájeno správní řízení, jsou nařízena opatření, která veterinární inspektoři následně kontrolují a vždy jsou ukládány pokuty.

Zdroj: SVS ČR, www.svscr.cz

 

Kdo chce odčervovat spárkatou zvěř, může, ale za podmínek stanovených KVS

Státní veterinární správa umožňuje uživatelům honiteb použít antiparazitární léčiva u volně žijící spárkaté zvěře.

Formou mimořádných veterinárních opatření, která jsou kromě stránek SVS www.svscr.cz  zveřejněna například na úřední desce Ministerstva zemědělství, se uživatelům honiteb vykonávajícím právo myslivosti sděluje zejména, že:

- Antiparazitární přípravky lze použít od 19. 2 do 12. 3. 2014.

- Použití je možné na základě pozitivního vyšetření na parazity.

- Uživatel honitby musí o použití informovat uživatele sousedních honiteb a místně příslušnou krajskou veterinární správu, přičemž musí uvést přípravek, datum použití, a datum uplynutí ochranné lhůty.

- Tam, kde by byl antiparazitární přípravek použit, se nesmí do doby uplynutí ochranné lhůty používat zvěřina k lidské spotřebě, pokud ano, musela by být zvěřina vyšetřena na cizorodé látky s negativním výsledkem.

- Léčivo smí být podáno ve formě medikovaného krmiva spárkaté zvěři, (tj. srnčí, jelení, popřípadě daňkům apod.) a je třeba zabránit přístupu černé zvěři.

Za nesplnění nebo porušení povinností lze uložit fyzické osobě až padesátitisícovou pokutu, právnické nebo podnikající osobě až dvoumilionovou.

Přílohy

Zdroj: SVS ČR, www.svscr.cz

 

Lišky se nevyšetřují pouze na vzteklinu

V rámci monitoringu nákaz zvířat, zejména pokud jde o volně žijící zvířata, je ideálním indikátorovým zvířetem liška. Počítá se s vyšetřením čtyř ulovených lišek na 100 kilometrů čtverečních. To znamená, že se u nás vyšetří každoročně na celém území republiky kolem 3 – 4 000 ulovených lišek.

Samozřejmě, řekne-li se liška, okamžitě se vybaví vzteklina. Ano, to je základní vyšetření, kterým ve státních veterinárních ústavech zahájí. Přesvědčujeme se o tom, že pokud jde o tuto člověku nebezpečnou nákazu, jsou populace lišek v ČR zdravé. Nicméně blížící se ohniska vztekliny v Polsku budou zřejmě znamenat, že budeme v přilehlých oblastech nuceni zahájit nouzovou vakcinaci lišek.

Státní veterinární správa rozhodla, že nyní kromě povinného vyšetření na vzteklinu se budou lišky též vyšetřovat na trichinelózu, neboť loví hlodavce, a je-li u nich přítomnost trichinel zjištěna, znamená to i zvýšené riziko výskytu trichinel u divokých prasat, ta si totiž na hlodavcích také ráda pochutnají. A to je signálem pro důrazné upozornění myslivců na výskyt trichinelózy a nutnost ulovená prasata vyšetřit. Však to také ukládá veterinární zákon. Každoročně se mezi ulovenými divočáky najde několik případů nakažených.

První letošní liška, u které byla zjištěna přítomnost larev trichinel (tj. larev svalovce), byla ulovena v lednu na Mladoboleslavsku, a vyšetřili ji ve Státním veterinárním ústavu Praha.

Monitoring nákaz volně žijících zvířat má smysl, jde nejen o jejich zdraví, ale i o zdraví domácích zvířat, včetně domácích prasat, ale v neposlední řadě o zdraví lidí.

Zdroj: SVS ČR, www.svscr.cz

 

Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2013

 

                                                        Výroba masa i nákup mléka poklesly

Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 113 911 tun masa. Produkce meziročně poklesla o 4,2 %, z toho hovězího o 0,9 %, vepřového o 4,0 %, drůbežího o 5,9 %. Nákup mléka se snížil o 1,3 % na 557 605 tis. litrů.
Rok 2013 se vyznačoval poklesem výroby masa, a to hovězího o 1,4 %, vepřového o 2,3 % a drůbežího o 2,9 %. Zároveň došlo ke snížení nákupu mléka o 2,6 %. Naopak ceny zemědělských výrobců vzrostly, u jatečného skotu o 0,5 %, jatečných prasat o 2,6 %, jatečné drůbeže o 7,1 % a mléka o 7,8 %.

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo poraženo 57 543 ks skotu, meziročně o 2,9 % méně. K výraznému poklesu došlo v kategorii krav (o 14,8 %), kdežto v kategorii býků došlo k nárůstu (o 12,7 %). Celková produkce hovězího a telecího masa činila 16 838 tun. Meziročně zůstala na téměř stejné úrovni (o 0,9 % méně), ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím byla o 6,5 % vyšší.
Počet poražených prasat se snížil na 670 739 ks, tj. meziročně o 4,3 %. Výroba vepřového masa klesla na 59 238 tun (o 4,0 %), vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se zvýšila o 2,4 %.
Výroba drůbežího masa dosáhla 37 751 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 5,9 % nižší.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně snížily ve všech kategoriích: u telat o 22,0 %, býků o 5,7 %, krav o 3,9 % a jalovic o 0,6 %. Průměrná cena jatečných býků byla 44,35 Kč/kg v živém a 80,72 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat mírně vzrostly (+1,1 %). Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 35,47 Kč/kg v živé hmotnosti a za 45,58 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se snížily o 1,6 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 23,95 Kč/kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 557 605 tis. litrů mléka, tj. o 1,3 % méně než ve stejném období 2012.
Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly meziročně o 19,9 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,04 Kč za litr.

Rok 2013 – výroba, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod
V roce 2013 bylo vyrobeno 447 525 tun masa, tj. o 2,4 % méně než v roce 2012. V tomto množství bylo zastoupeno 64 825 tun hovězího a telecího (−1,4 %), 234 273 tun vepřového (−2,3 %), 176 tun skopového (+6,2 %), z toho 127 tun jehněčího (+7,0 %), 4 tuny kozího (−33,9 %), 74 tun koňského (−6,9 %) a 148 174 tun (−2,9 %) drůbežího masa.

Skot a hovězí maso
V roce 2013 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 64 825 tun (−1,4 %). Pokles byl zaznamenán v kategorii krav (−6,8 %), naopak v kategorii býků došlo ke zvýšení produkce masa (+5,1 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2013 vzrostly u jalovic (+4,4 %) a krav (+3,2 %), poklesly u telat (−8,5 %) a býků (−1,0 %). Zemědělci prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,54 Kč za kg živé hmotnosti a 82,88 Kč/kg za kg JUT (minimální cena 80,37 Kč/kg byla zaznamenána v říjnu a maximální 85,88 Kč/kg v únoru).
Podle předběžných výsledků za období od prosince 2012 do listopadu 2013 zahraniční obchod1) s živým skotem vykázal kladnou bilanci 62 649 tun. Dovoz činil pouze 544 tun (−2,0 %), zatímco vývoz dosáhl 63 193 tun (0,0 %). Struktura vývozu se změnila ve prospěch zvířat určených k porážce (+6,2 %) a plemenných zvířat (+6,3 %), zatímco ostatních zvířat určených k dalšímu chovu se vyvezlo méně (−13,8 %).

Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého skotu bylo Rakousko.
V zahraničním obchodě1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 12 736 tun. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 20 561 tun (+7,9 %), zatímco vývoz klesl na 7 826 tun (−2,1 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry především s Polskem a Německem, na straně dovozu převládalo Polsko, na vývozu Slovensko.

Prasata a vepřové maso
Výroba vepřového masa se v roce 2013 snížila na 234 273 tun (−2,3 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2013 vzrostly o 2,6 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 33,43 Kč za kg v živém a 42,96 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 40,41 Kč/kg byla v březnu, maximální 46,68 Kč/kg v říjnu).
Bilance zahraničního obchodu1) s živými prasaty za období od prosince 2012 do listopadu 2013 se vzhledem k předchozímu období změnila na kladnou (+3 720 tun). Dovezeno bylo 19 802 tun (−36,4 %), vyvezeno 23 521 tun (+8,9 %) živých prasat. V dovozu se projevil propad obou významných kategorií: selat (−30,7 %, −159 tis. ks) i jatečných prasat (−43,8 %, −69 tis. ks). Zvýšený export ovlivnilo množství vyvezených jatečných prasat (+9,6 %, +20 tis. ks), ale i čistokrevných plemenných (+65,5 %, +5 tis. ks). Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska, Nizozemí, vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.
Záporná bilance zahraničního obchodu1) s vepřovým masem (−182 527 tun) představovala 224 767 tun (−1,6 %) dovezeného a 42 241 tun (−1,1 %) vyvezeného vepřového masa. Záporná obchodní bilance se přestala prohlubovat. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Dominantní postavení ve vývozu zaujímalo Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2013 snížila o 2,9 % na 148 174 tun.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly v roce 2013 o 7,1 % vyšší než v roce 2012. Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 24,74 Kč za kg živé hmotnosti (minimální cena 23,42 Kč/kg byla v prosinci, maximální 25,72 Kč/kg v únoru).
Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období od prosince 2012 do listopadu 2013 vykázal kladnou bilanci 33 288 tun, z toho dovoz činil 6 078 tun (+9,3 %) a vývoz 39 367 tun (−3,4 %). Jednodenních kuřat masného i nosného typu bylo dovezeno 18 228 tis. ks (−17,6 %), vyvezeno 78 342 tis. ks (−0,3 %). Kuřat určených k porážce bylo dovezeno 3 817 tun (+1,5 %), vyvezeno 21 453 tun (−3,9 %). Oběma směry se s živou drůbeží obchodovalo se Slovenskem a Německem, na straně dovozu rovněž s Maďarskem, na vývozu také s Polskem a Rumunskem.
Bilance zahraničního obchodu1) s drůbežím masem byla záporná (−62 773 tun). Dovoz i vývoz se snížil, dovoz na 91 883 tun (−9,6 %) a vývoz na 29 109 tun (−5,9 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska, ale také z Brazílie a Maďarska, nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko.

Mléko a mléčné výrobky
V roce 2013 dosáhl nákup mléka 2 319,5 milionů litrů (−2,6 %).
Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q byla 8,40 Kč za litr a vzrostla o 7,8 %. Minima 7,90 Kč/l dosáhla v lednu a maxima 9,37 Kč/l v prosinci.
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem, a to o 642 619 tun. Obchod v obou směrech se snížil, dovoz na 248 304 tun (−7,8 %), vývoz na 890 923 tun (−2,2 %). Dovoz se snížil u všech mléčných komodit: u mléka a smetany (−15,0 %), jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (−8,4 %), másla (−3,4 %) a sýrů a tvarohu (−0,8 %). Naopak vývoz se zvýšil u jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (+8,3 %), sýrů a tvarohu (+17,4 %), ke snížení vývozu došlo u másla (−4,9 %) a mléka a smetany (−3,9 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.
__________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Přílohy:

 •  Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 •  Tab. 2 Vývoj výroby masa a nákupu mléka (2009-2013)
 •  Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 •  Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 •  Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 •  Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
 •  Graf 5 Vývoj výroby masa (2005-2013)
 •  Graf 6 Vývoj průměrných cen zemědělských výrobců jatečných zvířat (2005-2013)
 •  Graf 7 Vývoj nákupu mléka a průměrných cen zemědělských výrobců (2005-2013)

 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

 

 

Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům - Polní plodiny

 

Česká společnost rostlinolékařská vydala novou příručku pro ochranu rostlin.

 

Publikace poskytuje základní informace pro uplatňování systému integrované ochrany rostlin v polních plodinách v souladu s požadavky legislativy platné od 1.1.2014 a závazné pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin.

 

Cena této obsáhlé publikace ve formátu A4 je včetně DPH 490 Kč. Při hromadné objednávce za OAK nebo členské společenstvo AK ČR lze vyjednat slevu.

 

Objednávky a více informací na adrese: Česká společnost rostlinolékařská, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; tel: 221 082 265, 221 082 270; e- mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zdroj: Česká společnost rostlinolékařská

 

 

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby

a rozvoje venkova k 31 lednu 2014

 

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí

 

Zdroj: "Sbírka zákonů 2014" (www.mvcr.cz)

 

Přehled:

 

Odkazy:

Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/

 

Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí:
http://www.mzp.cz/cz/legislativa

 

Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz

 

 

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

 

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 byl projednáván dle schválených zásad a platného harmonogramu a byl schválen na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 12. 2013.

Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů i výdajů v objemu
7 619 280 tis. Kč

Kraj Vysočina předpokládá pro příští rok nárůst výnosu daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o jedno procento. Objem daňových příjmů tak zhruba odpovídá výši daňových příjmů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007.

Výdaje rozpočtu jsou z 83 % určeny na krytí běžných výdajů, tedy provozních potřeb kraje, zbývajících 17 % představují kapitálové výdaje a výdaje na rozvoj, tj. velké opravy, veškeré investice a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských projektů. Objemově nejvýznamnějšími kapitolami rozpočtu zůstávají kapitoly Školství, mládeže a sportu a Doprava. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje tabulka Výdajová část Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.

 

VÝDAJE  (tis. Kč) včetně financování (-)

7 619 280

z toho kapitola

Zemědělství

74 058

Školství, mládeže a sportu

4 060 935

Kultura

163 476

Zdravotnictví

352 387

Životní prostředí

9 930

Územní plánování

3 320

Doprava

1 477 997

Sociální věci

93 722

Požární ochrana a IZS

13 080

Zastupitelstvo kraje

52 506

Krajský úřad

264 975

Regionální rozvoj

86 499

Nemovitý majetek

409 790

Informatika

36 643

Analýzy a podpora řízení

3 683

Ostatní finanční operace

83 379

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

     z tohoNespecifikovaná rezerva       

100 000

     Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000

     Strategické a koncepční materiály

5 000

Evropské projekty

282 900

 

 

 

Rozpočet kraje na rok 2014 obsahuje rovněž systémové dotace, které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Jejich přehled přináší následující tabulka.

 

Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 (kromě dotací schválených přímo konkrétním obcím)

Dotace z kapitoly

Dotační titul

Částka v rozpočtu 2012

Termín pro podání žádostí

Zásady ZK

Pravidla RK

Žádosti směřujte na

Zemědělství

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

49 000 tis. Kč

1. kolo do 31. 1. a

2. kolo do 31. 7. kalendářního roku

Zásady č. 08/2013

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Zemědělství

Dotace na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2014 –2020 z rozpočtu Kraje Vysočina (určeno obcím, fyzickým a právnickým osobám)

22 500 tis. Kč

Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku, příp. jinak podle zásad

Zásady schváleny na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 12. 2013

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Kultura

Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (určeno vlastníkům kulturních památek)

13 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2014 do 15. 2. 2014

Zásady č. 10/2013

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (určeno vlastníkům kulturních památek)

500 tis. Kč

Od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014

Zásady č. 06/2011

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kultura

Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami a připomenutím významných výročí obcí

1 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2014 do

15. 2. 2014

Zásady č. 14/2012

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Územní plánování

Dotace na územně plánovací činnost obcí

2 420 tis. Kč

Do 30. 9. 2014 na rok 2015

Zásady č. 07/2012

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Doprava

Dary obcím na údržbu veřejné zeleně

1 000 tis. Kč

Do 20. 10. kalendářního roku

Pravidla RK č. 07/2011

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Požární ochrana a IZS

Příspěvek obcím kraje na požární ochranu

6 000 tis. Kč

-----

Příspěvek je rozdělován obcím na základě podkladů od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina dle Zásad, které budou schvalovány v ZK v 1. čtvrtletí roku 2014.

Odbor sekretariátu hejtmana

Požární ochrana a IZS

Dotace na projekty obcí v rámci prevence kriminality

1 500 tis. Kč

Na základě výzvy schválené zastupitelstvem kraje

Zásady č. 09/2012

Odbor sekretariátu hejtmana

Požární ochrana a IZS

Systémová dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku

500 tis. Kč

Do 30. 4. 2014

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, které budou schvalovány v ZK v 1. čtvrtletí roku 2014.

Odbor sekretariátu hejtmana

Regionální rozvoj

Program obnovy venkova Vysočiny

69 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2014
do 31. 1. 2014

Zásady č. 14/2013

Odbor regionálního rozvoje

Regionální rozvoj

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

2 500 tis. Kč

Příjem žádostí bude vždy průběžně ukončen:

15. 2. 2014

10. 5. 2014

Zásady č. 13/2012

Odbor regionálního rozvoje

 

Poznámka: Informace o výše uvedených podporách pro obce jsou (včetně znění zásad zastupitelstva kraje) k dispozici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci Finance/dotace, granty (záložka pro obce).

 

Anna Krištofová, ekonomický odbor

telefon: 564 602 232, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Podpora obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina podél silnic II. a III. tříd v roce 2014

 

Údržba travních porostů po­dél silnic II. a III. tříd v prů­jezdních úsecích obcí Kraje Vysočina bude i v roce 2014 finančně podporovaná Krajem Vysočina. Poskytovaná podpo­ra se řídí Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v prů­jezdních úsecích obcí kraje Vy­sočina č. 07/11, schválenými na jednání rady kraje usnese­ním č. 0381/09/2011/RK dne 8. 3. 2011 (dále jen „pravidla“).

Kraj Vysočina po­skytne dar na podporu údrž­by zeleně každé obci na území Kraje Vysočina na základě žá­dosti, zpracované na přísluš­ném formuláři, viz příloha č. 1 pravidel. Upozorňujeme, že součástí žádosti je zároveň i vyúčtování nákladů vznik­lých při údržbě zeleně a závě­rečná zpráva. Tuto žádost je třeba zaslat na odbor dopravy a silničního hospodářství Kraj­ského úřadu Kraje Vysočina nejpozději do 20. října 2014. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz  > Doprava > Ostat­ní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

Dana Ptáčková, odbor do­pravy a silničního hospodář­ství

telefon: 564 602 191, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Upozornění na připravovanou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK)

 

Kraj Vysočina v samostatné působnosti zajistil v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zpracování PRVKUK. Po projednání se všemi obcemi v roce 2004 schválilo zastupitelstvo kraje tento koncepční materiál na dobu deseti let. PRVKUK, který je mimo jiné podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace a podkladem pro činnost vodoprávního úřadu i obecného stavebního úřadu, obsahuje pro jednotlivé obce na území kraje koncepci optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. V případě žádosti obce o dotaci v oblasti vodohospodářské infrastruktury je nutný soulad navrženého řešení s tímto koncepčním materiálem. PRVKUK je zveřejněn na webových stránkách kraje: http://prvk.kr-vysocina.cz/

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, připravuje v letošním roce komplexní aktualizaci tohoto koncepčního materiálu. Proto v průběhu nejbližších měsíců postupně osloví všechny vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a tedy i obce. 

V souvislosti s připravovanou aktualizací PRVKUK  Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje obce jako vlastníky a v některých případech i jako provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, aby si v předstihu připravili příslušné podklady, pokud připravují pro své územní celky změnu či úpravu dosavadní koncepce řešení v oblasti vodohospodářské infrastruktury uvedené ve stávajícím PRVKUK.

Současně krajský úřad upozorňuje, že navržené řešení musí být podle zákona o vodovodech a kanalizacích hospodárné a technicky nejvýhodnější.

 

Iva Olšanová, odbor životního prostředí a zemědělství

telefon: 564 602 266, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Evidence o hospodaření v rybníkářství

 

Podle zákona o rybářství (č. 99/2004 Sb.) je rybníkář povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu ryb na udici a předkládat ji nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy rybářství (v roce 2014 tedy za rok 2013). V případě, že se rybník nebo rybochovné zařízení nachází celou svoji plochou na území Kraje Vysočina je příslušným orgánem Krajský úřad Kraje Vysočina, pokud se nachází na území více krajů, je evidence předkládána Ministerstvu zemědělství.

Evidence spočívá ve vedení údajů o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při použití hromadně účinných metod lovu a při lovu ryb na udici. Tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulkách A až E vyhlášky k provedení zákona o rybářství (č. 197/2004 Sb.). Tabulky A až D se předkládají jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks ryb lososovitých, popř. lipana podhorního nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů. Údaje v tabulce E se předkládají jen na vyžádání. Evidence se předkládá v písemné nebo elektronické podobě ověřené zaručeným elektronickým podpisem, popř. prostřednictvím datové schránky. V případě nepředložení evidence může být orgánem státní správy rybářství uložena pokuta.

 

Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství

telefon: 564 602 207, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Navýšení podpory MAS v Kraji Vysočina v roce 2014

 

Pro rok 2014 je v krajském rozpočtu pro každou MAS připraveno 150 tis. Kč (v roce 2013 to bylo 45 tis. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na provoz kanceláří MAS a byly navýšeny z důvodu přechodu na nové programové období 2014-2020. MAS mohou o tyto prostředky žádat na krajském úřadě do 28. února 2014. Pravidla rady Kraje Vysočina, v rámci kterých je dotace poskytována, byla schválena radou kraje 21. ledna 2014.

 

V roce 2014 je opět počítáno i s podporou Krajského sdružení národní sítě MAS (MAS kraj Vysočina o.p.s.), se kterým kraj spolupracuje zejména v oblasti propagace rozvoje venkova na svém území. Aktuální akcí pořádanou pro MAS krajem je tradiční každoroční setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina konané dne 20. února 2014 v Ledči nad Sázavou. Náplní setkání bude představení činnosti a úspěchů vybraných MAS a mikroregionů a také nejnovější informace o stavu připravenosti nového programového období.

 

V Kraji Vysočina aktuálně působí 16 místních akčních skupin (dále jen MAS), do kterých je zapojeno více než 90 % obcí kraje a 70 % jeho obyvatel. MAS aktivují a sdružují veřejné i soukromé subjekty snažící se o rozvoj venkova na svém území. Jejich přínos je nepopiratelný zejména v oblasti administrace prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR a dalších aktivit (projektů) motivujících zájem obyvatel kraje na jeho udržitelném rozvoji. Do konce roku 2013 už prostřednictvím MAS ,,přiteklo" do našeho kraje bezmála 300 mil. Kč, které významně přispěly k realizaci stovek rozvojových projektů obcí, neziskových organizací i firem napříč celým územím kraje. I z těchto důvodů navázal Kraj Vysočina již v roce 2006 s těmito subjekty spolupráci, která je rok od roku intenzivnější. V prvních letech existence MAS pomáhal kraj s jejich etablováním na svém území a i nyní aktivně spolupracuje na jejich rozvoji. Z krajského rozpočtu bylo do konce roku 2013 vynaloženo na podporu MAS 3,7 mil. Kč.

 

Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,

telefon: 564 602 543, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Novinky ve Sbírce zákonů /leden - únor 2014/

- zveřejněno mimo jiné -

 

Prováděcí předpisy k novému občanskému zákoníku

V částce 143/2013 Sbírky zákonů vydané dne 20. 11. 2013 bylo pod č. 363 publikováno nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, pod č. 364 nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, a pod č. 366 nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Nařízení vlády nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Ochrana spotřebitele

V částce 184/2013 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2013 byl pod č. 476 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona zavádí povinnost, podle níž musí pořadatelé předváděcích akcí dopředu oznámit České obchodní inspekci adresu konání akce, její časový harmonogram, identifikaci propagovaného či poskytovaného výrobku nebo služby. Stejné údaje má nově obsahovat i leták či pozvánka na akci, jejíž kopii musí navíc organizátor

také včas poslat inspekci. Pokud pořadatel či prodejce nesplní oznamovací povinnost do deseti pracovních dnů před termínem akce, hrozí mu od inspekce pokuta až ve výši pěti milionů korun.

Nová povinnost se nevztahuje na pořadatele veřejných dražeb podle zvláštního zákona ani na akce organizované výlučně za účelem individuálního sjednání pojistné smlouvy, penzijního připojištění, investiční služby či obchodu na trhu s investičními nástroji. Netýká se ani akce organizované výlučně za účelem degustace,

konzumace a prodeje degustovaných výrobků, pokud jejich součástí není propagace, nabídka či prodej jiných výrobků nebo poskytování jiných služeb.

Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2014.

 

Katastrální vyhláška a další souvislosti

V částce 141/2013 Sbírky zákonů vydané dne 18. 11. 2013 byla pod č. 357 publikována vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), pod č. 358 vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí a pod č. 359 vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.

Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Lov zvěře

V částce 403/2013 Sbírky zákonů vydané dne 12. 12. 2013 byla pod č. 403 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Lovečtí psi

V částce 142/2013 Sbírky zákonů vydané dne 18. 11. 2013 byla pod č. 362 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Obchod s dřevinami

V částce 158/2013 Sbírky zákonů vydané dne 12. 12. 2013 byla pod č. 402 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Poskytování podpor

V částce 157/2013 Sbírky zákonů vydané dne 11. 12. 2013 bylo pod č. 400 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Druhy lesních dřevin

V částce 153/2013 Sbírky zákonů vydané dne 6. 12. 2013 byla pod č. 393 publikována vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

 

Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

telefon: 564 602 185, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Významné akce - co se uskuteční v nejbližším období

 

Komplex mezinárodních potravinářských veletrhů:„SALIMA - MBK - INTECO - VINEX"!

 

Termín a místo konání25. - 28. února 2014  /BRNO - výstaviště/

 

Poznámka- podrobné informace naleznete na internetových stránkách BVV: www.bvv.cz

                                                                              

                                                                            KIS Agrovenkov Vysočina, o.p.s.

 

Kontakty:

Ing. Michal Bratršovský  - tel.: 567 308 764                                                

/ředitel KIS/                     - e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Ing. Vlastimil Vaněk       - tel.: 567 309 395

/zástupce ředitele KIS/    - e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

www.kis-vysocina.cz

 

Aktualizováno Pátek, 02 Květen 2014 06:38
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-1.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama