Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Aktuality Soutěž obcí „ My třídíme nejlépe 2011“
Soutěž obcí „ My třídíme nejlépe 2011“ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 14 Září 2011 21:22

Cílem soutěže je udržet zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Soutěž obcí je dílčím cílem projektů spolupráce kraje Vysočina se společnostmi EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o. Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den, s.r.o. z Pelhřimova.

Kritéria bodové hodnocení

  1. Celková výtěžnost sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, bílého a barevného skla na jednoho občana (v kg na 1 obyvatele/čtvrtletí, 1 kg = 10 bodů)
  2. Poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného komunálního odpadu (1 % = 1 bod, maximálně 50 bodů) za každé čtvrtletí
  3. Efektivita sběrné sítě ve třech sledovaných komoditách (plast+papír+sklo). Efektivita sběrné sítě v principu vyjadřuje, jak moc jsou zaplněny nádoby na sběr tříděného odpadu v době jejich svozu. Efektivita se vypočítává za každé čtvrtletí zvlášť pro každou komoditu (papír, plasty, sklo) z celkového objemu nádob a pytlů na danou komoditu vynásobeného počtem vývozu každé nádoby a pytle (v m3/čtvrtletí) a z vyvezeného množství odpadu dané komodity v daném čtvrtletí (v kg/čtvrtletí). Samotná efektivita vyjadřuje poměr mezi objemem  a množstvím vytříděného odpadu v kg/m3. Pokud koeficient efektivity v daném čtvrtletí dosáhne níže uvedeného rozmezí, získá za něj obec za každou komoditu 20 bodů, tedy maximálně 60 bodů/ čtvrtletí. Rozmezí jsou tato:
  • u papíru – koeficient v rozmezí 50 až 110 kg/m3 za čtvrtletí = 20 bodů
  • u plastů  – koeficient v rozmezí 17 až 40 kg/m3 za čtvrtletí = 20 bodů
  • u skla – koeficient v rozmezí 120 až 360 kg/m3 za čtvrtletí = 20 bodů

 

 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama