Dnes je   Čtvrtek, 14.12.2017
    Zastupitelstvo Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová ze dne 22.09. 2011
Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová ze dne 22.09. 2011 PDF Tisk Email
Středa, 12 Říjen 2011 12:05

Zastupitelstvo městyse Bobrová schvaluje:

1.      Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu
pro:  10,  proti: 0,  zdržel se:  1

2.      Program včetně doplněných bodů
pro:  11,  proti: 0,  zdržel se:  0

3.      Smlouvu č. 4409-345/004/11 o zřízení práva věcné břemeno – E-on Distribuce
pro:  11,  proti: 0,  zdržel se:  0

4.      Smlouvu č. 2410-063/004/11 o zřízení práva věcné břemeno – E-on Distribuce
pro:  11,  proti: 0,  zdržel se:  0

5.      Přidělení bytuč.36 (po opravě) paní Zdeňce Němcové
pro:  11,  proti: 0,  zdržel se:  0

6.      Smlouvu o výkonu funkce lesního hospodáře na rok 2011      
pro:   9,  proti: 0,  zdržel se:   3

7.       Zveřejnění  záměru na odprodej části pozemku p.č.1664/2 a 207, k.ú. Horní Bobrová, cena 150 za m/2 - záměr č. 7  
pro:   8,  proti: 0,  zdržel se:   4

8.       Rozpočtové opatření č. 5/2011 ze dne 22.9.2011
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

9.       Připojovací poplatek 18000 Kč na akci ČOV a kanalizace
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

10.   Zvýšení částky rozpočtu o 50000 Kč na příspěvky
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

11.   Zveřejnění záměru na prodej RD č.193 za cenu 300000 Kč – záměr č.8
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

12.   Postoupení stížnosti Hamříkových  MěÚ Nové Město n.M.    
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

13.   Zveřejnění záměru č.5 (pronájem části  parc.č. -85/2, k.ú. Dolní Bobrová) a záměru č.6  (bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bobrůvka a k.ú. Dlouhé)   
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

14.   Neřešení doby prodeje parcely č. 256/14, k.ú. Dolní Bobrová 
pro: 12,  proti: 0,  zdržel se:  0

Zastupitelstvo městyse Bobrová bere na vědomí:

1.      Informace z rady městyse č.8, č.9, č.10

2.      Cenové nabídky na opravu bytu v č.36

3.      Informace o těžbě dřeva

4.      Informace o investici hřbitov HB a opravy v MŠ

Zastupitelstvo městyse Bobrová pověřuje starostku:

1.      Podpisem projednaných smluv

2.      Vyřízením korespondence

Zapsala: Smažilová Zdeňka

Komise návrhová:  Petr Tulis

                                Jaroslav Hyčka

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-4.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama