Informace ke stavebním parcelám v Bobrové

Městys Bobrová nyní nemá žádné volné stavební parcely, počítá se s nimi ve dvou lokalitách:

Lokalita Kalvárie – k.ú. Horní Bobrová a Lokalita „Za bytovkou“  k.ú. Horní Bobrová

Lokalita Kalvárie – k.ú. Horní Bobrová
V současné době probíhá schvalovací řízení nového Územního plánu, který by měl být platný od konce měsíce listopadu 2017.  Dle tohoto ÚP  by měly být  pouze 3 stavební parcely v lokalitě Kalvárie – parcela číslo 508/21 o výměře 1240 m/2, parcela číslo 508/22 o výměře 1197 m/2 a parcela číslo 508/23 o výměře 796 m/2. Jinými parcelami v lokalitě Kalvárie obec nedisponuje (jsou na soukromém pozemku).
Na vybudování stavebních parcel je vypracována pouze studie, která byla jako nutný podklad pro územní plán. Během jara 2018 by snad mělo být  vyřízeno stavební povolení na zasíťování parcel (předchází zpracování projektu), následně potom budou vybudovány inženýrské sítě. Počítá se s napojením na splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrickou energii a plyn. Přípojka dešťové kanalizace nebude realizována, každý  stavebník musí počítat s odvodem povrchových vod do vsakovací jímky. Dále v této lokalitě je regulace výstavby, je zde striktně určený typ domku, barva fasády, tvar a barva střechy (viz. studie).
Přesný termín  a podmínky prodeje stavebních parcel v lokalitě Kalvárie nejsou známy. Záměr prodeje stavebních parcel i s podmínkami bude zveřejněn na úředních deskách a poté budou přijímány nabídky.
Omlouváme se, ale před zveřejněním  záměru není možné vést žádný pořadník žadatelů.

Lokalita „Za bytovkou“  k.ú. Horní Bobrová
Také zde vznikne plocha na výstavbu rodinných domků až s platností územního plánu (11/2017). Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že zde na parcelách 490/1, 2234 a 2223 o celkové výměře cca 3800 m/2 vznikne 5 stavebních parcel o výměře cca 700 m/2. Na parcely bude nutné nechat zpracovat geometrický plán, dále projekt sítí a požádat o stavební povolení na vybudování inženýrských sítí, ani zde se nepočítá s vybudováním dešťové kanalizace. V této lokalitě zatím není podána žádost na E.ON o rezervaci výkonu.
Realizace a prodej stavebních parcel v této lokalitě asi nebude ani v roce 2018. Také na prodej těchto parcel bude zveřejněný záměr s podmínkami prodeje a poté budou přijímány nabídky.
Omlouváme se, ale před zveřejněním  záměru ani zde není možné vést žádný pořadník žadatelů.
 

Back to Top