Dnes je   Středa, 13.12.2017
    Zpravodaje Zpravodaj městyse Bobrová - červenec - srpen 2012
Zpravodaj městyse Bobrová - červenec - srpen 2012 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 02 Srpen 2012 07:34

Vážení spoluobčané, letní vydání Zpravodaje přináší ohlédnutí za oslavami 130 let SDHBobrové, pokračování vzpomínek na minulost naší obce a pozvání na 4. setkání harmonikářů.

 

130 let sboru dobrovolných hasičů Bobrová

sobotu a v neděli 21. a 22. července 2012 jsme oslavili 130 let sboru dobrovolných hasičůBobrové. V sobotu jsme si na slavnostní schůzi připomněli historii našeho sboru,zasloužilým členům byla udělena ocenění a vyznamenání za dlouholetou práci pro sbor.

Čestným hostem byl pan Jan Slámečka, starosta KSH kraje Vysočina, z jehož rukou jsme převzali nejvyšší ocenění sboru, Čestný prapor SH ČMS. Tento prapor bylneděli při slavnostní mši svatékostele sv. Petra a Pavla požehnán.

Hlavní oslavy proběhlyneděli. Bohužel nám nepřálo počasí, proto jsme nemohli našim spoluobčanům ukázat všechnu práci, kterou jsme odvedli při budování cvičiště pod rybníkem Kaňovec a oslavy jsme museli přesunout na náměstí na Horní Bobrové.

Od rána probíhala výstava požární techniky, kterou nám přivezly ukázat a předvést spřátelené sbory. Po mši svaté byly uvítány okolní sbory a obcí prošel slavnostní průvodprapory.

Odpoledne jsme mohli sledovat ukázky hasičské práce a hasičských dovedností od nejmenších dětípo ukázky profesionální.  K dobré pohodě přispěla i hudba Venkovské kapely.

Oslavy proběhly důstojně, spoluobčanům děkujeme za hojnou účast, všem našim hostům za účast a podporu, našim sponzorům za hmotnou pomoc a členům sboru a jejich rodinám za práci pro zdárný průběh oslav.

výročí byl vydán almanach, pokud bude mít někdo ze spoluobčanů zájem, je k dispozicizakoupení na úřadu městyse.

J. Pokorný

Popis uzavírky silnic:

 • úplná uzavírka silnice III/35420 v obci Radešínská Svratka - od křižovatky se silnicí III/3884 na konec obce směr Řečice.

Termín: 23.7.2012 - 23.9.2012.

úplná uzavírka silnice III/35420 v obci Řečice - průtah obcí
Termín: 23.7.2012 - 23.9.2012.

částečná uzavírka silnice III/35419 v obci Řečiceod křižovatky se silnicí III/35420 na konec obce.
Termín: 23.7.2012 – 12.8. 2012.

úplná uzavírka silnice III/35419 v obci Řečice - od křižovatky se silnic III/35420 na konec obce.
Termín: 24.9.2012 - 28.9.2012.

Jak to kdysi bylo

této části navazujeme na předešlý dílDolní Bobrové. Týká se začátků a budování sítí, dopravy a služeb na Horní Bobrové a to od roku 1917 až do roku 1938.

1917
březnu byly komisí schváleny zvony na zrekvírování a 20. května byly shozenyvěžeodvezeny na výrobu střelných zbraní.

1919
byly celostátně povoleny kremace a necírkevní svatby.

1920
na jaře se započaloúpravou Radchouzské ulice. V dolní části bránilaprůjezdu Velká skála. O jejím rozměru nasvědčuje 50 kg spotřebovaného prachu na její odstřel. Náklady uhradila obec.

1921
Bobrovské spolky a obecní výbor rozhodly, aby byl postaven pomník padlým. Z Váňovy rokle byl dovezen na dvou vozech kámen 70 q těžký a umístěn před kostel. Pro nedostatek peněz byl zamítnut projekt na stavbu železniční dráhy. 21. 12. byla zřízena první telefonická linka na poštovním úřadě. První spojení je do Nového Města a V. Meziříčí. Velkou zásluhu na zřízení linky pan ing. Blaha.

1922
9. 7. Byl odhalen pomník padlých vojínů před farním kostelem. V památníku je umístěn Pamětní spis uložený ve skleněné rouře vložené do válceplechu a zacementovánkameni.

1924
zřízeno bylo Hospodářské družstvo. Skladiště bylo u pana Edmunda Novotného, správcem byl pan Gerlich. Družstvo se zabývalo prodejem a nákupem zemědělských potřebByla provedena oprava a modernizace škrobárny majitelem panem Klimšem Moricem. V dubnu bylo ustanoveno vodní družstvo, které podalo žádost na provedení odvodňovacích prací na políchByla provedena oprava kostelní věže a hodin.

1925
byla zahájena pravidelná autobusová doprava mezi Velkým Meziříčím a Novým MěstemDopravu zajišťoval pan Svoboda ze Žďárce, ale následkem velmi špatných cest byl autobus velmi poruchový.

1928
autobusová doprava byla rozšířenaBobrové do Rožné. V tomto roce byla opravena lávka na Kopec.15. 8. Byla občany schválena elektrizace obce.

1929
provedena elektrizace obce. U mostu byl postaven transformátor společný pro obě obce. 29. 11. 1929 v 10.00 hodin byla poprvé zapnuta elektrická síť.

1930
rolníci Štohandl F., Kašpárek A., Bukáček J., Pavlík F., Blaha A., Pokorný J., Rymeš F., Starý M., a Smutka J. si zřídilihorní kašny na vlastní náklady vodovod. Vedle staré kašny postavili ještě jednu a z  vedli vodu do svých domů.

1931
k 50 výročí trvání hasičského sboru byla zakoupena motorová stříkačka.

1934
pro nedostatek vody obec zřizuje pod Strážním kopcem nádrž a z  vede vodu do potrubí pastviska.15. 12. Ustanoven poštmistrem pan Samek. Pošta byla zde zřízena 1843, 1897 byla přeložena na Dolní Bobrovou a 1915 zpět na Horní.

1935
lyžařský sport je u nás vlivem blízkosti Nového Města velmi rozšířen. Na louce pana mlynáře Kubity byly uspořádány lyžařské závody nazvané Selská jízdaPoprvé bylo provedeno očkování proti záškrtu.

1936
pan NěmecNového Města ozdobil hostinec názvem Trakalka místo U zlatého hadagrafickou výzdobou.

1937
válcovány a upravovány byly cesty do Radešínské Svratky, probrány byly kopečky a položeny cementové roury přes cesty.

1938
dne 21. 1. byla vidět polární záře od 19 do 23 hodin. Jevila se v různé síle, někde tak silně červenou barvou, že vyjížděly hasičské sborydomnění, že někde hoří. I mezi obyvateli panoval velký strach. V září se objevilaobci slintavka a kulhavkaNa podzim byla založena jednota čs. OrlaHorní Bobrové. U pana Bílka si pronajala sál na 10 let.

ŠV

Dělníci a zaměstnanciHorní Bobrové, jak si na vzpomněli pan Klimeš a pan Urbanecmanželkou.

Někteřínich působiliBobrovépo roce 1948.

Škrobárna
pan Klufa

Krejčí:
pan Dudek Rudolf č. 18, pan Musil Moric šil u Kašpárka Viktora

Prodejny:
Spotřební zboží Včela – pan Štěrba (Firma Včela zaměstnávala p. Štěrbu jako prodavače)

Drogerie:
pan Bílek, paní Bílková, také prodávali benzín a fotografovali  ???

Stolaři:
pan Fiala Jan č. 24, pan Zavadil František č. 25

Kostelníci:
pan Blaha Karel a pan Fiala František

Košíkáři :
pan Fiala František

Varhaník:
pan Malý Jan č. 30 (Kapelník)

Kůžkaři:
pan Hořínek František apan  NěmecVejpustek

Pekaři:
pan Bílý, pan Kašpárek Konrád (po čase přešel do družstevní pekárny) – pracovalipekárně pana Šoustara
pan Kubita František 
Manželé Kučerovidružstevní pekárna (po roce 48)
Rozvoz chleba a rohlíkůŠtěpnička Miloš a Kyncl Antonínrozváželikoňským potahem (Bobrovsko a Zvolsko)
pan Smutka Tomášrozvoz pečiva vozíkem taženým psem (pak přešel do průmyslu)- také pracoval pro p. Šoustara

Pohostinství:
pan Fiala Jindřichradnice ???

Mlýny    
pan Šabart, pak pan Starý Vladimír
pan Sedlák Otakartzv. černý mlýn + pila
pan Flek Jan – Panský mlýn (mlel  pro družstevní pekárnu) + pila
Poutní prodejci:   paní Ptáčková, rodina Ludesova

Obecní cestář:
pan Fiala ( jeho bratr byl ponocný)

Strojníci             
pan Dusík Aleš
pan Nepeřil Konrád

Tesaři
pan Mašek Miroslav
pan Pospíchal Oldřich

Činění kůží:
pan Jaroš Josef
pan Hořínek František,pan Hořínek Stanislav a pan Hořínek Jakub (rodinný podnik) + preparace ptáků (vycpávání ptáků)

Sběr mléka:
paní Štěpničková Marie – sběrna u Palečků

Kolář:
pan Vaculín č. 45

Pohonný:   
pan Chrást František

Švec:             
pan Stehlík (dojíždělRadešínské Svratky)

 

Oznámení

 • Výdejna léků Bobrová oznamuje, že bude od 30. 7. do 10.8. 2012 a od 14. 8. do 24. 8. 2012 uzavřena. Otevřeno bude v pondělí  13. srpna a potom od pondělí  27. srpna dále.
 • MUDr. Anna Filipenská oznamuje, že nebude od 13. 8. Do 24. 8. 2012 ordinovat z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr. Hruška. V případě potřeby volejte 155. Pohotovost v nemocnici v Novém Městě na Moravě je denně od 17,00 do 20,00 hodin.
 •  

Knihovna informuje…

Pro děti, které mají rády rébusy a kvízy, je v knihovně připraven test o čarodějích a čarodějnicíh. Za správné vyplnění testu čeká děti malá sladká odměna.

Nové služby pro čtenáře: Čtenáři mají nově možnost si v knihovně nechat okopírovat různé dokumenty:

Ceník těchto služeb:

Tisk z tiskárny

 • černobílý tisk 2,- Kč
 • barevný tisk
  - 7,- Kč A4 barev. text
  - 25,- Kč A4 barev. obrázek či grafy

 

Reprografické služby

 • černobílé kopie 2,- Kč A4 (oboustr. 3,- Kč)
 • barevné kopie    
  - 7,- Kč A4 barev. text (oboustr. 10,- Kč)
  - 25,- Kč A4 barev. obrázek či grafy (oboustr. 45,- Kč)

 

Prosba

Vážení občané, Úřad městyse Bobrová obdržel tento dopis:

„Pracuji jako archivářka v Archivu VUT v Brně a v současné době se snažím mapovat osudy našich prvních absolventů (do r. 1918) po ukončení studia. Mezi nimi je i Josef Blaha, který se v roce 1885 narodil v Horní Bobrové. Na WWW stránkách Vaší obce jsem nalezla seznam živnostníků, mezi nimiž se toto příjmení hojně vyskytuje. Nevěděli byste prosím něco o jeho dalších osudech? Stavební odbor u nás dokončil v roce 1908. Je možné, že se už do Bobrové nevrátil, ale to se můžu zatím jen domnívat.

 Za jakoukoli informaci bych byla velice vděčná, ale je mi jasné, že je to již dávná historie. Děkuji.“

Mgr. Alžběta Skákalová

Archiv VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, tel. 541 144 513
https://www.vutbr.cz/fakulty-a-soucasti/rektorat/archiv

Pokud můžete podat nějaké informace, ozvěte se přímo Mgr. Alžbětě Skákalové, nebo zavolejte na tel. 732 279 723  a informace jí budou předány.

Pozvánky

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama