Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Aktuality Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Bobrová
Konkurzní řízení - ředitel/ka MŠ Bobrová PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 25 Červen 2012 07:16

Městys Bobrová vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavoupříspěvková organizace se sídlem Bobrová č. ev. 14, 59255 Bobrová, okres Žďár nad Sázavou

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v znění pozdějších předpisů, a v souladuvyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů

 

Požadavky:

1)     předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školského zařízení a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2)     znalost školské problematiky a předpisů

3)     organizační a řídící schopnosti

4)     bezúhonnost a dobrý zdravotní stav

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. září 2012

Písemně zašlete:

1)     přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail)

2)     úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání)

3)     výpisRejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání

4)     doklad o zdravotní způsobilostivýkonu činnosti ředitele/ky

5)     doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

6)     strukturovaný profesní životopis

7)     koncepci rozvoje a řízení MŠ v rozsahu max. 3 stran strojopisu

8)     čestné prohlášeníplném znění podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1.12.1971)

9)     písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 2. července 2012 na adresu:Městys Bobrová č. p. 138, obálku označte:  Konkurz MŠ – neotvírat!

 

Bližší informace získáte:

Zdeňka Smažilová, starostka městyse Bobrová, čt. 566 673 265, Eva Sobotková, ředitelka MŠ Bobrová, čt: 566 673 397

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje zařízení vlastnoručně podepište).

 

Zdeňka Smažilová

starostka městyse

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-4.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama